Αύγουστος
Εξαιρετική μορφή | Συνήθης μορφή
1
Π

Δέκατη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Εορτασμός των Αγίων Μακαβαίων
(Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 18:9-14

Επιστολή
ΚορΑʹ 12:2-11

Κατηγορία II
2
Α

Αγίου Αλφόνσου Λιγκουόρι
(Επ, Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Λου 10:1-9

Επιστολή
ΤιμBʹ 2:1-7

 
Κατηγορία III
3
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
4
Α

Αγίου Δομίνικου
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:35-40

Επιστολή
ΤιμBʹ 4:1-8

 
Κατηγορία III
5
Α

Αφιέρωση της Σάντα Μαρία Ματζόρε
Παναγίας του Χιονιού

Ευαγγέλιο
Λου 11:27-28

Επιστολή
Σει 24:14-16

 
Κατηγορία III
6
Α

Μεταμορφώσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού

Ευαγγέλιο
Ματ 17:1-9

Επιστολή
ΠετBʹ 1:16-19

 
Κατηγορία II
7
Α

Αγίου Καετάνου
(Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 6:24-33

Επιστολή
Σει 31:8-11

 
Κατηγορία III
8
Π

Ενδέκατη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Αγίου Ιωάννου-Μαρία Βιανέ
(Ο)

Ευαγγέλιο
Μάρ 7:31-37

Επιστολή
ΚορΑʹ 15:1-10

Κατηγορία II
9
Β

Αγρυπνία Αγίου Λαυρεντίου
(Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 16:24-27

Επιστολή
Σει 51:1-8,12

 
Κατηγορία III
10
Κ

Αγίου Λαυρεντίου
(Μ)

Ευαγγέλιο
Ίωά 12:24-26

Επιστολή
ΚορΒʹ 9:6-10

 
Κατηγορία II
11
Π
Feria

Εορτασμός του Αγίου Τιβουρτίου (Μ)
Αγίας Σουζάνας (Πρ, Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 12:1-8

Επιστολή
Έβρ 11:33-39

 
Κατηγορία IV
12
Α

Αγίας Κλάρας
(Πρ)

Ευαγγέλιο
Ματ 25:1-13

Επιστολή
ΚορΒʹ 10:17-18
ΚορΒʹ 11:1-2

 
Κατηγορία III
13
Π
Feria

Εορτασμός των Αγίων Ιππολύτου και Κασσιανού
(Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 12:1-8

Επιστολή
Έβρ 10:32-38

 
Κατηγορία IV
14
Β

Αγρυπνία για την Ανάληψη της Παναγίας

Ευαγγέλιο
Λου 11:27-28

Επιστολή
Σει 24:23-31

 
Κατηγορία II
15
Α

Η Ανάληψη της Παναγίας

Ευαγγέλιο
Λου 1:41-50

Επιστολή
Ἰουδ 13:22-25
Ἰουδ 15:10

Κατηγορία I
16
Α

Αγίου Ιωακείμ, πατρός της Παναγίας
(Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 1:1-16

Επιστολή
Σει 31:8-11

 
Κατηγορία II
17
Α

Αγίου Υακίνθου
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:35-40

Επιστολή
Σει 31:8-11

 
Κατηγορία III
18
Π
Feria

Εορτασμός του Αγίου Αγαπητού
(Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 10:26-32

Επιστολή
ΤιμBʹ 2:8-10
ΤιμBʹ 3:10-12

 
Κατηγορία IV
19
Α

Αγίου Ιωάννου Oυντ
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:35-40

Επιστολή
Σει 31:8-11

 
Κατηγορία III
20
Α

Αγίου Βερνάρδου
(Η, Δ)

Ευαγγέλιο
Ματ 5:13-19

Επιστολή
Σει 39:6-14

 
Κατηγορία III
21
Α

Αγίας Ιωάννας Φραγκίσκης Φρεμιό ντε Σαντάλ
(Χ)

Ευαγγέλιο
Ματ 13:44-52

Επιστολή
Παρ 31:10-31

 
Κατηγορία III
22
Π

Δέκατη τρίτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Αμόλυντη καρδιά της Παρθένου Μαρίας

