Μάρτιος
Εξαιρετική μορφή | Συνήθης μορφή
1
Β
Feria

Δευτέρα της δεύτερης εβδομάδα της Μ. Σαρακοστής

Ευαγγέλιο
Ίωά 8:21-29

Επιστολή
Δαν 9:15-19

 
Κατηγορία III
2
Β
Feria

Τρίτη της δεύτερης εβδομάδας της Μ. Σαρακοστής

Ευαγγέλιο
Ματ 23:1-12

Επιστολή
ΒασΓ 17:8-16

 
Κατηγορία III
3
Β
Feria

Τετάρτη της δεύτερης εβδομάδας της Μ. Σαρακοστής

Ευαγγέλιο
Ματ 20:17-28

Επιστολή
Ἐσθήρ 13:8-11,15-17

 
Κατηγορία III
4
Β

Πέμπτη της δεύτερης εβδομάδας της Μ. Σαρακοστής

Αγίου Κασιμίρου
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 16:19-31

Επιστολή
Ἱερ 17:5-10

 
Κατηγορία III
5
Β
Feria

Παρασκευή της δεύτερης εβδομάδας της Μ. Σαρακοστής

Ευαγγέλιο
Ματ 21:33-46

Επιστολή
Γέν 37:6-22

 
Κατηγορία III
6
Κ

Σάββατο δεύτερης εβδομάδας της Μ. Σαρακοστής

Αγίων Περπετούας και Φηλικίτης
(Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 15:11-32

Επιστολή
Γέν 27:6-40

 
Κατηγορία III
7
Β

Τρίτη Κυριακή των Νηστειών

Πέμπτη Κυριακή μετά τα Θεοφάνεια

Ευαγγέλιο
Λου 11:14-28

Επιστολή
Έφε 5:1-9

Κατηγορία I
8
Β

Δευτέρα της τρίτης εβδομάδας της Μ. Σαρακοστής

Αγίου Ιωάννου του Θεού
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 4:23-30

Επιστολή
ΒασΔʹ 5:1-15

 
Κατηγορία III
9
Β

Τρίτη της τρίτης εβδομάδας της Μ. Σαρακοστής

Αγίας Φραγκίσκης της Ρώμης
(Χ)

Ευαγγέλιο
Ματ 18:15-22

Επιστολή
ΒασΔʹ 4:1-7

 
Κατηγορία III
10
Κ

Τετάρτη από την τρίτη εβδομάδα της Μ. Σαρακοστής

Των Αγίων Σαράντα Μαρτύρων

Ευαγγέλιο
Ματ 15:1-20

Επιστολή
Ἔξ 20:12-24

 
Κατηγορία III
11
Β
Feria

Πέμπτη της τρίτης εβδομάδας της Μ. Σαρακοστής

Ευαγγέλιο
Λου 4:38-44

Επιστολή
Ἱερ 7:1-7

 
Κατηγορία III
12
Β

Παρασκευή της τρίτης εβδομάδας της Μ. Σαρακοστής

Αγίου Γρηγορίου Ι
(Π, Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Ίωά 4:5-42

Επιστολή
Ἀρι 20:1-3,6-13

 
Κατηγορία III
13
Β
Feria

Σάββατο τρίτης εβδομάδας της Μ. Σαρακοστής

Ευαγγέλιο
Ίωά 8:1-11

Επιστολή
Δαν 13:1-9,15-17,19-30,33-62

 
Κατηγορία III
14
Β/Ρ

Τέταρτη Κυριακή των Νηστειών
(Κυριακή Laetare)

Έκτη Κυριακή μετά τα Θεοφάνεια

Ευαγγέλιο
Ίωά 6:1-15

Επιστολή
Γαλ 4:22-31

Κατηγορία I
15
Β
Feria

Δευτέρα της τέταρτης εβδομάδας της Μ. Σαρακοστής

Ευαγγέλιο
Ίωά 2:13-25

Επιστολή
ΒασΓ 3:16-28

 
Κατηγορία III
16
Β
Feria

Τρίτη της τέταρτης εβδομάδας της Μ. Σαρακοστής

Ευαγγέλιο
Ίωά 7:14-31

Επιστολή
Ἔξ 32:7-14

 
Κατηγορία III
17
Β

Τετάρτη της τέταρτης εβδομάδας της Μ. Σαρακοστής

Αγίου Πατρικίου
(Επ, Ο)

