Σεπτέμβριος
Εξαιρετική μορφή | Συνήθης μορφή
1
Π
Feria

Εορτασμός του Αγίου Γίλη
(Η)

Ευαγγέλιο
Ματ 19:27-29

Επιστολή
Σει 45:1-6

 
Κατηγορία IV
2
Α

Αγίου Στεφάνου
(Β, Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 19:12-26

Επιστολή
Σει 31:8-11

 
Κατηγορία III
3
Α

Αγίου Πίου Χ
(Π, Ο)

Ευαγγέλιο
Ίωά 21:15-17

Επιστολή
ΘεσσΑʹ 2:2-8

 
Κατηγορία III
4
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
5
Π

Δέκατη πέμπτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Αγίου Λαυρεντίου Ιουστινιανού
(Επ, Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 7:11-16

Επιστολή
Γαλ 5:25-26
Γαλ 6:1-10

Κατηγορία II
6
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
7
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
8
Α

Γέννηση της Παρθένου Μαρίας

Ευαγγέλιο
Ματ 1:1-16

Επιστολή
Παρ 8:22-35

 
Κατηγορία II
9
Π
Feria

Εορτασμός του Αγίου Γοργονίου

Ευαγγέλιο
Ματ 10:26-32

Επιστολή
ΤιμBʹ 2:8-10
ΤιμBʹ 3:10-12

 
Κατηγορία IV
10
Α

Αγίου Νικολάου του Τολεντίνο
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:32-34

Επιστολή
ΚορΑʹ 4:9-14

 
Κατηγορία III
11
Π
Feria

Εορτασμός των Αγίων Πρώτου και Υακίνθου
(Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 12:1-8

Επιστολή
Έβρ 10:32-38

 
Κατηγορία IV
12
Π

Δέκατη έκτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Αγίου Ονόματος της Μαρίας

Ευαγγέλιο
Λου 14:1-11

Επιστολή
Έφε 3:13-21

Κατηγορία II
13
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
14
Κ

Ύψωση του Τιμίου Σταυρού

Ευαγγέλιο
Ίωά 12:31-36

Επιστολή
Φιλ 2:5-11

 
Κατηγορία II
15
Α

Επτά Θλίψεων της Παναγίας

Ευαγγέλιο
Ίωά 19:25-27

Επιστολή
Ἰουδ 13:22,23-25

 
Κατηγορία II
16
Κ

Αγίου Κορνηλίου
(Π, Μ)
Αγίου Κυπριανού
(Επ, Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 21:9-19

Επιστολή
Σαλ 3:1-8

 
Κατηγορία III
17
Π
Feria

Εορτασμός των Στιγμάτων του Αγίου Φραγκίσκου
(Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 16:24-27

Επιστολή
Γαλ 6:14-18

 
Κατηγορία IV
18
Α

Αγίου Ιωσήφ του Κουπερτίνο
(Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 22:1-14

Επιστολή
ΚορΑʹ 13:1-8

 
Κατηγορία III
19
Π

Δέκατη έβδομη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Αγίου Ιανουαρίου
(Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 22:34-46

Επιστολή
Έφε 4:1-6

Κατηγορία II
20
Π
Feria

Εορτασμός του Αγίου Ευσταθίου και της Συνοδείας αυτού
(Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 6:17-23

Επιστολή
Σαλ 5:16-20

 
Κατηγορία IV
21
Κ

Αγίου Ματθαίου
(Απ, Ε)

Ευαγγέλιο
Ματ 9:9-13

Επιστολή
Ἰεζ 1:10-14

 
Κατηγορία II
22
Β
Feria

Τετάρτη νηστείας

Αγίου Θωμά του Βιλανόβα
(Επ, Ο)

