Ιανουάριος
Εξαιρετική μορφή | Συνήθης μορφή
1
Α

Όγδοη ημέρα από τη
Γέννηση του Κυρίου μας

Ευαγγέλιο
Λου 2:21

Επιστολή
Τίτ 2:11-15

Κατηγορία I
2
Α
Feria

Ευαγγέλιο
Λου 2:21

Επιστολή
Τίτ 2:11-15

 
Κατηγορία IV
3
Α

Πανάγιο όνομα του Ιησού

Ευαγγέλιο
Λου 2:21

Επιστολή
Άποσ 4:8-12

Κατηγορία II
4
Α
Feria

Ευαγγέλιο
Λου 2:21

Επιστολή
Τίτ 2:11-15

 
Κατηγορία IV
5
Α
Feria

Εορτασμός του Αγίου Τελεσφόρου
(Π, Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 2:21

Επιστολή
Τίτ 2:11-15

 
Κατηγορία IV
6
Α

Θεοφάνεια του Κυρίου μας

Ευαγγέλιο
Ματ 2:1-12

Επιστολή
Ἠσα 60:1-6

 
Κατηγορία I
7
Α
Feria

Ευαγγέλιο
Λου 2:42-52

Επιστολή
Ρωμ 12:1-5

 
Κατηγορία IV
8
Α
Feria

Ευαγγέλιο
Λου 2:42-52

Επιστολή
Ρωμ 12:1-5

 
Κατηγορία IV
9
Α
Feria

Ευαγγέλιο
Λου 2:42-52

Επιστολή
Ρωμ 12:1-5

 
Κατηγορία IV
10
Α

Αγίας Οικογενείας

Πρώτη Κυριακή μετά τα Θεοφάνεια

Ευαγγέλιο
Λου 2:42-52

Επιστολή
Κολ 3:12-17

Κατηγορία II
11
Α
Feria

Εορτασμός του Αγίου Υγίνου
(Π, Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 2:42-52

Επιστολή
Ρωμ 12:1-5

 
Κατηγορία IV
12
Α
Feria

Ευαγγέλιο
Λου 2:42-52

Επιστολή
Ρωμ 12:1-5

 
Κατηγορία IV
13
Π
Feria

Εορτασμός της Βάπτισης του Κυρίου μας

Ευαγγέλιο
Ίωά 1:29-34

Επιστολή
Ἠσα 60:1-6

 
Κατηγορία II
14
Α

Αγίου Ιλαρίου
(Επ, Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Ματ 5:13-19

Επιστολή
ΤιμBʹ 4:1-8

 
Κατηγορία III
15
Α

Αγίου Παύλου του πρώτου Ασκητού
(Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 11:25-30

Επιστολή
Φιλ 3:7-12

 
Κατηγορία III
16
Κ

Αγίου Μαρκέλλου I
(Π, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 16:13-19

Επιστολή
ΠετΑʹ 5:1-4,10-11

 
Κατηγορία III
17
Π

Δεύτερη Κυριακή μετά τα Θεοφάνεια

Αγίου Αντωνίου
(Η)

Ευαγγέλιο
Ίωά 2:1-11

Επιστολή
Ρωμ 12:6-16

Κατηγορία II
18
Π
Feria

Εορτασμός του Αγίας Πρίσκας
(Πρ, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 16:13-19

Επιστολή
ΠετΑʹ 1:1-7

 
Κατηγορία IV
19
Π
Feria

Εορτασμός των Αγίων Μάριου,
Μάρθας, Αουδιφάξ και Αββακούμ
(Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 24:3-13

Επιστολή
Έβρ 10:32-38

 
Κατηγορία IV
20
Κ

Αγίων Φαβιανού Πάπα & Σεβαστιανού
(Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 6:17-23

Επιστολή
Έβρ 11:33-39

 
Κατηγορία III
21
Κ

Αγίας Αγνής
(Πρ, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 25:1-13

Επιστολή
Σει 51:1-8,12

 
Κατηγορία III
22
Κ

Αγίων Βικεντίου και Αναστασίου
(Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 21:9-19

Επιστολή
Σαλ 3:1-8

 
Κατηγορία III
23
Α

Αγίου Ραϋμόνδου του Πενιαφόρτ
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:35-40

