Δεκέμβριος
Εξαιρετική μορφή | Συνήθης μορφή
1
Β
Feria
 
Κατηγορία III
2
Κ
Feria

Αγίας Βιβιανής
(Πρ, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 13:44-52

Επιστολή
Σει 51:13-17

 
Κατηγορία III
3
Α
Feria

Αγίου Φραγκίσκου Χαβιέρ
(Ο)

Ευαγγέλιο
Μάρ 16:15-18

Επιστολή
Ρωμ 10:10-18

 
Κατηγορία III
4
Α
Feria

Αγίου Πέτρου Χρυσολόγου
(Επ, Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Ματ 5:13-19

Επιστολή
ΤιμBʹ 4:1-8

 
Κατηγορία III
5
Β

2η Κυριακή της μικρής Σαρακοστής

Εορτασμός του Αγίου Σάββα
(Η)

Ευαγγέλιο
Ματ 11:2-10

Επιστολή
Ρωμ 15:4-13

Κατηγορία I
6
Α
Feria

Αγίου Νικολάου
(Επ, Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 25:14-23

Επιστολή
Έβρ 13:7-17

 
Κατηγορία III
7
Α
Feria

Αγίου Αμβροσίου
(Επ, Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Ματ 5:13-19

Επιστολή
ΤιμBʹ 4:1-8

 
Κατηγορία III
8
Α
Feria

Άμωμος Σύλληψη

Ευαγγέλιο
Λου 1:26-28

Επιστολή
Παρ 8:22-35

Κατηγορία I
9
Β
Feria
 
Κατηγορία III
10
Β
Feria

Εορτασμός του Αγίου Μελχιάδου
(Π, Μ)

 
Κατηγορία III
11
Α
Feria

Αγίου Δαμάσκιο
(Π, Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 16:13-19

Επιστολή
ΠετΑʹ 5:1-4,10-11

 
Κατηγορία III
12
Β/Ρ

3η Κυριακή της μικρής Σαρακοστής
(Κυριακή Gaudete)

Ευαγγέλιο
Ίωά 1:19-28

Επιστολή
Φιλ 4:4-7

Κατηγορία I
13
Κ
Feria

Αγίας Λουκίας
(Πρ, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 13:44-52

Επιστολή
ΚορΒʹ 10:17-18
ΚορΒʹ 11:1-2

 
Κατηγορία III
14
Β
Feria
 
Κατηγορία III
15
Β
Feria

Τετάρτη νηστείας της μικρής Σαρακοστής

Ευαγγέλιο
Λου 1:26-38

Επιστολή
Ἠσα 7:10-15

 
Κατηγορία II
16
Κ
Feria

Αγίου Ευσεβίου
(Επ, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 16:24-27

Επιστολή
ΚορΒʹ 1:3-7

 
Κατηγορία III
17
Β
Feria

Παρασκευή νηστείας της μικρής Σαρακοστής

Ευαγγέλιο
Λου 1:37-47

Επιστολή
Ἠσα 11:1-5

 
Κατηγορία II
18
Β
Feria

Σάββατο νηστείας της μικρής Σαρακοστής

Ευαγγέλιο
Λου 3:1-6

Επιστολή
ΘεσσΒʹ 2:1-8

 
Κατηγορία II
19
Β

4η Κυριακή της μικρής Σαρακοστής
(Κυριακή Rorate)

Ευαγγέλιο
Λου 3:1-6

Επιστολή
ΚορΑʹ 4:1-5

Κατηγορία I
20
Β
Feria

Ψαλμός εβδομάδας προ Χριστουγέννων

 
Κατηγορία II
21
Κ
Feria

Αγίου Θωμά
(Απ)

Ευαγγέλιο
Ίωά 20:19-29

Επιστολή
Έφε 2:19-22

 
Κατηγορία II
22
Β
Feria

Ψαλμός εβδομάδας προ Χριστουγέννων

 
Κατηγορία II
23
Β
Feria

Ψαλμός εβδομάδας προ Χριστουγέννων

 
Κατηγορία II
24
Β
Feria

Αγρυπνία της Γεννήσεως

Ευαγγέλιο
Ματ 1:18-21

Επιστολή
Ρωμ 1:1-6

 
Κατηγορία I
25
Α

Γέννηση του Κυρίου μας

Ευαγγέλιο
Λου 2:1-14
Λου 2:15-20
Ίωά 1:1-14

Επιστολή
Τίτ 2:11-15
Τίτ 3:4,7
Έβρ 1:1-12

Κατηγορία I
26
Κ

Κυριακή του οκταημέρου από τη
Γέννηση του Κυρίου μας

II ημέρα του οκταημέρου από τη
Γέννηση του Κυρίου μας
Αγίου Στεφάνου

Ευαγγέλιο
Λου 2:33-40

Επιστολή
Γαλ 4:1-7

Κατηγορία II
27
Α

III ημέρα του οκταημέρου από τη
Γέννηση του Κυρίου μας
Αγίου Ιωάννη
(Απ, Ε)