Ευαγγέλιο
Ίωά 9:1-38

Επιστολή
Ἠσα 1:16-19

 
Κατηγορία III
18
Β

Πέμπτη της τέταρτης εβδομάδας της Μ. Σαρακοστής

Αγίου Κυρίλλου
(Επ, Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Λου 7:11-16

Επιστολή
ΒασΔʹ 4:25-38

 
Κατηγορία III
19
Α

Αγίου Ιωσήφ
Συζύγου της Παρθένου Μαρίας
Ομολογητού, και Προστάτου της Οικουμενικής Εκκλησίας

Ευαγγέλιο
Ματ 1:18-21

Επιστολή
Σει 45:1-6

 
Κατηγορία I
20
Β
Feria

Σάββατο τέταρτης εβδομάδας της Μ. Σαρακοστής

Ευαγγέλιο
Ίωά 8:12-20

Επιστολή
Ἠσα 49:8-15

 
Κατηγορία III
21
Β

Κυριακή του Πάθους

Αγίου Βενεδίκτου
(Η)

Ευαγγέλιο
Ίωά 8:46-59

Επιστολή
Έβρ 9:11-15

Κατηγορία I
22
Β
Feria

Δευτέρα της Εβδομάδας των Παθών

Ευαγγέλιο
Ίωά 7:32-39

Επιστολή
Ἰων 3:1-10

 
Κατηγορία III
23
Β
Feria

Τρίτη της Εβδομάδας των Παθών

Ευαγγέλιο
Ίωά 7:1-13

Επιστολή
Δαν 14:27-42

 
Κατηγορία III
24
Β

Τετάρτη της Εβδομάδας των Παθών

Αρχαγγέλου Γαβριήλ

Ευαγγέλιο
Ίωά 10:22-38

Επιστολή
Λευ 19:1,2,11-19

 
Κατηγορία III
25
Α

Ευαγγελισμός της Παρθένου Μαρίας

Ευαγγέλιο
Λου 1:26-38

Επιστολή
Ἠσα 7:10-15

 
Κατηγορία I
26
Β
Feria

Παρασκευή Εβδομάδας των Παθών

Ευαγγέλιο
Ίωά 11:47-54

Επιστολή
Ἱερ 17:13-18

 
Κατηγορία III
27
Β

Σάββατο Εβδομάδας των Παθών

Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού
(Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Ίωά 12:10-36

Επιστολή
Ἱερ 18:18-23

 
Κατηγορία III
28
Κ/Β

Κυριακή των Βαΐων

Αγίου Ιωάννου του Καπιστράνο
(Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 26:36-75
Ματ 27:1-60

Επιστολή
Φιλ 2:5-11

Κατηγορία I
29
Β
Feria

Δευτέρα της Μεγάλης Εβδομάδας

Ευαγγέλιο
Ίωά 12:1-9

Επιστολή
Ἠσα 50:5-10

 
Κατηγορία I
30
Β
Feria

Τρίτη της Μεγάλης Εβδομάδας

Ευαγγέλιο
Μάρ 14:32-72
Μάρ 15:1-46

Επιστολή
Ἱερ 11:18-20

 
Κατηγορία I
31
Β
Feria

Τετάρτη της Μεγάλης Εβδομάδας

Ευαγγέλιο
Λου 22:39-71
Λου 23:1-53

Επιστολή
Ἠσα 53:1-12

 
Κατηγορία I
Μάρτιος
Εξαιρετική μορφή | Συνήθης μορφή
Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
1
Β
Feria

