Απρίλιος
Εξαιρετική μορφή | Συνήθης μορφή
1
Α/Β
Feria

Μεγάλη Πέμπτη

Ευαγγέλιο
Ίωά 13:1-15

Επιστολή
ΚορΑʹ 11:20-32

 
Κατηγορία I
2
Μ/Β
Feria

Μεγάλη Παρασκευή

Αγίου Φραγκίσκου της Πάουλα
(Ο)

 
Κατηγορία I
3
Β/Α
Feria

Μεγάλο Σάββατο

Ευαγγέλιο
Ματ 28:1-7

Επιστολή
Κολ 3:1-4

 
Κατηγορία I
4
Α

Κυριακή του Πάσχα

Ευαγγέλιο
Μάρ 16:1-7

Επιστολή
ΚορΑʹ 5:7-8

Κατηγορία I
5
Α

Δευτέρα του Πάσχα

Αγίου Βικεντίου Φερέρ
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 24:13-35

Επιστολή
Άποσ 10:37-43

 
Κατηγορία I
6
Α

Τρίτη του Πάσχα

Ευαγγέλιο
Λου 24:36-47

Επιστολή
Άποσ 13:16,26-33

 
Κατηγορία I
7
Α

Τετάρτη του Πάσχα

Ευαγγέλιο
Ίωά 21:1-14

Επιστολή
Άποσ 3:13-15,17-19

 
Κατηγορία I
8
Α

Πέμπτη του Πάσχα

Ευαγγέλιο
Ίωά 20:11-18

Επιστολή
Άποσ 8:26-40

 
Κατηγορία I
9
Α

Παρασκευή του Πάσχα

Ευαγγέλιο
Ματ 28:16-20

Επιστολή
ΠετΑʹ 3:18-22

 
Κατηγορία I
10
Α

Σάββατο Διακαινησίμου

Ευαγγέλιο
Ίωά 20:1-9

Επιστολή
ΠετΑʹ 2:1-10

 
Κατηγορία I
11
Α

Κυριακή του Θωμά
όγδοη ημέρα του Πάσχα

Αγίου Λέοντα Ι
(Π, Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Ίωά 20:19-31

Επιστολή
ΊωάΑʹ 5:4-10

Κατηγορία I
12
Α
Feria
 
Κατηγορία IV
13
Κ

Αγίου Ερμένεγκιλντ
(Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 14:26-33

Επιστολή
Σαλ 5:1-5

 
Κατηγορία III
14
Κ

Αγίου Ιουστίνου
(Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 12:2-8

Επιστολή
ΚορΑʹ 1:18-25,30

 
Κατηγορία III
15
Α
Feria
 
Κατηγορία IV
16
Α
Feria
 
Κατηγορία IV
17
Α
Feria

Εορτασμός του Αγίου Ανικήτου
(Π, Μ)

 
Κατηγορία IV
18
Α

Κυριακή του Καλού Ποιμένα

Ευαγγέλιο
Ίωά 10:11-16

Επιστολή
ΠετΑʹ 2:21-25

Κατηγορία II
19
Α
Feria
 
Κατηγορία IV
20
Α
Feria
 
Κατηγορία IV
20
Α
Feria
 
Κατηγορία IV
21
Α

Αγίου Ανσέλμου
(Επ, Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Ματ 5:13-19

Επιστολή
ΤιμBʹ 4:1-8

 
Κατηγορία III
22
Κ

Αγίων Σωτηρίου και Γαΐου
(Π, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 16:13-19

Επιστολή
ΠετΑʹ 5:1-4,10-11

 
Κατηγορία III
23
Κ
Feria

Εορτασμός του Αγίου Γεωργίου
(Μ)

Ευαγγέλιο
Ίωά 15:1-7

Επιστολή
ΤιμBʹ 2:8-10
ΤιμBʹ 3:10-12

 
Κατηγορία IV
24
Κ

Αγίου Φιντέλις του Σιγκμαρίγκεν
(Μ)

Ευαγγέλιο
Ίωά 15:1-7

Επιστολή
Σαλ 5:1-5

 
Κατηγορία III
25
Κ

Τρίτη Κυριακή μετά το Πάσχα

Αγίου Μάρκου
Μεγάλη Παράκληση
(Ε)

Ευαγγέλιο
Ίωά 16:16-22

Επιστολή
ΠετΑʹ 2:11-19

Κατηγορία II
26
Κ

Αγίων Κλείτου και Μαρκελλίνου
(Π, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 16:13-19

Επιστολή
ΠετΑʹ 5:1-4,10-11

 
Κατηγορία III
27
Α

Αγίου Πέτρου Κανισίου
(Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Ματ 5:13-19

Επιστολή
ΤιμBʹ 4:1-8

 
Κατηγορία III
28
Α

Αγίου Παύλου του Σταυρού
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 10:1-9

Επιστολή
ΚορΑʹ 1:17-25

 
Κατηγορία III
29
Κ

Αγίου Πέτρου της Βερόνα
(Μ)

Ευαγγέλιο
Ίωά 15:1-7

Επιστολή
ΤιμBʹ 2:8-10
ΤιμBʹ 3:10-12

 
Κατηγορία III
Απρίλιος
Εξαιρετική μορφή | Συνήθης μορφή
Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
1
Α/Β
Feria

Μεγάλη Πέμπτη

Ευαγγέλιο
Ίωά 13:1-15

Επιστολή
ΚορΑʹ 11:20-32

 
Κατηγορία I
2
Μ/Β
Feria

Μεγάλη Παρασκευή

Αγίου Φραγκίσκου της Πάουλα
(Ο)