Ευαγγέλιο
Ίωά 21:19-24

Επιστολή
Σει 15:1-6

 
Κατηγορία II
28
Κ

IV ημέρα του οκταημέρου από τη
Γέννηση του Κυρίου μας
Των σφαγιασθέντων νηπίων

Ευαγγέλιο
Ματ 2:13-18

Επιστολή
Άποκ 14:1-5

 
Κατηγορία II
29
Α

V ημέρα του οκταημέρου από τη
Γέννηση του Κυρίου μας
Εορτασμός του Αγίου Θωμά Μπέκετ
(Επ, Μ)

Ευαγγέλιο
Ίωά 10:11-16

Επιστολή
Έβρ 5:1-6

 
Κατηγορία II
30
Α

VI ημέρα του οκταημέρου από τη
Γέννηση του Κυρίου μας

Ευαγγέλιο
Λου 2:33-40

Επιστολή
Γαλ 4:1-7

 
Κατηγορία II
31
Α

VII ημέρα του οκταημέρου από τη
Γέννηση του Κυρίου μας
Εορτασμός του Αγίου Συλβέστρου I
(Π, Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 2:15-20

Επιστολή
Τίτ 3:4,7

 
Κατηγορία II
Δεκέμβριος
Εξαιρετική μορφή | Συνήθης μορφή
Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
1
Β
Feria
 
Κατηγορία III
2
Κ
Feria

Αγίας Βιβιανής
(Πρ, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 13:44-52

Επιστολή
Σει 51:13-17

 
Κατηγορία III
3
Α
Feria

Αγίου Φραγκίσκου Χαβιέρ
(Ο)

Ευαγγέλιο
Μάρ 16:15-18

Επιστολή
Ρωμ 10:10-18

 
Κατηγορία III
4
Α
Feria

Αγίου Πέτρου Χρυσολόγου
(Επ, Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Ματ 5:13-19

Επιστολή
ΤιμBʹ 4:1-8

 
Κατηγορία III
5
Β

2η Κυριακή της μικρής Σαρακοστής

Εορτασμός του Αγίου Σάββα
(Η)

Ευαγγέλιο
Ματ 11:2-10

Επιστολή
Ρωμ 15:4-13

Κατηγορία I
6
Α
Feria

Αγίου Νικολάου
(Επ, Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 25:14-23

Επιστολή
Έβρ 13:7-17

 
Κατηγορία III
7
Α
Feria

Αγίου Αμβροσίου
(Επ, Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Ματ 5:13-19

Επιστολή
ΤιμBʹ 4:1-8

 
Κατηγορία III
8
Α
Feria

Άμωμος Σύλληψη

Ευαγγέλιο
Λου 1:26-28

Επιστολή
Παρ 8:22-35

Κατηγορία I
9
Β
Feria
 
Κατηγορία III
10
Β
Feria

Εορτασμός του Αγίου Μελχιάδου
(Π, Μ)

 
Κατηγορία III
11
Α
Feria

Αγίου Δαμάσκιο
(Π, Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 16:13-19

Επιστολή
ΠετΑʹ 5:1-4,10-11

 
Κατηγορία III
12
Β/Ρ

3η Κυριακή της μικρής Σαρακοστής
(Κυριακή Gaudete)

Ευαγγέλιο
Ίωά 1:19-28

Επιστολή
Φιλ 4:4-7

Κατηγορία I
13
Κ
Feria

Αγίας Λουκίας
(Πρ, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 13:44-52

Επιστολή
ΚορΒʹ 10:17-18
ΚορΒʹ 11:1-2

 
Κατηγορία III
14
Β
Feria
 
Κατηγορία III
15
Β
Feria

Τετάρτη νηστείας της μικρής Σαρακοστής

Ευαγγέλιο
Λου 1:26-38

Επιστολή
Ἠσα 7:10-15

 
Κατηγορία II
16
Κ
Feria

Αγίου Ευσεβίου
(Επ, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 16:24-27