Δευτέρα της δεύτερης εβδομάδα της Μ. Σαρακοστής

Ευαγγέλιο
Ίωά 8:21-29

Επιστολή
Δαν 9:15-19

 
Κατηγορία III
2
Β
Feria

Τρίτη της δεύτερης εβδομάδας της Μ. Σαρακοστής

Ευαγγέλιο
Ματ 23:1-12

Επιστολή
ΒασΓ 17:8-16

 
Κατηγορία III
3
Β
Feria

Τετάρτη της δεύτερης εβδομάδας της Μ. Σαρακοστής

Ευαγγέλιο
Ματ 20:17-28

Επιστολή
Ἐσθήρ 13:8-11,15-17

 
Κατηγορία III
4
Β

Πέμπτη της δεύτερης εβδομάδας της Μ. Σαρακοστής

Αγίου Κασιμίρου
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 16:19-31

Επιστολή
Ἱερ 17:5-10

 
Κατηγορία III
5
Β
Feria

Παρασκευή της δεύτερης εβδομάδας της Μ. Σαρακοστής

Ευαγγέλιο
Ματ 21:33-46

Επιστολή
Γέν 37:6-22

 
Κατηγορία III
6
Κ

Σάββατο δεύτερης εβδομάδας της Μ. Σαρακοστής

Αγίων Περπετούας και Φηλικίτης
(Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 15:11-32

Επιστολή
Γέν 27:6-40

 
Κατηγορία III
7
Β

Τρίτη Κυριακή των Νηστειών

Πέμπτη Κυριακή μετά τα Θεοφάνεια

Ευαγγέλιο
Λου 11:14-28

Επιστολή
Έφε 5:1-9

Κατηγορία I
8
Β

Δευτέρα της τρίτης εβδομάδας της Μ. Σαρακοστής

Αγίου Ιωάννου του Θεού
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 4:23-30

Επιστολή
ΒασΔʹ 5:1-15

 
Κατηγορία III
9
Β

Τρίτη της τρίτης εβδομάδας της Μ. Σαρακοστής

Αγίας Φραγκίσκης της Ρώμης
(Χ)

Ευαγγέλιο
Ματ 18:15-22

Επιστολή
ΒασΔʹ 4:1-7

 
Κατηγορία III
10
Κ

Τετάρτη από την τρίτη εβδομάδα της Μ. Σαρακοστής

Των Αγίων Σαράντα Μαρτύρων

Ευαγγέλιο
Ματ 15:1-20

Επιστολή
Ἔξ 20:12-24

 
Κατηγορία III
11
Β
Feria

Πέμπτη της τρίτης εβδομάδας της Μ. Σαρακοστής

Ευαγγέλιο
Λου 4:38-44

Επιστολή
Ἱερ 7:1-7

 
Κατηγορία III
12
Β

Παρασκευή της τρίτης εβδομάδας της Μ. Σαρακοστής

Αγίου Γρηγορίου Ι
(Π, Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Ίωά 4:5-42

Επιστολή
Ἀρι 20:1-3,6-13

 
Κατηγορία III
13
Β
Feria

Σάββατο τρίτης εβδομάδας της Μ. Σαρακοστής

Ευαγγέλιο
Ίωά 8:1-11

Επιστολή
Δαν 13:1-9,15-17,19-30,33-62

 
Κατηγορία III
14
Β/Ρ

Τέταρτη Κυριακή των Νηστειών
(Κυριακή Laetare)

Έκτη Κυριακή μετά τα Θεοφάνεια

Ευαγγέλιο
Ίωά 6:1-15

Επιστολή
Γαλ 4:22-31

Κατηγορία I
15
Β
Feria

Δευτέρα της τέταρτης εβδομάδας της Μ. Σαρακοστής

Ευαγγέλιο
Ίωά 2:13-25

Επιστολή
ΒασΓ 3:16-28

 
Κατηγορία III
16
Β
Feria

Τρίτη της τέταρτης εβδομάδας της Μ. Σαρακοστής

Ευαγγέλιο
Ίωά 7:14-31

Επιστολή
Ἔξ 32:7-14

 
Κατηγορία III
17
Β

Τετάρτη της τέταρτης εβδομάδας της Μ. Σαρακοστής

Αγίου Πατρικίου
(Επ, Ο)