Επιστολή
Σει 31:8-11

 
Κατηγορία III
24
Π

Τρίτη Κυριακή μετά τα Θεοφάνεια

Αγίου Τιμοθέου
(Επ, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 8:1-13

Επιστολή
Ρωμ 12:16-21

Κατηγορία II
25
Α

Η μεταστροφή του Αγίου Παύλου
(Απ)

Ευαγγέλιο
Ματ 19:27-29

Επιστολή
Άποσ 9:1-22

 
Κατηγορία III
26
Κ

Αγίου Πολυκάρπου
(Επ, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 10:26-32

Επιστολή
ΊωάΑʹ 3:10-16

 
Κατηγορία III
27
Α

Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου
(Επ, Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Ματ 5:13-19

Επιστολή
ΤιμBʹ 4:1-8

 
Κατηγορία III
28
Α

Αγίου Πέτρου Νολάσκο
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:32-34

Επιστολή
ΚορΑʹ 4:9-14

 
Κατηγορία III
29
Α

Αγίου Φραγκίσκου ντε Σάλες
(Επ, Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Ματ 5:13-19

Επιστολή
ΤιμBʹ 4:1-8

 
Κατηγορία III
30
Κ

Αγίας Μαρτίνας
(Πρ, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 25:1-13

Επιστολή
Σει 51:1-8,12

 
Κατηγορία III
31
Β

Κυριακή του Ασώτου

Τέταρτη Κυριακή μετά τα Θεοφάνεια

Ευαγγέλιο
Ματ 20:1-16

Επιστολή
ΚορΑʹ 9:24-27
ΚορΑʹ 10:1-5

Κατηγορία II
Ιανουάριος
Εξαιρετική μορφή | Συνήθης μορφή
Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
1
Α

Όγδοη ημέρα από τη
Γέννηση του Κυρίου μας

Ευαγγέλιο
Λου 2:21

Επιστολή
Τίτ 2:11-15

Κατηγορία I
2
Α
Feria

Ευαγγέλιο
Λου 2:21

Επιστολή
Τίτ 2:11-15

 
Κατηγορία IV
3
Α

Πανάγιο όνομα του Ιησού

Ευαγγέλιο
Λου 2:21

Επιστολή
Άποσ 4:8-12

Κατηγορία II
4
Α
Feria

Ευαγγέλιο
Λου 2:21

Επιστολή
Τίτ 2:11-15

 
Κατηγορία IV
5
Α
Feria

Εορτασμός του Αγίου Τελεσφόρου
(Π, Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 2:21

Επιστολή
Τίτ 2:11-15

 
Κατηγορία IV
6
Α

Θεοφάνεια του Κυρίου μας

Ευαγγέλιο
Ματ 2:1-12

Επιστολή
Ἠσα 60:1-6

 
Κατηγορία I
7
Α
Feria

Ευαγγέλιο
Λου 2:42-52

Επιστολή
Ρωμ 12:1-5

 
Κατηγορία IV
8
Α
Feria

Ευαγγέλιο
Λου 2:42-52

Επιστολή
Ρωμ 12:1-5

 
Κατηγορία IV
9
Α
Feria

Ευαγγέλιο
Λου 2:42-52

Επιστολή
Ρωμ 12:1-5

 
Κατηγορία IV
10
Α

Αγίας Οικογενείας

Πρώτη Κυριακή μετά τα Θεοφάνεια

Ευαγγέλιο
Λου 2:42-52

Επιστολή
Κολ 3:12-17

Κατηγορία II
11
Α
Feria

Εορτασμός του Αγίου Υγίνου
(Π, Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 2:42-52

Επιστολή
Ρωμ 12:1-5

 
Κατηγορία IV
12
Α
Feria

Ευαγγέλιο
Λου 2:42-52

Επιστολή
Ρωμ 12:1-5

 
Κατηγορία IV
13
Π
Feria

Εορτασμός της Βάπτισης του Κυρίου μας

Ευαγγέλιο
Ίωά 1:29-34

Επιστολή
Ἠσα 60:1-6

 
Κατηγορία II
14
Α

Αγίου Ιλαρίου
(Επ, Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Ματ 5:13-19

