Φεβρουάριος
Εξαιρετική μορφή | Συνήθης μορφή
1
Κ

Αγίου Ιγνατίου Αντιοχείας
(Επ, Μ)

Ευαγγέλιο
Ίωά 12:24-26

Επιστολή
Ρωμ 8:35-39

 
Κατηγορία III
2
Α

Κάθαρση της Παρθένου Μαρίας
Υπαπαντή

Ευαγγέλιο
Λου 2:22-32

Επιστολή
Μαλ 3:1-4

 
Κατηγορία II
3
Β
Feria

Εορτασμός του Αγίου Βλασίου
(Επ, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 16:24-27

Επιστολή
ΚορΒʹ 1:3-7

 
Κατηγορία IV
4
Α

Αγίου Ανδρέα Κορσίνι
(Επ, Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 25:14-23

Επιστολή
Σει 44:16-27
Σει 45:3-20

 
Κατηγορία III
5
Κ

Αγίας Αγάθης
(Πρ, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 19:3-12

Επιστολή
ΚορΑʹ 1:26-31

 
Κατηγορία III
6
Α

Αγίου Τίτου
(Επ, Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 10:1-9

Επιστολή
Σει 44:16-27
Σει 45:3-20

 
Κατηγορία III
7
Β

Κυριακή της Απόκρεω

Πέμπτη Κυριακή μετά τα Θεοφάνεια

Ευαγγέλιο
Λου 8:4-15

Επιστολή
ΚορΒʹ 11:19-33
ΚορΒʹ 12:1-9

Κατηγορία II
8
Α

Αγίου Ιωάννου της Μάτα
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:35-40

Επιστολή
Σει 31:8-11

 
Κατηγορία III
9
Α

Αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρείας
(Επ, Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Ματ 5:13-19

Επιστολή
ΤιμBʹ 4:1-8

 
Κατηγορία III
10
Α

Αγίας Σχολαστικής
(Πρ)

Ευαγγέλιο
Ματ 25:1-13

Επιστολή
ΚορΒʹ 10:17-18
ΚορΒʹ 11:1-2

 
Κατηγορία III
11
Α

Εμφάνιση της Αμώμου
Παρθένου Μαρίας στη Λούρδη

Ευαγγέλιο
Λου 1:26-31

Επιστολή
Άποκ 11:19
Άποκ 12:1,10

 
Κατηγορία III
12
Α

Αγίων Επτά Ιδρυτών
του Τάγματος
Ομολογητών

Ευαγγέλιο
Ματ 19:27-29

Επιστολή
Σει 44:1-15

 
Κατηγορία III
13
Β
Feria
 
Κατηγορία IV
14
Β

Κυριακή της Τυρινής

Έκτη Κυριακή μετά τα Θεοφάνεια

Ευαγγέλιο
Λου 18:31-43

Επιστολή
ΚορΑʹ 13:1-13

Κατηγορία II
15
Β
Feria

Εορτασμός των Αγίων Φαουστίνου και Τζιοβίτα
(Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 12:1-8

Επιστολή
Έβρ 10:32-38

 
Κατηγορία IV
16
Β
Feria
 
Κατηγορία IV
17
Β
Feria

Πρώτη Τετάρτη της Μ. Σαρακοστής

Ευαγγέλιο
Ματ 6:16-21

Επιστολή
Ἰωήλ 2:12-19

 
Κατηγορία I
18
Β
Feria

Πέμπτη, η ημέρα μετά την Τετάρτη της Μ. Σαρακοστής

Εορτασμός του Αγίου Συμεών
(Επ, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 8:5-13

Επιστολή
Ἠσα 38:1-6

 
Κατηγορία III
19
Β
Feria

Παρασκευή μετά την Τετάρτη της Μ. Σαρακοστής

Ευαγγέλιο
Ματ 5:43-48
Ματ 6:1-4

Επιστολή
Ἠσα 58:1-9

 
Κατηγορία III
20
Β
Feria

Σάββατο μετά την Τετάρτη της Μ. Σαρακοστής

Ευαγγέλιο
Μάρ 6:47-56

Επιστολή
Ἠσα 58:9-14

 
Κατηγορία III
21
Β

Πρώτη Κυριακή των Νηστειών

Ευαγγέλιο
Ματ 4:1-11

Επιστολή
ΚορΒʹ 6:1-10

Κατηγορία I
22
Α

Ο Θρόνος του Αγίου Πέτρου

Ευαγγέλιο
Ματ 16:13-19

Επιστολή
ΠετΑʹ 1:1-7

 
Κατηγορία II
23
Β

Τρίτη μετά την Τετάρτη της Μ. Σαρακοστής

Αγίου Πέτρου Δαμιανού
(Επ, Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Ματ 21:10-17