Ευαγγέλιο
Λου 17:11-19

Επιστολή
Γαλ 3:16-22

Κατηγορία II
23
Α

Αγίου Φιλίππου Μπενίζι
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:32-34

Επιστολή
ΚορΑʹ 4:9-14

 
Κατηγορία III
24
Κ

Αγίου Βαρθολομαίου
(Απ)

Ευαγγέλιο
Λου 6:12-19

Επιστολή
ΚορΑʹ 12:27-31

 
Κατηγορία II
25
Α

Αγίου Λουδοβίκου
(Β, Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 19:12-26

Επιστολή
Σαλ 10:10-14

 
Κατηγορία III
26
Π
Feria

Εορτασμός του Αγίου Ζεφυρίνου
(Π, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 16:13-19

Επιστολή
ΠετΑʹ 5:1-4,10-11

 
Κατηγορία IV
27
Α

Αγίου Ιωσήφ δε Καλασάνθ
(Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 18:1-5

Επιστολή
Σαλ 10:10-14

 
Κατηγορία III
28
Α

Αγίου Αυγουστίνου
(Επ, Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Ματ 5:13-19

Επιστολή
ΤιμBʹ 4:1-8

 
Κατηγορία III
29
Π

Δέκατη τέταρτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Ο αποκεφαλισμός του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου

Ευαγγέλιο
Ματ 6:24-33

Επιστολή
Γαλ 5:16-24

Κατηγορία II
30
Α

Αγίας Ρόζα της Λίμα
(Πρ)

Ευαγγέλιο
Ματ 25:1-13

Επιστολή
ΚορΒʹ 10:17-18
ΚορΒʹ 11:1-2

 
Κατηγορία III
31
Α

Αγίου Ραϋμόνδου Νοννάτιου
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:35-40

Επιστολή
Σει 31:8-11

 
Κατηγορία III
Αύγουστος
Εξαιρετική μορφή | Συνήθης μορφή
Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
1
Π

Δέκατη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Εορτασμός των Αγίων Μακαβαίων
(Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 18:9-14

Επιστολή
ΚορΑʹ 12:2-11

Κατηγορία II
2
Α

Αγίου Αλφόνσου Λιγκουόρι
(Επ, Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Λου 10:1-9

Επιστολή
ΤιμBʹ 2:1-7

 
Κατηγορία III
3
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
4
Α

Αγίου Δομίνικου
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:35-40

Επιστολή
ΤιμBʹ 4:1-8

 
Κατηγορία III
5
Α

Αφιέρωση της Σάντα Μαρία Ματζόρε
Παναγίας του Χιονιού

Ευαγγέλιο
Λου 11:27-28

Επιστολή
Σει 24:14-16

 
Κατηγορία III
6
Α

Μεταμορφώσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού

Ευαγγέλιο
Ματ 17:1-9

Επιστολή
ΠετBʹ 1:16-19

 
Κατηγορία II
7
Α

Αγίου Καετάνου
(Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 6:24-33

Επιστολή
Σει 31:8-11

 
Κατηγορία III
8
Π

Ενδέκατη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Αγίου Ιωάννου-Μαρία Βιανέ
(Ο)

Ευαγγέλιο
Μάρ 7:31-37

Επιστολή
ΚορΑʹ 15:1-10

Κατηγορία II
9
Β

Αγρυπνία Αγίου Λαυρεντίου
(Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 16:24-27

Επιστολή
Σει 51:1-8,12

 
Κατηγορία III
10
Κ

Αγίου Λαυρεντίου
(Μ)

Ευαγγέλιο
Ίωά 12:24-26

Επιστολή
ΚορΒʹ 9:6-10

 
Κατηγορία II
11
Π
Feria

Εορτασμός του Αγίου Τιβουρτίου (Μ)
Αγίας Σουζάνας (Πρ, Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 12:1-8

Επιστολή
Έβρ 11:33-39

 
Κατηγορία IV
12
Α

Αγίας Κλάρας
(Πρ)

Ευαγγέλιο
Ματ 25:1-13

Επιστολή
ΚορΒʹ 10:17-18
ΚορΒʹ 11:1-2

 
Κατηγορία III
13
Π
Feria

Εορτασμός των Αγίων Ιππολύτου και Κασσιανού
(Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 12:1-8