Επιστολή
ΤιμBʹ 4:1-8

 
Κατηγορία III
15
Α

Αγίου Παύλου του πρώτου Ασκητού
(Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 11:25-30

Επιστολή
Φιλ 3:7-12

 
Κατηγορία III
16
Κ

Αγίου Μαρκέλλου I
(Π, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 16:13-19

Επιστολή
ΠετΑʹ 5:1-4,10-11

 
Κατηγορία III
17
Π

Δεύτερη Κυριακή μετά τα Θεοφάνεια

Αγίου Αντωνίου
(Η)

Ευαγγέλιο
Ίωά 2:1-11

Επιστολή
Ρωμ 12:6-16

Κατηγορία II
18
Π
Feria

Εορτασμός του Αγίας Πρίσκας
(Πρ, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 16:13-19

Επιστολή
ΠετΑʹ 1:1-7

 
Κατηγορία IV
19
Π
Feria

Εορτασμός των Αγίων Μάριου,
Μάρθας, Αουδιφάξ και Αββακούμ
(Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 24:3-13

Επιστολή
Έβρ 10:32-38

 
Κατηγορία IV
20
Κ

Αγίων Φαβιανού Πάπα & Σεβαστιανού
(Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 6:17-23

Επιστολή
Έβρ 11:33-39

 
Κατηγορία III
21
Κ

Αγίας Αγνής
(Πρ, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 25:1-13

Επιστολή
Σει 51:1-8,12

 
Κατηγορία III
22
Κ

Αγίων Βικεντίου και Αναστασίου
(Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 21:9-19

Επιστολή
Σαλ 3:1-8

 
Κατηγορία III
23
Α

Αγίου Ραϋμόνδου του Πενιαφόρτ
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:35-40

Επιστολή
Σει 31:8-11

 
Κατηγορία III
24
Π

Τρίτη Κυριακή μετά τα Θεοφάνεια

Αγίου Τιμοθέου
(Επ, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 8:1-13

Επιστολή
Ρωμ 12:16-21

Κατηγορία II
25
Α

Η μεταστροφή του Αγίου Παύλου
(Απ)

Ευαγγέλιο
Ματ 19:27-29

Επιστολή
Άποσ 9:1-22

 
Κατηγορία III
26
Κ

Αγίου Πολυκάρπου
(Επ, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 10:26-32

Επιστολή
ΊωάΑʹ 3:10-16

 
Κατηγορία III
27
Α

Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου
(Επ, Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Ματ 5:13-19

Επιστολή
ΤιμBʹ 4:1-8

 
Κατηγορία III
28
Α

Αγίου Πέτρου Νολάσκο
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:32-34

Επιστολή
ΚορΑʹ 4:9-14

 
Κατηγορία III
29
Α

Αγίου Φραγκίσκου ντε Σάλες
(Επ, Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Ματ 5:13-19

Επιστολή
ΤιμBʹ 4:1-8

 
Κατηγορία III
30
Κ

Αγίας Μαρτίνας
(Πρ, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 25:1-13

Επιστολή
Σει 51:1-8,12

 
Κατηγορία III
31
Β

Κυριακή του Ασώτου

Τέταρτη Κυριακή μετά τα Θεοφάνεια

Ευαγγέλιο
Ματ 20:1-16

Επιστολή
ΚορΑʹ 9:24-27
ΚορΑʹ 10:1-5

Κατηγορία II
 
ΜΜαύρο
ΑΆσπρο
ΒΒιολετί
ΠΠράσινο
ΚΚόκκινο
ΡΡοζ
 
Ημέρα Νηστείας
Ημέρα Αποχής
Ημέρα μερικής αποχής
Κυριακές και Εορτές
 
ΕΕυαγγελιστής
ΑπΑπόστολος
ΠΠάπας
ΕπΕπίσκοπος
ΔΔιδάσκαλος
ΗΗγούμενος
 
ΜΜάρτυρας
ΔνΔιάκονος
ΟΟμολογητής
ΠρΠαρθένος
ΑΑυτοκράτωρ
ΒΒασιλεύς
ΒασΒασίλισσα
ΧΧήρα