Οκτώβριος
Εξαιρετική μορφή | Συνήθης μορφή
1
Π
Feria

Εορτασμός του Αγίου Ρεμιγίου
(Επ, Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 25:14-23

Επιστολή
Σει 44:16-27
Σει 45:3-20

 
Κατηγορία IV
2
Α

Άγιοι Φύλακες Άγγελοι

Ευαγγέλιο
Ματ 18:1-10

Επιστολή
Ἔξ 23:20-23

 
Κατηγορία III
3
Π

Δέκατη ένατη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Αγίας Θηρεσίας του Βρέφους Ιησού
(Πρ)

Ευαγγέλιο
Ματ 22:1-14

Επιστολή
Έφε 4:23-28

Κατηγορία II
4
Α

Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης
(Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 11:25-30

Επιστολή
Γαλ 6:14-18

 
Κατηγορία III
5
Π
Feria

Εορτασμός του Αγίου Πλακίδου και της Συνοδείας αυτού
(Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 12:1-8

Επιστολή
Έβρ 10:32-38

 
Κατηγορία IV
6
Α

Αγίου Μπρούνο
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:35-40

Επιστολή
Σει 31:8-11

 
Κατηγορία III
7
Α

Παναγία του Ροδαρίου

Ευαγγέλιο
Λου 1:26-38

Επιστολή
Παρ 8:22-24,32-35

 
Κατηγορία II
8
Α

Αγίας Μπρίτζετ
(Χ)

Ευαγγέλιο
Ματ 13:44-52

Επιστολή
ΤιμΑʹ 5:3-10

 
Κατηγορία III
9
Α

Αγίου Ιωάννου Λεονάρδου
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 10:1-9

Επιστολή
ΚορΒʹ 4:1-6,15-18

 
Κατηγορία III
10
Π

Εικοστή Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Αγίου Φραγκίσκου Βοργία
(Ο)

Ευαγγέλιο
Ίωά 4:46-53

Επιστολή
Έφε 5:15-21

Κατηγορία II
11
Α

Η μητρότητα της Παρθένου Μαρίας

Ευαγγέλιο
Λου 2:43-51

Επιστολή
Σει 24:23-31

 
Κατηγορία II
12
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
13
Α

Αγίου Εδουάρδου Βασιλέως
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:35-40

Επιστολή
Σει 31:8-11

 
Κατηγορία III
14
Κ

Αγίου Καλλίστου I
(Π, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 16:13-19

Επιστολή
ΠετΑʹ 5:1-4,10-11

 
Κατηγορία III
15
Α

Αγίας Θηρεσίας της Αβίλα
(Πρ)

Ευαγγέλιο
Ματ 25:1-13

Επιστολή
ΚορΒʹ 10:17-18
ΚορΒʹ 11:1-2

 
Κατηγορία III
16
Α

Αγίας Χέντγουιγκ
(Χ)

Ευαγγέλιο
Ματ 13:44-52

Επιστολή
Παρ 31:10-31

 
Κατηγορία III
17
Π

Εικοστή πρώτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Αγίας Μαργαρίτας Μαρίας Αλακόκ
(Πρ)

Ευαγγέλιο
Ματ 18:23-35

Επιστολή
Έφε 6:10-17

Κατηγορία II
18
Κ

Αγίου Λουκά
(Ε)

Ευαγγέλιο
Λου 10:1-9

Επιστολή
ΚορΒʹ 8:16-24

 
Κατηγορία II
19
Α

Αγίου Πέτρου της Αλκαντάρα
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:32-34

Επιστολή
ΚορΑʹ 4:9-14

 
Κατηγορία III
20
Α

Αγίου Ιωάννου της Κάντια
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:35-40

Επιστολή
Ίακ 2:12-17

 
Κατηγορία III
21
Π
Feria

Εορτασμός του Αγίου Ιλαρίωνος
(Η)

Ευαγγέλιο
Ματ 19:27-29

Επιστολή
Σει 45:1-6

 
Κατηγορία III
22
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
23
Α

Αγίου Αντωνίου-Μαρία Κλαρέτ
(Επ, Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 24:42-47

Επιστολή
Έβρ 7:23-27

 
Κατηγορία III
24
Π

Εικοστή δεύτερη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Τρίτη Κυριακή μετά τα Θεοφάνεια

Ευαγγέλιο
Ματ 22:15-21

Επιστολή
Φιλ 1:6-11

Κατηγορία II
25
Π
Feria

Εορτασμός των Αγίων Χρυσάνθου και Δαρείας
(Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 11:47-51

Επιστολή
ΚορΒʹ 6:4-10

 
Κατηγορία IV
26
Π
Feria

Εορτασμός του Αγίου Ευαρίστου
(Π, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 16:13-19

Επιστολή
ΠετΑʹ 5:1-4,10-11

 
Κατηγορία IV
27
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
28
Κ

Αγίων Σίμωνος και Ιούδα
(Απ)

Ευαγγέλιο
Ίωά 15:17-25

Επιστολή
Έφε 4:7-13

 
Κατηγορία II
29
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
30
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
31
Α

Η βασιλεία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού

Εικοστή τρίτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Ευαγγέλιο
Ίωά 18:33-37

Επιστολή
Κολ 1:12-20

Κατηγορία I
Οκτώβριος
Εξαιρετική μορφή | Συνήθης μορφή
Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
1
Π
Feria

Εορτασμός του Αγίου Ρεμιγίου
(Επ, Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 25:14-23