Επιστολή
Ἠσα 55:6-11

 
Κατηγορία III
24
Κ
Feria

Τετάρτη νηστείας της Μ. Σαρακοστής

Αγίου Ματθίου
(Απ)

Ευαγγέλιο
Ματ 12:38-50

Επιστολή
ΒασΓ 19:3-8

 
Κατηγορία II
25
Β

Πέμπτη της πρώτης εβδομάδας της Μ. Σαρακοστής

Ευαγγέλιο
Ματ 15:21-28

Επιστολή
Ἰεζ 18:1-9

 
Κατηγορία II
26
Β
Feria

Παρασκευή νηστείας της Μ. Σαρακοστής

Ευαγγέλιο
Ίωά 5:1-15

Επιστολή
Ἰεζ 18:20-28

 
Κατηγορία II
27
Β
Feria

Σάββατο νηστείας της Μ. Σαρακοστής

Αγίου Γαβριήλ της Παναγίας των θλίψεων
(Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 17:1-9

Επιστολή
ΘεσσΑʹ 5:14-23

 
Κατηγορία II
28
Β

Δεύτερη Κυριακή των Νηστειών

Ευαγγέλιο
Ματ 17:1-9

Επιστολή
ΘεσσΑʹ 4:1-7

Κατηγορία I
Φεβρουάριος
Εξαιρετική μορφή | Συνήθης μορφή
Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
1
Κ

Αγίου Ιγνατίου Αντιοχείας
(Επ, Μ)

Ευαγγέλιο
Ίωά 12:24-26

Επιστολή
Ρωμ 8:35-39

 
Κατηγορία III
2
Α

Κάθαρση της Παρθένου Μαρίας
Υπαπαντή

Ευαγγέλιο
Λου 2:22-32

Επιστολή
Μαλ 3:1-4

 
Κατηγορία II
3
Β
Feria

Εορτασμός του Αγίου Βλασίου
(Επ, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 16:24-27

Επιστολή
ΚορΒʹ 1:3-7

 
Κατηγορία IV
4
Α

Αγίου Ανδρέα Κορσίνι
(Επ, Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 25:14-23

Επιστολή
Σει 44:16-27
Σει 45:3-20

 
Κατηγορία III
5
Κ

Αγίας Αγάθης
(Πρ, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 19:3-12

Επιστολή
ΚορΑʹ 1:26-31

 
Κατηγορία III
6
Α

Αγίου Τίτου
(Επ, Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 10:1-9

Επιστολή
Σει 44:16-27
Σει 45:3-20

 
Κατηγορία III
7
Β

Κυριακή της Απόκρεω

Πέμπτη Κυριακή μετά τα Θεοφάνεια

Ευαγγέλιο
Λου 8:4-15

Επιστολή
ΚορΒʹ 11:19-33
ΚορΒʹ 12:1-9

Κατηγορία II
8
Α

Αγίου Ιωάννου της Μάτα
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:35-40

Επιστολή
Σει 31:8-11

 
Κατηγορία III
9
Α

Αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρείας
(Επ, Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Ματ 5:13-19

Επιστολή
ΤιμBʹ 4:1-8

 
Κατηγορία III
10
Α

Αγίας Σχολαστικής
(Πρ)

Ευαγγέλιο
Ματ 25:1-13

Επιστολή
ΚορΒʹ 10:17-18
ΚορΒʹ 11:1-2

 
Κατηγορία III
11
Α

Εμφάνιση της Αμώμου
Παρθένου Μαρίας στη Λούρδη

Ευαγγέλιο
Λου 1:26-31

Επιστολή
Άποκ 11:19
Άποκ 12:1,10

 
Κατηγορία III
12
Α

Αγίων Επτά Ιδρυτών
του Τάγματος
Ομολογητών

Ευαγγέλιο
Ματ 19:27-29

Επιστολή
Σει 44:1-15

 
Κατηγορία III
13
Β
Feria
 
Κατηγορία IV
14
Β

Κυριακή της Τυρινής

Έκτη Κυριακή μετά τα Θεοφάνεια

Ευαγγέλιο
Λου 18:31-43

Επιστολή
ΚορΑʹ 13:1-13

Κατηγορία II
15
Β
Feria

Εορτασμός των Αγίων Φαουστίνου και Τζιοβίτα
(Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 12:1-8