Επιστολή
ΚορΒʹ 1:3-7

 
Κατηγορία III
17
Β
Feria

Παρασκευή νηστείας της μικρής Σαρακοστής

Ευαγγέλιο
Λου 1:37-47

Επιστολή
Ἠσα 11:1-5

 
Κατηγορία II
18
Β
Feria

Σάββατο νηστείας της μικρής Σαρακοστής

Ευαγγέλιο
Λου 3:1-6

Επιστολή
ΘεσσΒʹ 2:1-8

 
Κατηγορία II
19
Β

4η Κυριακή της μικρής Σαρακοστής
(Κυριακή Rorate)

Ευαγγέλιο
Λου 3:1-6

Επιστολή
ΚορΑʹ 4:1-5

Κατηγορία I
20
Β
Feria

Ψαλμός εβδομάδας προ Χριστουγέννων

 
Κατηγορία II
21
Κ
Feria

Αγίου Θωμά
(Απ)

Ευαγγέλιο
Ίωά 20:19-29

Επιστολή
Έφε 2:19-22

 
Κατηγορία II
22
Β
Feria

Ψαλμός εβδομάδας προ Χριστουγέννων

 
Κατηγορία II
23
Β
Feria

Ψαλμός εβδομάδας προ Χριστουγέννων

 
Κατηγορία II
24
Β
Feria

Αγρυπνία της Γεννήσεως

Ευαγγέλιο
Ματ 1:18-21

Επιστολή
Ρωμ 1:1-6

 
Κατηγορία I
25
Α

Γέννηση του Κυρίου μας

Ευαγγέλιο
Λου 2:1-14
Λου 2:15-20
Ίωά 1:1-14

Επιστολή
Τίτ 2:11-15
Τίτ 3:4,7
Έβρ 1:1-12

Κατηγορία I
26
Κ

Κυριακή του οκταημέρου από τη
Γέννηση του Κυρίου μας

II ημέρα του οκταημέρου από τη
Γέννηση του Κυρίου μας
Αγίου Στεφάνου

Ευαγγέλιο
Λου 2:33-40

Επιστολή
Γαλ 4:1-7

Κατηγορία II
27
Α

III ημέρα του οκταημέρου από τη
Γέννηση του Κυρίου μας
Αγίου Ιωάννη
(Απ, Ε)

Ευαγγέλιο
Ίωά 21:19-24

Επιστολή
Σει 15:1-6

 
Κατηγορία II
28
Κ

IV ημέρα του οκταημέρου από τη
Γέννηση του Κυρίου μας
Των σφαγιασθέντων νηπίων

Ευαγγέλιο
Ματ 2:13-18

Επιστολή
Άποκ 14:1-5

 
Κατηγορία II
29
Α

V ημέρα του οκταημέρου από τη
Γέννηση του Κυρίου μας
Εορτασμός του Αγίου Θωμά Μπέκετ
(Επ, Μ)

Ευαγγέλιο
Ίωά 10:11-16

Επιστολή
Έβρ 5:1-6

 
Κατηγορία II
30
Α

VI ημέρα του οκταημέρου από τη
Γέννηση του Κυρίου μας

Ευαγγέλιο
Λου 2:33-40

Επιστολή
Γαλ 4:1-7

 
Κατηγορία II
31
Α

VII ημέρα του οκταημέρου από τη
Γέννηση του Κυρίου μας
Εορτασμός του Αγίου Συλβέστρου I
(Π, Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 2:15-20

Επιστολή
Τίτ 3:4,7

 
Κατηγορία II
 
ΜΜαύρο
ΑΆσπρο
ΒΒιολετί
ΠΠράσινο
ΚΚόκκινο
ΡΡοζ
 
Ημέρα Νηστείας
Ημέρα Αποχής
Ημέρα μερικής αποχής
Κυριακές και Εορτές
 
ΕΕυαγγελιστής
ΑπΑπόστολος
ΠΠάπας
ΕπΕπίσκοπος
ΔΔιδάσκαλος
ΗΗγούμενος
 
ΜΜάρτυρας
ΔνΔιάκονος
ΟΟμολογητής
ΠρΠαρθένος
ΑΑυτοκράτωρ
ΒΒασιλεύς
ΒασΒασίλισσα
ΧΧήρα