Επιστολή
Σει 44:16-27
Σει 45:3-20

 
Κατηγορία IV
2
Α

Άγιοι Φύλακες Άγγελοι

Ευαγγέλιο
Ματ 18:1-10

Επιστολή
Ἔξ 23:20-23

 
Κατηγορία III
3
Π

Δέκατη ένατη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Αγίας Θηρεσίας του Βρέφους Ιησού
(Πρ)

Ευαγγέλιο
Ματ 22:1-14

Επιστολή
Έφε 4:23-28

Κατηγορία II
4
Α

Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης
(Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 11:25-30

Επιστολή
Γαλ 6:14-18

 
Κατηγορία III
5
Π
Feria

Εορτασμός του Αγίου Πλακίδου και της Συνοδείας αυτού
(Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 12:1-8

Επιστολή
Έβρ 10:32-38

 
Κατηγορία IV
6
Α

Αγίου Μπρούνο
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:35-40

Επιστολή
Σει 31:8-11

 
Κατηγορία III
7
Α

Παναγία του Ροδαρίου

Ευαγγέλιο
Λου 1:26-38

Επιστολή
Παρ 8:22-24,32-35

 
Κατηγορία II
8
Α

Αγίας Μπρίτζετ
(Χ)

Ευαγγέλιο
Ματ 13:44-52

Επιστολή
ΤιμΑʹ 5:3-10

 
Κατηγορία III
9
Α

Αγίου Ιωάννου Λεονάρδου
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 10:1-9

Επιστολή
ΚορΒʹ 4:1-6,15-18

 
Κατηγορία III
10
Π

Εικοστή Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Αγίου Φραγκίσκου Βοργία
(Ο)

Ευαγγέλιο
Ίωά 4:46-53

Επιστολή
Έφε 5:15-21

Κατηγορία II
11
Α

Η μητρότητα της Παρθένου Μαρίας

Ευαγγέλιο
Λου 2:43-51

Επιστολή
Σει 24:23-31

 
Κατηγορία II
12
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
13
Α

Αγίου Εδουάρδου Βασιλέως
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:35-40

Επιστολή
Σει 31:8-11

 
Κατηγορία III
14
Κ

Αγίου Καλλίστου I
(Π, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 16:13-19

Επιστολή
ΠετΑʹ 5:1-4,10-11

 
Κατηγορία III
15
Α

Αγίας Θηρεσίας της Αβίλα
(Πρ)

Ευαγγέλιο
Ματ 25:1-13

Επιστολή
ΚορΒʹ 10:17-18
ΚορΒʹ 11:1-2

 
Κατηγορία III
16
Α

Αγίας Χέντγουιγκ
(Χ)

Ευαγγέλιο
Ματ 13:44-52

Επιστολή
Παρ 31:10-31

 
Κατηγορία III
17
Π

Εικοστή πρώτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Αγίας Μαργαρίτας Μαρίας Αλακόκ
(Πρ)

Ευαγγέλιο
Ματ 18:23-35

Επιστολή
Έφε 6:10-17

Κατηγορία II
18
Κ

Αγίου Λουκά
(Ε)

Ευαγγέλιο
Λου 10:1-9

Επιστολή
ΚορΒʹ 8:16-24

 
Κατηγορία II
19
Α

Αγίου Πέτρου της Αλκαντάρα
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:32-34

Επιστολή
ΚορΑʹ 4:9-14

 
Κατηγορία III
20
Α

Αγίου Ιωάννου της Κάντια
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:35-40

Επιστολή
Ίακ 2:12-17

 
Κατηγορία III
21
Π
Feria

Εορτασμός του Αγίου Ιλαρίωνος
(Η)

Ευαγγέλιο
Ματ 19:27-29

Επιστολή
Σει 45:1-6

 
Κατηγορία III
22
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
23
Α

Αγίου Αντωνίου-Μαρία Κλαρέτ
(Επ, Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 24:42-47

Επιστολή
Έβρ 7:23-27

 
Κατηγορία III
24
Π

Εικοστή δεύτερη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Τρίτη Κυριακή μετά τα Θεοφάνεια

Ευαγγέλιο
Ματ 22:15-21

Επιστολή
Φιλ 1:6-11

Κατηγορία II
25
Π
Feria

Εορτασμός των Αγίων Χρυσάνθου και Δαρείας
(Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 11:47-51

Επιστολή
ΚορΒʹ 6:4-10

 
Κατηγορία IV
26
Π
Feria

Εορτασμός του Αγίου Ευαρίστου
(Π, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 16:13-19

Επιστολή
ΠετΑʹ 5:1-4,10-11

 
Κατηγορία IV
27
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
28
Κ

Αγίων Σίμωνος και Ιούδα
(Απ)

Ευαγγέλιο
Ίωά 15:17-25

Επιστολή
Έφε 4:7-13

 
Κατηγορία II
29
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
30
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
31
Α

Η βασιλεία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού

Εικοστή τρίτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Ευαγγέλιο
Ίωά 18:33-37

Επιστολή
Κολ 1:12-20

Κατηγορία I
 
ΜΜαύρο
ΑΆσπρο
ΒΒιολετί
ΠΠράσινο
ΚΚόκκινο
ΡΡοζ
 
Ημέρα Νηστείας
Ημέρα Αποχής
Ημέρα μερικής αποχής
Κυριακές και Εορτές
 
ΕΕυαγγελιστής
ΑπΑπόστολος
ΠΠάπας
ΕπΕπίσκοπος
ΔΔιδάσκαλος
ΗΗγούμενος
 
ΜΜάρτυρας
ΔνΔιάκονος
ΟΟμολογητής
ΠρΠαρθένος
ΑΑυτοκράτωρ
ΒΒασιλεύς
ΒασΒασίλισσα
ΧΧήρα