Ιούνιος
Εξαιρετική μορφή | Συνήθης μορφή
1
Α

Αγίας Άγγελας Μερίτσι
(Πρ)

Ευαγγέλιο
Ματ 25:1-13

Επιστολή
ΚορΒʹ 10:17-18
ΚορΒʹ 11:1-2

 
Κατηγορία III
2
Π
Feria

Καθημερινή ημέρα μετά της Αγίος Τριάδος

Εορτασμός των Αγίων Μαρκελλίνου και Πέτρου
(Μ)
Οσίου Εράσμου
(Επ, Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 6:36-42

Επιστολή
ΊωάΑʹ 4:8-21

 
Κατηγορία II
3
Α

Εορτή της Αγίας Δωρεάς (Corpus Christi)

Ευαγγέλιο
Ίωά 14:23-31

Επιστολή
Άποσ 2:1-11

 
Κατηγορία I
4
Α

Αγίου Φραγκίσκου Καρατσιόλο
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:35-40

Επιστολή
Σαλ 4:7-14

 
Κατηγορία III
5
Κ

Αγίου Βονιφατίου
(Επ, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 5:1-12

Επιστολή
Σει 44:1-15

 
Κατηγορία III
6
Π

Δεύτερη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Αγίου Νόρμπερτ
(Επ, Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 14:16-24

Επιστολή
ΊωάΑʹ 3:13-18

Κατηγορία II
7
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
8
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
9
Π
Feria

Εορτασμός των Αγίων Πρίμου και Φελισιανού
(Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 11:25-30

Επιστολή
Σαλ 5:16-20

 
Κατηγορία IV
10
Α

Αγίας Μαργαρίτας
(Βασ, Χ)

Ευαγγέλιο
Ματ 13:44-52

Επιστολή
Παρ 31:10-31

 
Κατηγορία III
11
Α

Ιερά Καρδία του Ιησού

Αγίου Βαρνάβα
(Απ)

Ευαγγέλιο
Ίωά 19:31-37

Επιστολή
Έφε 3:8-12,14-19

 
Κατηγορία I
12
Α

Αγίου Ιωάννου του Σαν Φακούντο
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:35-40

Επιστολή
Σει 31:8-11

 
Κατηγορία III
13
Π

Τρίτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Αγίου Αντωνίου της Πάδοβα
(Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Λου 15:1-10

Επιστολή
ΠετΑʹ 5:6-11

Κατηγορία II
14
Α

Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου
(Επ, Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Λου 14:26-33

Επιστολή
ΤιμBʹ 4:1-8

 
Κατηγορία III
15
Π
Feria

Εορτασμός των Αγίων Βίτου, Μοδέστου και Κρεσέντια
(Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 10:16-20

Επιστολή
Σαλ 3:1-8

 
Κατηγορία IV
16
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
17
Α

Αγίου Γρηγορίου Μπαρμπαρίγκο
(Επ, Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 25:14-23

Επιστολή
Σει 44:16-27
Σει 45:3-20

 
Κατηγορία III
18
Α

Αγίου Εφραίμ του Σύρου
(Δν, Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Λου 14:26-33

Επιστολή
ΤιμBʹ 4:1-8

 
Κατηγορία III
19
Α

Αγίας Ιουλιανής Φαλκονιέρι
(Πρ)

Ευαγγέλιο
Ματ 25:1-13

Επιστολή
ΚορΒʹ 10:17-18
ΚορΒʹ 11:1-2

 
Κατηγορία III
20
Π

Τέταρτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Εορτασμός του Αγίου Σιλβερίου
(Π, Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 5:1-11

Επιστολή
Ρωμ 8:18-23

Κατηγορία II
21
Α

Αγίου Αλοϊσίου Γκοζάγκα
(Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 22:29-40