Ευαγγέλιο
Ίωά 9:1-38

Επιστολή
Ἠσα 1:16-19

 
Κατηγορία III
18
Β

Πέμπτη της τέταρτης εβδομάδας της Μ. Σαρακοστής

Αγίου Κυρίλλου
(Επ, Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Λου 7:11-16

Επιστολή
ΒασΔʹ 4:25-38

 
Κατηγορία III
19
Α

Αγίου Ιωσήφ
Συζύγου της Παρθένου Μαρίας
Ομολογητού, και Προστάτου της Οικουμενικής Εκκλησίας

Ευαγγέλιο
Ματ 1:18-21

Επιστολή
Σει 45:1-6

 
Κατηγορία I
20
Β
Feria

Σάββατο τέταρτης εβδομάδας της Μ. Σαρακοστής

Ευαγγέλιο
Ίωά 8:12-20

Επιστολή
Ἠσα 49:8-15

 
Κατηγορία III
21
Β

Κυριακή του Πάθους

Αγίου Βενεδίκτου
(Η)

Ευαγγέλιο
Ίωά 8:46-59

Επιστολή
Έβρ 9:11-15

Κατηγορία I
22
Β
Feria

Δευτέρα της Εβδομάδας των Παθών

Ευαγγέλιο
Ίωά 7:32-39

Επιστολή
Ἰων 3:1-10

 
Κατηγορία III
23
Β
Feria

Τρίτη της Εβδομάδας των Παθών

Ευαγγέλιο
Ίωά 7:1-13

Επιστολή
Δαν 14:27-42

 
Κατηγορία III
24
Β

Τετάρτη της Εβδομάδας των Παθών

Αρχαγγέλου Γαβριήλ

Ευαγγέλιο
Ίωά 10:22-38

Επιστολή
Λευ 19:1,2,11-19

 
Κατηγορία III
25
Α

Ευαγγελισμός της Παρθένου Μαρίας

Ευαγγέλιο
Λου 1:26-38

Επιστολή
Ἠσα 7:10-15

 
Κατηγορία I
26
Β
Feria

Παρασκευή Εβδομάδας των Παθών

Ευαγγέλιο
Ίωά 11:47-54

Επιστολή
Ἱερ 17:13-18

 
Κατηγορία III
27
Β

Σάββατο Εβδομάδας των Παθών

Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού
(Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Ίωά 12:10-36

Επιστολή
Ἱερ 18:18-23

 
Κατηγορία III
28
Κ/Β

Κυριακή των Βαΐων

Αγίου Ιωάννου του Καπιστράνο
(Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 26:36-75
Ματ 27:1-60

Επιστολή
Φιλ 2:5-11

Κατηγορία I
29
Β
Feria

Δευτέρα της Μεγάλης Εβδομάδας

Ευαγγέλιο
Ίωά 12:1-9

Επιστολή
Ἠσα 50:5-10

 
Κατηγορία I
30
Β
Feria

Τρίτη της Μεγάλης Εβδομάδας

Ευαγγέλιο
Μάρ 14:32-72
Μάρ 15:1-46

Επιστολή
Ἱερ 11:18-20

 
Κατηγορία I
31
Β
Feria

Τετάρτη της Μεγάλης Εβδομάδας

Ευαγγέλιο
Λου 22:39-71
Λου 23:1-53

Επιστολή
Ἠσα 53:1-12

 
Κατηγορία I
 
ΜΜαύρο
ΑΆσπρο
ΒΒιολετί
ΠΠράσινο
ΚΚόκκινο
ΡΡοζ
 
Ημέρα Νηστείας
Ημέρα Αποχής
Ημέρα μερικής αποχής
Κυριακές και Εορτές
 
ΕΕυαγγελιστής
ΑπΑπόστολος
ΠΠάπας
ΕπΕπίσκοπος
ΔΔιδάσκαλος
ΗΗγούμενος
 
ΜΜάρτυρας
ΔνΔιάκονος
ΟΟμολογητής
ΠρΠαρθένος
ΑΑυτοκράτωρ
ΒΒασιλεύς
ΒασΒασίλισσα
ΧΧήρα