Ευαγγέλιο
Μάρ 9:16-28

Επιστολή
ἜσδΒʹ 8:1-10

 
Κατηγορία II
23
Κ

Αγίου Λίνου
(Ο, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 16:13-19

Επιστολή
ΠετΑʹ 5:1-4,10-11

 
Κατηγορία III
24
Β
Feria

Παρασκευή νηστείας

Εορτασμός της Παναγίας της Λύτρωσης

Ευαγγέλιο
Λου 7:36-50

Επιστολή
Ὡσηέ 14:2-10

 
Κατηγορία II
25
Β
Feria

Σάββατο νηστείας

Ευαγγέλιο
Λου 13:6-17

Επιστολή
Έβρ 9:2-12

 
Κατηγορία II
26
Π

Δέκατη όγδοη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Εορτασμός του Αγίου Κυπριανού (Μ)
Αγίας Ιουστίνης (Πρ, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 9:1-8

Επιστολή
ΚορΑʹ 1:4-8

Κατηγορία II
27
Κ

Αγίων Κοσμά και Δαμιανού
(Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 6:17-23

Επιστολή
Σαλ 5:16-20

 
Κατηγορία III
28
Κ

Αγίου Βενσεσλάβου Δούκα
(Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 10:34-42

Επιστολή
Σαλ 10:10-14

 
Κατηγορία III
29
Α

Αφιέρωση του Αγίου Αρχαγγέλου Μιχαήλ

Ευαγγέλιο
Ματ 18:1-10

Επιστολή
Άποκ 1:1-5

 
Κατηγορία I
30
Α

Αγίου Ιερωνύμου
(Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Ματ 5:13-19

Επιστολή
ΤιμBʹ 4:1-8

 
Κατηγορία III
Σεπτέμβριος
Εξαιρετική μορφή | Συνήθης μορφή
Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
1
Π
Feria

Εορτασμός του Αγίου Γίλη
(Η)

Ευαγγέλιο
Ματ 19:27-29

Επιστολή
Σει 45:1-6

 
Κατηγορία IV
2
Α

Αγίου Στεφάνου
(Β, Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 19:12-26

Επιστολή
Σει 31:8-11

 
Κατηγορία III
3
Α

Αγίου Πίου Χ
(Π, Ο)

Ευαγγέλιο
Ίωά 21:15-17

Επιστολή
ΘεσσΑʹ 2:2-8

 
Κατηγορία III
4
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
5
Π

Δέκατη πέμπτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Αγίου Λαυρεντίου Ιουστινιανού
(Επ, Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 7:11-16

Επιστολή
Γαλ 5:25-26
Γαλ 6:1-10

Κατηγορία II
6
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
7
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
8
Α

Γέννηση της Παρθένου Μαρίας

Ευαγγέλιο
Ματ 1:1-16

Επιστολή
Παρ 8:22-35

 
Κατηγορία II
9
Π
Feria

Εορτασμός του Αγίου Γοργονίου

Ευαγγέλιο
Ματ 10:26-32

Επιστολή
ΤιμBʹ 2:8-10
ΤιμBʹ 3:10-12

 
Κατηγορία IV
10
Α

Αγίου Νικολάου του Τολεντίνο
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:32-34

Επιστολή
ΚορΑʹ 4:9-14

 
Κατηγορία III
11
Π
Feria

Εορτασμός των Αγίων Πρώτου και Υακίνθου
(Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 12:1-8

Επιστολή
Έβρ 10:32-38

 
Κατηγορία IV
12
Π

Δέκατη έκτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Αγίου Ονόματος της Μαρίας

Ευαγγέλιο
Λου 14:1-11

Επιστολή
Έφε 3:13-21

Κατηγορία II
13
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
14
Κ

Ύψωση του Τιμίου Σταυρού

Ευαγγέλιο
Ίωά 12:31-36

Επιστολή
Φιλ 2:5-11

 
Κατηγορία II
15
Α

Επτά Θλίψεων της Παναγίας

Ευαγγέλιο
Ίωά 19:25-27

Επιστολή
Ἰουδ 13:22,23-25

 
Κατηγορία II
16
Κ

Αγίου Κορνηλίου
(Π, Μ)
Αγίου Κυπριανού
(Επ, Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 21:9-19