Επιστολή
Σει 31:8-11

 
Κατηγορία III
22
Α

Αγίου Παυλίνου
(Επ, Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:32-34

Επιστολή
ΚορΒʹ 8:9-15

 
Κατηγορία III
23
Β

Αγρυπνία Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού

Ευαγγέλιο
Λου 1:5-17

Επιστολή
Ἱερ 1:4-10

 
Κατηγορία II
24
Α

Γέννηση του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου

Ευαγγέλιο
Λου 1:57-68

Επιστολή
Ἠσα 49:1-3,5-7

 
Κατηγορία I
25
Α

Αγίου Γουλιέλμου
(Η)

Ευαγγέλιο
Ματ 19:27-29

Επιστολή
Σει 45:1-6

 
Κατηγορία III
26
Κ

Αγίων Ιωάννη και Παύλου
(Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 12:1-8

Επιστολή
Σει 44:10-15

 
Κατηγορία III
27
Π

Πέμπτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Ευαγγέλιο
Ματ 5:20-24

Επιστολή
ΠετΑʹ 3:8-15

Κατηγορία II
28
Β

Αγρυπνία των Αποστόλων
Αγίων Πέτρου και Παύλου

Ευαγγέλιο
Ίωά 21:15-19

Επιστολή
Άποσ 3:1-10

 
Κατηγορία II
29
Κ

Αγίων Πέτρου και Παύλου
(Απ)

Ευαγγέλιο
Ματ 16:13-19

Επιστολή
Άποσ 12:1-11

 
Κατηγορία I
30
Κ

Εορτασμός του Αγίου Παύλου
(Απ)

Ευαγγέλιο
Ματ 10:16-22

Επιστολή
Γαλ 1:11-20

 
Κατηγορία III
Ιούνιος
Εξαιρετική μορφή | Συνήθης μορφή
Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
1
Α

Αγίας Άγγελας Μερίτσι
(Πρ)

Ευαγγέλιο
Ματ 25:1-13

Επιστολή
ΚορΒʹ 10:17-18
ΚορΒʹ 11:1-2

 
Κατηγορία III
2
Π
Feria

Καθημερινή ημέρα μετά της Αγίος Τριάδος

Εορτασμός των Αγίων Μαρκελλίνου και Πέτρου
(Μ)
Οσίου Εράσμου
(Επ, Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 6:36-42

Επιστολή
ΊωάΑʹ 4:8-21

 
Κατηγορία II
3
Α

Εορτή της Αγίας Δωρεάς (Corpus Christi)

Ευαγγέλιο
Ίωά 14:23-31

Επιστολή
Άποσ 2:1-11

 
Κατηγορία I
4
Α

Αγίου Φραγκίσκου Καρατσιόλο
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:35-40

Επιστολή
Σαλ 4:7-14

 
Κατηγορία III
5
Κ

Αγίου Βονιφατίου
(Επ, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 5:1-12

Επιστολή
Σει 44:1-15

 
Κατηγορία III
6
Π

Δεύτερη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Αγίου Νόρμπερτ
(Επ, Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 14:16-24

Επιστολή
ΊωάΑʹ 3:13-18

Κατηγορία II
7
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
8
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
9
Π
Feria

Εορτασμός των Αγίων Πρίμου και Φελισιανού
(Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 11:25-30

Επιστολή
Σαλ 5:16-20

 
Κατηγορία IV
10
Α

Αγίας Μαργαρίτας
(Βασ, Χ)

Ευαγγέλιο
Ματ 13:44-52

Επιστολή
Παρ 31:10-31

 
Κατηγορία III
11
Α

Ιερά Καρδία του Ιησού

Αγίου Βαρνάβα
(Απ)

Ευαγγέλιο
Ίωά 19:31-37

Επιστολή
Έφε 3:8-12,14-19

 
Κατηγορία I
12
Α

Αγίου Ιωάννου του Σαν Φακούντο
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:35-40

Επιστολή
Σει 31:8-11

 
Κατηγορία III
13
Π

Τρίτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Αγίου Αντωνίου της Πάδοβα
(Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Λου 15:1-10

