Ιούλιος
Εξαιρετική μορφή | Συνήθης μορφή
1
Κ

Εορτή του Τιμίου Αίματος
του Κυρίου μας Ιησού Χριστού

Ευαγγέλιο
Ίωά 19:30-35

Επιστολή
Έβρ 9:11-15

 
Κατηγορία I
2
Α

Επισκέψεως της Παρθένου Μαρίας

Ευαγγέλιο
Λου 1:37-47

Επιστολή
Ἆσμα 2:8-14

 
Κατηγορία II
3
Κ

Αγίου Ειρηναίου
(Επ, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 10:28-32

Επιστολή
ΤιμBʹ 3:14-17
ΤιμBʹ 4:1-5

 
Κατηγορία III
4
Π

Έκτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Ευαγγέλιο
Μάρ 8:1-9

Επιστολή
Ρωμ 6:3-11

Κατηγορία II
5
Α

Αγίου Αντωνίου Μαρία Ζαχαρίου
(Ο)

Ευαγγέλιο
Μάρ 10:15-21

Επιστολή
ΤιμΑʹ 4:8-16

 
Κατηγορία III
6
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
7
Α

Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου
(Επ, Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 10:1-9

Επιστολή
Έβρ 7:23-27

 
Κατηγορία III
8
Α

Αγίας Ελισάβετ
(Βασ, Χ)

Ευαγγέλιο
Ματ 13:44-52

Επιστολή
Παρ 31:10-31

 
Κατηγορία III
9
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
10
Κ

Αγίων Επτά Αδελφών
(Μ)
Αγίων Ρούφινα και Σεκούνδα
(Πρ, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 12:46-50

Επιστολή
Παρ 31:10-31

 
Κατηγορία III
11
Π

Έβδομη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Εορτασμός του Αγίου Πίου Ι
(Π, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 7:15-21

Επιστολή
Ρωμ 6:19-23

Κατηγορία II
12
Α

Αγίου Ιωάννου Γκουαλμπέρτ
(Η)

Ευαγγέλιο
Ματ 5:43-48
Ματ 6:1-4

Επιστολή
ΠετΑʹ 5:1-4,10-11

 
Κατηγορία III
13
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
14
Α

Αγίου Μποναβεντούρα
(Επ, Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Ματ 5:13-19

Επιστολή
ΤιμBʹ 4:1-8

 
Κατηγορία III
15
Α

Αγίου Ερρίκου II
(Α, Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:35-40

Επιστολή
Σει 31:8-11

 
Κατηγορία III
16
Π
Feria

Εορτασμός της Παναγίας του όρους Καρμέλ

Ευαγγέλιο
Λου 11:27-28

Επιστολή
Σει 24:23-31

 
Κατηγορία IV
17
Π
Feria

Εορτασμός του Αγίου Αλεξίου
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:35-40

Επιστολή
ΤιμΑʹ 6:6-12

 
Κατηγορία IV
18
Π

Όγδοη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Αγίου Καμίλλου της Λέλλης
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 16:1-9

Επιστολή
Ρωμ 8:12-17

Κατηγορία II
19
Α

Αγίου Βικεντίου του Παύλου
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 10:1-9

Επιστολή
ΚορΑʹ 4:9-14

 
Κατηγορία III
20
Α

Αγίου Ιερωνύμου Αιμιλιανού
(Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 19:13-21

Επιστολή
Ἠσα 58:7-11

 
Κατηγορία III
21
Α

Αγίου Λαυρεντίου του Μπρίντιζι
(Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Ματ 5:13-19

Επιστολή
ΤιμBʹ 4:1-8

 
Κατηγορία III
22
Α

Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής μετανοούσης

Ευαγγέλιο
Λου 7:36-50

Επιστολή
Ἆσμα 3:2-5
Ἆσμα 8:6-7

 
Κατηγορία III
23
Κ

Αγίου Απολλιναρίου
(Επ, Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 22:24-30

Επιστολή
ΠετΑʹ 5:1-11

 
Κατηγορία III
24
Π
Feria

Εορτασμός του Αγίας Χριστίνας
(Πρ, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 13:44-52