 
Κατηγορία I
3
Β/Α
Feria

Μεγάλο Σάββατο

Ευαγγέλιο
Ματ 28:1-7

Επιστολή
Κολ 3:1-4

 
Κατηγορία I
4
Α

Κυριακή του Πάσχα

Ευαγγέλιο
Μάρ 16:1-7

Επιστολή
ΚορΑʹ 5:7-8

Κατηγορία I
5
Α

Δευτέρα του Πάσχα

Αγίου Βικεντίου Φερέρ
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 24:13-35

Επιστολή
Άποσ 10:37-43

 
Κατηγορία I
6
Α

Τρίτη του Πάσχα

Ευαγγέλιο
Λου 24:36-47

Επιστολή
Άποσ 13:16,26-33

 
Κατηγορία I
7
Α

Τετάρτη του Πάσχα

Ευαγγέλιο
Ίωά 21:1-14

Επιστολή
Άποσ 3:13-15,17-19

 
Κατηγορία I
8
Α

Πέμπτη του Πάσχα

Ευαγγέλιο
Ίωά 20:11-18

Επιστολή
Άποσ 8:26-40

 
Κατηγορία I
9
Α

Παρασκευή του Πάσχα

Ευαγγέλιο
Ματ 28:16-20

Επιστολή
ΠετΑʹ 3:18-22

 
Κατηγορία I
10
Α

Σάββατο Διακαινησίμου

Ευαγγέλιο
Ίωά 20:1-9

Επιστολή
ΠετΑʹ 2:1-10

 
Κατηγορία I
11
Α

Κυριακή του Θωμά
όγδοη ημέρα του Πάσχα

Αγίου Λέοντα Ι
(Π, Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Ίωά 20:19-31

Επιστολή
ΊωάΑʹ 5:4-10

Κατηγορία I
12
Α
Feria
 
Κατηγορία IV
13
Κ

Αγίου Ερμένεγκιλντ
(Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 14:26-33

Επιστολή
Σαλ 5:1-5

 
Κατηγορία III
14
Κ

Αγίου Ιουστίνου
(Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 12:2-8

Επιστολή
ΚορΑʹ 1:18-25,30

 
Κατηγορία III
15
Α
Feria
 
Κατηγορία IV
16
Α
Feria
 
Κατηγορία IV
17
Α
Feria

Εορτασμός του Αγίου Ανικήτου
(Π, Μ)

 
Κατηγορία IV
18
Α

Κυριακή του Καλού Ποιμένα

Ευαγγέλιο
Ίωά 10:11-16

Επιστολή
ΠετΑʹ 2:21-25

Κατηγορία II
19
Α
Feria
 
Κατηγορία IV
20
Α
Feria
 
Κατηγορία IV
20
Α
Feria
 
Κατηγορία IV
21
Α

Αγίου Ανσέλμου
(Επ, Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Ματ 5:13-19

Επιστολή
ΤιμBʹ 4:1-8

 
Κατηγορία III
22
Κ

Αγίων Σωτηρίου και Γαΐου
(Π, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 16:13-19

Επιστολή
ΠετΑʹ 5:1-4,10-11

 
Κατηγορία III
23
Κ
Feria

Εορτασμός του Αγίου Γεωργίου
(Μ)

Ευαγγέλιο
Ίωά 15:1-7

Επιστολή
ΤιμBʹ 2:8-10
ΤιμBʹ 3:10-12

 
Κατηγορία IV
24
Κ

Αγίου Φιντέλις του Σιγκμαρίγκεν
(Μ)

Ευαγγέλιο
Ίωά 15:1-7

Επιστολή
Σαλ 5:1-5

 
Κατηγορία III
25
Κ

Τρίτη Κυριακή μετά το Πάσχα

Αγίου Μάρκου
Μεγάλη Παράκληση
(Ε)

Ευαγγέλιο
Ίωά 16:16-22

Επιστολή
ΠετΑʹ 2:11-19

Κατηγορία II
26
Κ

Αγίων Κλείτου και Μαρκελλίνου
(Π, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 16:13-19

Επιστολή
ΠετΑʹ 5:1-4,10-11

 
Κατηγορία III
27
Α

Αγίου Πέτρου Κανισίου
(Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Ματ 5:13-19

Επιστολή
ΤιμBʹ 4:1-8

 
Κατηγορία III
28
Α

Αγίου Παύλου του Σταυρού
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 10:1-9

Επιστολή
ΚορΑʹ 1:17-25

 
Κατηγορία III
29
Κ

Αγίου Πέτρου της Βερόνα
(Μ)

Ευαγγέλιο
Ίωά 15:1-7

Επιστολή
ΤιμBʹ 2:8-10
ΤιμBʹ 3:10-12

 
Κατηγορία III
 
ΜΜαύρο
ΑΆσπρο
ΒΒιολετί
ΠΠράσινο
ΚΚόκκινο
ΡΡοζ
 
Ημέρα Νηστείας
Ημέρα Αποχής
Ημέρα μερικής αποχής
Κυριακές και Εορτές
 
ΕΕυαγγελιστής
ΑπΑπόστολος
ΠΠάπας
ΕπΕπίσκοπος
ΔΔιδάσκαλος
ΗΗγούμενος
 
ΜΜάρτυρας
ΔνΔιάκονος
ΟΟμολογητής
ΠρΠαρθένος
ΑΑυτοκράτωρ
ΒΒασιλεύς
ΒασΒασίλισσα
ΧΧήρα