Επιστολή
Έβρ 10:32-38

 
Κατηγορία IV
14
Β

Αγρυπνία για την Ανάληψη της Παναγίας

Ευαγγέλιο
Λου 11:27-28

Επιστολή
Σει 24:23-31

 
Κατηγορία II
15
Α

Η Ανάληψη της Παναγίας

Ευαγγέλιο
Λου 1:41-50

Επιστολή
Ἰουδ 13:22-25
Ἰουδ 15:10

Κατηγορία I
16
Α

Αγίου Ιωακείμ, πατρός της Παναγίας
(Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 1:1-16

Επιστολή
Σει 31:8-11

 
Κατηγορία II
17
Α

Αγίου Υακίνθου
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:35-40

Επιστολή
Σει 31:8-11

 
Κατηγορία III
18
Π
Feria

Εορτασμός του Αγίου Αγαπητού
(Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 10:26-32

Επιστολή
ΤιμBʹ 2:8-10
ΤιμBʹ 3:10-12

 
Κατηγορία IV
19
Α

Αγίου Ιωάννου Oυντ
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:35-40

Επιστολή
Σει 31:8-11

 
Κατηγορία III
20
Α

Αγίου Βερνάρδου
(Η, Δ)

Ευαγγέλιο
Ματ 5:13-19

Επιστολή
Σει 39:6-14

 
Κατηγορία III
21
Α

Αγίας Ιωάννας Φραγκίσκης Φρεμιό ντε Σαντάλ
(Χ)

Ευαγγέλιο
Ματ 13:44-52

Επιστολή
Παρ 31:10-31

 
Κατηγορία III
22
Π

Δέκατη τρίτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Αμόλυντη καρδιά της Παρθένου Μαρίας

Ευαγγέλιο
Λου 17:11-19

Επιστολή
Γαλ 3:16-22

Κατηγορία II
23
Α

Αγίου Φιλίππου Μπενίζι
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:32-34

Επιστολή
ΚορΑʹ 4:9-14

 
Κατηγορία III
24
Κ

Αγίου Βαρθολομαίου
(Απ)

Ευαγγέλιο
Λου 6:12-19

Επιστολή
ΚορΑʹ 12:27-31

 
Κατηγορία II
25
Α

Αγίου Λουδοβίκου
(Β, Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 19:12-26

Επιστολή
Σαλ 10:10-14

 
Κατηγορία III
26
Π
Feria

Εορτασμός του Αγίου Ζεφυρίνου
(Π, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 16:13-19

Επιστολή
ΠετΑʹ 5:1-4,10-11

 
Κατηγορία IV
27
Α

Αγίου Ιωσήφ δε Καλασάνθ
(Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 18:1-5

Επιστολή
Σαλ 10:10-14

 
Κατηγορία III
28
Α

Αγίου Αυγουστίνου
(Επ, Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Ματ 5:13-19

Επιστολή
ΤιμBʹ 4:1-8

 
Κατηγορία III
29
Π

Δέκατη τέταρτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Ο αποκεφαλισμός του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου

Ευαγγέλιο
Ματ 6:24-33

Επιστολή
Γαλ 5:16-24

Κατηγορία II
30
Α

Αγίας Ρόζα της Λίμα
(Πρ)

Ευαγγέλιο
Ματ 25:1-13

Επιστολή
ΚορΒʹ 10:17-18
ΚορΒʹ 11:1-2

 
Κατηγορία III
31
Α

Αγίου Ραϋμόνδου Νοννάτιου
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:35-40

Επιστολή
Σει 31:8-11

 
Κατηγορία III
 
ΜΜαύρο
ΑΆσπρο
ΒΒιολετί
ΠΠράσινο
ΚΚόκκινο
ΡΡοζ
 
Ημέρα Νηστείας
Ημέρα Αποχής
Ημέρα μερικής αποχής
Κυριακές και Εορτές
 
ΕΕυαγγελιστής
ΑπΑπόστολος
ΠΠάπας
ΕπΕπίσκοπος
ΔΔιδάσκαλος
ΗΗγούμενος
 
ΜΜάρτυρας
ΔνΔιάκονος
ΟΟμολογητής
ΠρΠαρθένος
ΑΑυτοκράτωρ
ΒΒασιλεύς
ΒασΒασίλισσα
ΧΧήρα