Επιστολή
Σει 51:13-17

 
Κατηγορία IV
25
Κ

Ένατη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Αγίου Ιακώβου
(Απ)

Ευαγγέλιο
Λου 19:41-47

Επιστολή
ΚορΑʹ 10:6-13

Κατηγορία II
26
Α

Αγίας Άννης
μητρός της Παρθένου Μαρίας

Ευαγγέλιο
Ματ 13:44-52

Επιστολή
Παρ 31:10-31

 
Κατηγορία II
27
Π
Feria

Εορτασμός του Αγίου Παντελεήμονος
(Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 10:26-32

Επιστολή
ΤιμBʹ 2:8-10
ΤιμBʹ 3:10-12

 
Κατηγορία IV
28
Κ

Αγίων Ναζαρίου και Κελσίου (Μ)
Βίκτωρος I (Π, Μ)
Αγίου Ιννοκεντίου I (Π, Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 21:9-19

Επιστολή
Σαλ 10:17-20

 
Κατηγορία III
29
Α

Αγίας Μάρθας
(Πρ)

Ευαγγέλιο
Λου 10:38-42

Επιστολή
ΚορΒʹ 10:17-18
ΚορΒʹ 11:1-2

 
Κατηγορία III
30
Π
Feria

Εορτασμός των Αγίων Αβδών και Σέννεν
(Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 5:1-12

Επιστολή
ΚορΒʹ 6:4-10

 
Κατηγορία IV
31
Α

Αγίου Ιγνατίου Λογιόλα
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 10:1-9

Επιστολή
ΤιμBʹ 2:8-10
ΤιμBʹ 3:10-12

 
Κατηγορία III
Ιούλιος
Εξαιρετική μορφή | Συνήθης μορφή
Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
1
Κ

Εορτή του Τιμίου Αίματος
του Κυρίου μας Ιησού Χριστού

Ευαγγέλιο
Ίωά 19:30-35

Επιστολή
Έβρ 9:11-15

 
Κατηγορία I
2
Α

Επισκέψεως της Παρθένου Μαρίας

Ευαγγέλιο
Λου 1:37-47

Επιστολή
Ἆσμα 2:8-14

 
Κατηγορία II
3
Κ

Αγίου Ειρηναίου
(Επ, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 10:28-32

Επιστολή
ΤιμBʹ 3:14-17
ΤιμBʹ 4:1-5

 
Κατηγορία III
4
Π

Έκτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Ευαγγέλιο
Μάρ 8:1-9

Επιστολή
Ρωμ 6:3-11

Κατηγορία II
5
Α

Αγίου Αντωνίου Μαρία Ζαχαρίου
(Ο)

Ευαγγέλιο
Μάρ 10:15-21

Επιστολή
ΤιμΑʹ 4:8-16

 
Κατηγορία III
6
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
7
Α

Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου
(Επ, Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 10:1-9

Επιστολή
Έβρ 7:23-27

 
Κατηγορία III
8
Α

Αγίας Ελισάβετ
(Βασ, Χ)

Ευαγγέλιο
Ματ 13:44-52

Επιστολή
Παρ 31:10-31

 
Κατηγορία III
9
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
10
Κ

Αγίων Επτά Αδελφών
(Μ)
Αγίων Ρούφινα και Σεκούνδα
(Πρ, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 12:46-50

Επιστολή
Παρ 31:10-31

 
Κατηγορία III
11
Π

Έβδομη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Εορτασμός του Αγίου Πίου Ι
(Π, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 7:15-21

Επιστολή
Ρωμ 6:19-23

Κατηγορία II
12
Α

Αγίου Ιωάννου Γκουαλμπέρτ
(Η)

Ευαγγέλιο
Ματ 5:43-48
Ματ 6:1-4

Επιστολή
ΠετΑʹ 5:1-4,10-11

 
Κατηγορία III
13
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
14
Α

Αγίου Μποναβεντούρα
(Επ, Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Ματ 5:13-19