Επιστολή
Σαλ 3:1-8

 
Κατηγορία III
17
Π
Feria

Εορτασμός των Στιγμάτων του Αγίου Φραγκίσκου
(Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 16:24-27

Επιστολή
Γαλ 6:14-18

 
Κατηγορία IV
18
Α

Αγίου Ιωσήφ του Κουπερτίνο
(Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 22:1-14

Επιστολή
ΚορΑʹ 13:1-8

 
Κατηγορία III
19
Π

Δέκατη έβδομη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Αγίου Ιανουαρίου
(Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 22:34-46

Επιστολή
Έφε 4:1-6

Κατηγορία II
20
Π
Feria

Εορτασμός του Αγίου Ευσταθίου και της Συνοδείας αυτού
(Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 6:17-23

Επιστολή
Σαλ 5:16-20

 
Κατηγορία IV
21
Κ

Αγίου Ματθαίου
(Απ, Ε)

Ευαγγέλιο
Ματ 9:9-13

Επιστολή
Ἰεζ 1:10-14

 
Κατηγορία II
22
Β
Feria

Τετάρτη νηστείας

Αγίου Θωμά του Βιλανόβα
(Επ, Ο)

Ευαγγέλιο
Μάρ 9:16-28

Επιστολή
ἜσδΒʹ 8:1-10

 
Κατηγορία II
23
Κ

Αγίου Λίνου
(Ο, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 16:13-19

Επιστολή
ΠετΑʹ 5:1-4,10-11

 
Κατηγορία III
24
Β
Feria

Παρασκευή νηστείας

Εορτασμός της Παναγίας της Λύτρωσης

Ευαγγέλιο
Λου 7:36-50

Επιστολή
Ὡσηέ 14:2-10

 
Κατηγορία II
25
Β
Feria

Σάββατο νηστείας

Ευαγγέλιο
Λου 13:6-17

Επιστολή
Έβρ 9:2-12

 
Κατηγορία II
26
Π

Δέκατη όγδοη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Εορτασμός του Αγίου Κυπριανού (Μ)
Αγίας Ιουστίνης (Πρ, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 9:1-8

Επιστολή
ΚορΑʹ 1:4-8

Κατηγορία II
27
Κ

Αγίων Κοσμά και Δαμιανού
(Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 6:17-23

Επιστολή
Σαλ 5:16-20

 
Κατηγορία III
28
Κ

Αγίου Βενσεσλάβου Δούκα
(Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 10:34-42

Επιστολή
Σαλ 10:10-14

 
Κατηγορία III
29
Α

Αφιέρωση του Αγίου Αρχαγγέλου Μιχαήλ

Ευαγγέλιο
Ματ 18:1-10

Επιστολή
Άποκ 1:1-5

 
Κατηγορία I
30
Α

Αγίου Ιερωνύμου
(Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Ματ 5:13-19

Επιστολή
ΤιμBʹ 4:1-8

 
Κατηγορία III
 
ΜΜαύρο
ΑΆσπρο
ΒΒιολετί
ΠΠράσινο
ΚΚόκκινο
ΡΡοζ
 
Ημέρα Νηστείας
Ημέρα Αποχής
Ημέρα μερικής αποχής
Κυριακές και Εορτές
 
ΕΕυαγγελιστής
ΑπΑπόστολος
ΠΠάπας
ΕπΕπίσκοπος
ΔΔιδάσκαλος
ΗΗγούμενος
 
ΜΜάρτυρας
ΔνΔιάκονος
ΟΟμολογητής
ΠρΠαρθένος
ΑΑυτοκράτωρ
ΒΒασιλεύς
ΒασΒασίλισσα
ΧΧήρα