Επιστολή
ΠετΑʹ 5:6-11

Κατηγορία II
14
Α

Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου
(Επ, Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Λου 14:26-33

Επιστολή
ΤιμBʹ 4:1-8

 
Κατηγορία III
15
Π
Feria

Εορτασμός των Αγίων Βίτου, Μοδέστου και Κρεσέντια
(Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 10:16-20

Επιστολή
Σαλ 3:1-8

 
Κατηγορία IV
16
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
17
Α

Αγίου Γρηγορίου Μπαρμπαρίγκο
(Επ, Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 25:14-23

Επιστολή
Σει 44:16-27
Σει 45:3-20

 
Κατηγορία III
18
Α

Αγίου Εφραίμ του Σύρου
(Δν, Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Λου 14:26-33

Επιστολή
ΤιμBʹ 4:1-8

 
Κατηγορία III
19
Α

Αγίας Ιουλιανής Φαλκονιέρι
(Πρ)

Ευαγγέλιο
Ματ 25:1-13

Επιστολή
ΚορΒʹ 10:17-18
ΚορΒʹ 11:1-2

 
Κατηγορία III
20
Π

Τέταρτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Εορτασμός του Αγίου Σιλβερίου
(Π, Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 5:1-11

Επιστολή
Ρωμ 8:18-23

Κατηγορία II
21
Α

Αγίου Αλοϊσίου Γκοζάγκα
(Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 22:29-40

Επιστολή
Σει 31:8-11

 
Κατηγορία III
22
Α

Αγίου Παυλίνου
(Επ, Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:32-34

Επιστολή
ΚορΒʹ 8:9-15

 
Κατηγορία III
23
Β

Αγρυπνία Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού

Ευαγγέλιο
Λου 1:5-17

Επιστολή
Ἱερ 1:4-10

 
Κατηγορία II
24
Α

Γέννηση του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου

Ευαγγέλιο
Λου 1:57-68

Επιστολή
Ἠσα 49:1-3,5-7

 
Κατηγορία I
25
Α

Αγίου Γουλιέλμου
(Η)

Ευαγγέλιο
Ματ 19:27-29

Επιστολή
Σει 45:1-6

 
Κατηγορία III
26
Κ

Αγίων Ιωάννη και Παύλου
(Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 12:1-8

Επιστολή
Σει 44:10-15

 
Κατηγορία III
27
Π

Πέμπτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Ευαγγέλιο
Ματ 5:20-24

Επιστολή
ΠετΑʹ 3:8-15

Κατηγορία II
28
Β

Αγρυπνία των Αποστόλων
Αγίων Πέτρου και Παύλου

Ευαγγέλιο
Ίωά 21:15-19

Επιστολή
Άποσ 3:1-10

 
Κατηγορία II
29
Κ

Αγίων Πέτρου και Παύλου
(Απ)

Ευαγγέλιο
Ματ 16:13-19

Επιστολή
Άποσ 12:1-11

 
Κατηγορία I
30
Κ

Εορτασμός του Αγίου Παύλου
(Απ)

Ευαγγέλιο
Ματ 10:16-22

Επιστολή
Γαλ 1:11-20

 
Κατηγορία III
 
ΜΜαύρο
ΑΆσπρο
ΒΒιολετί
ΠΠράσινο
ΚΚόκκινο
ΡΡοζ
 
Ημέρα Νηστείας
Ημέρα Αποχής
Ημέρα μερικής αποχής
Κυριακές και Εορτές
 
ΕΕυαγγελιστής
ΑπΑπόστολος
ΠΠάπας
ΕπΕπίσκοπος
ΔΔιδάσκαλος
ΗΗγούμενος
 
ΜΜάρτυρας
ΔνΔιάκονος
ΟΟμολογητής
ΠρΠαρθένος
ΑΑυτοκράτωρ
ΒΒασιλεύς
ΒασΒασίλισσα
ΧΧήρα