Επιστολή
Έβρ 10:32-38

 
Κατηγορία IV
16
Β
Feria
 
Κατηγορία IV
17
Β
Feria

Πρώτη Τετάρτη της Μ. Σαρακοστής

Ευαγγέλιο
Ματ 6:16-21

Επιστολή
Ἰωήλ 2:12-19

 
Κατηγορία I
18
Β
Feria

Πέμπτη, η ημέρα μετά την Τετάρτη της Μ. Σαρακοστής

Εορτασμός του Αγίου Συμεών
(Επ, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 8:5-13

Επιστολή
Ἠσα 38:1-6

 
Κατηγορία III
19
Β
Feria

Παρασκευή μετά την Τετάρτη της Μ. Σαρακοστής

Ευαγγέλιο
Ματ 5:43-48
Ματ 6:1-4

Επιστολή
Ἠσα 58:1-9

 
Κατηγορία III
20
Β
Feria

Σάββατο μετά την Τετάρτη της Μ. Σαρακοστής

Ευαγγέλιο
Μάρ 6:47-56

Επιστολή
Ἠσα 58:9-14

 
Κατηγορία III
21
Β

Πρώτη Κυριακή των Νηστειών

Ευαγγέλιο
Ματ 4:1-11

Επιστολή
ΚορΒʹ 6:1-10

Κατηγορία I
22
Α

Ο Θρόνος του Αγίου Πέτρου

Ευαγγέλιο
Ματ 16:13-19

Επιστολή
ΠετΑʹ 1:1-7

 
Κατηγορία II
23
Β

Τρίτη μετά την Τετάρτη της Μ. Σαρακοστής

Αγίου Πέτρου Δαμιανού
(Επ, Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Ματ 21:10-17

Επιστολή
Ἠσα 55:6-11

 
Κατηγορία III
24
Κ
Feria

Τετάρτη νηστείας της Μ. Σαρακοστής

Αγίου Ματθίου
(Απ)

Ευαγγέλιο
Ματ 12:38-50

Επιστολή
ΒασΓ 19:3-8

 
Κατηγορία II
25
Β

Πέμπτη της πρώτης εβδομάδας της Μ. Σαρακοστής

Ευαγγέλιο
Ματ 15:21-28

Επιστολή
Ἰεζ 18:1-9

 
Κατηγορία II
26
Β
Feria

Παρασκευή νηστείας της Μ. Σαρακοστής

Ευαγγέλιο
Ίωά 5:1-15

Επιστολή
Ἰεζ 18:20-28

 
Κατηγορία II
27
Β
Feria

Σάββατο νηστείας της Μ. Σαρακοστής

Αγίου Γαβριήλ της Παναγίας των θλίψεων
(Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 17:1-9

Επιστολή
ΘεσσΑʹ 5:14-23

 
Κατηγορία II
28
Β

Δεύτερη Κυριακή των Νηστειών

Ευαγγέλιο
Ματ 17:1-9

Επιστολή
ΘεσσΑʹ 4:1-7

Κατηγορία I
 
ΜΜαύρο
ΑΆσπρο
ΒΒιολετί
ΠΠράσινο
ΚΚόκκινο
ΡΡοζ
 
Ημέρα Νηστείας
Ημέρα Αποχής
Ημέρα μερικής αποχής
Κυριακές και Εορτές
 
ΕΕυαγγελιστής
ΑπΑπόστολος
ΠΠάπας
ΕπΕπίσκοπος
ΔΔιδάσκαλος
ΗΗγούμενος
 
ΜΜάρτυρας
ΔνΔιάκονος
ΟΟμολογητής
ΠρΠαρθένος
ΑΑυτοκράτωρ
ΒΒασιλεύς
ΒασΒασίλισσα
ΧΧήρα