Επιστολή
ΤιμBʹ 4:1-8

 
Κατηγορία III
15
Α

Αγίου Ερρίκου II
(Α, Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:35-40

Επιστολή
Σει 31:8-11

 
Κατηγορία III
16
Π
Feria

Εορτασμός της Παναγίας του όρους Καρμέλ

Ευαγγέλιο
Λου 11:27-28

Επιστολή
Σει 24:23-31

 
Κατηγορία IV
17
Π
Feria

Εορτασμός του Αγίου Αλεξίου
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:35-40

Επιστολή
ΤιμΑʹ 6:6-12

 
Κατηγορία IV
18
Π

Όγδοη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Αγίου Καμίλλου της Λέλλης
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 16:1-9

Επιστολή
Ρωμ 8:12-17

Κατηγορία II
19
Α

Αγίου Βικεντίου του Παύλου
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 10:1-9

Επιστολή
ΚορΑʹ 4:9-14

 
Κατηγορία III
20
Α

Αγίου Ιερωνύμου Αιμιλιανού
(Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 19:13-21

Επιστολή
Ἠσα 58:7-11

 
Κατηγορία III
21
Α

Αγίου Λαυρεντίου του Μπρίντιζι
(Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Ματ 5:13-19

Επιστολή
ΤιμBʹ 4:1-8

 
Κατηγορία III
22
Α

Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής μετανοούσης

Ευαγγέλιο
Λου 7:36-50

Επιστολή
Ἆσμα 3:2-5
Ἆσμα 8:6-7

 
Κατηγορία III
23
Κ

Αγίου Απολλιναρίου
(Επ, Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 22:24-30

Επιστολή
ΠετΑʹ 5:1-11

 
Κατηγορία III
24
Π
Feria

Εορτασμός του Αγίας Χριστίνας
(Πρ, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 13:44-52

Επιστολή
Σει 51:13-17

 
Κατηγορία IV
25
Κ

Ένατη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Αγίου Ιακώβου
(Απ)

Ευαγγέλιο
Λου 19:41-47

Επιστολή
ΚορΑʹ 10:6-13

Κατηγορία II
26
Α

Αγίας Άννης
μητρός της Παρθένου Μαρίας

Ευαγγέλιο
Ματ 13:44-52

Επιστολή
Παρ 31:10-31

 
Κατηγορία II
27
Π
Feria

Εορτασμός του Αγίου Παντελεήμονος
(Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 10:26-32

Επιστολή
ΤιμBʹ 2:8-10
ΤιμBʹ 3:10-12

 
Κατηγορία IV
28
Κ

Αγίων Ναζαρίου και Κελσίου (Μ)
Βίκτωρος I (Π, Μ)
Αγίου Ιννοκεντίου I (Π, Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 21:9-19

Επιστολή
Σαλ 10:17-20

 
Κατηγορία III
29
Α

Αγίας Μάρθας
(Πρ)

Ευαγγέλιο
Λου 10:38-42

Επιστολή
ΚορΒʹ 10:17-18
ΚορΒʹ 11:1-2

 
Κατηγορία III
30
Π
Feria

Εορτασμός των Αγίων Αβδών και Σέννεν
(Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 5:1-12

Επιστολή
ΚορΒʹ 6:4-10

 
Κατηγορία IV
31
Α

Αγίου Ιγνατίου Λογιόλα
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 10:1-9

Επιστολή
ΤιμBʹ 2:8-10
ΤιμBʹ 3:10-12

 
Κατηγορία III
 
ΜΜαύρο
ΑΆσπρο
ΒΒιολετί
ΠΠράσινο
ΚΚόκκινο
ΡΡοζ
 
Ημέρα Νηστείας
Ημέρα Αποχής
Ημέρα μερικής αποχής
Κυριακές και Εορτές
 
ΕΕυαγγελιστής
ΑπΑπόστολος
ΠΠάπας
ΕπΕπίσκοπος
ΔΔιδάσκαλος
ΗΗγούμενος
 
ΜΜάρτυρας
ΔνΔιάκονος
ΟΟμολογητής
ΠρΠαρθένος
ΑΑυτοκράτωρ
ΒΒασιλεύς
ΒασΒασίλισσα
ΧΧήρα