Ιανουάριος
Εξαιρετική μορφή | Συνήθης μορφή
1
Α

Όγδοη ημέρα από τη
Γέννηση του Κυρίου μας

Ευαγγέλιο
Λου 2:21

Επιστολή
Τίτ 2:11-15

Κατηγορία I
2
Α

Πανάγιο όνομα του Ιησού

Ευαγγέλιο
Λου 2:21

Επιστολή
Άποσ 4:8-12

Κατηγορία II
3
Α
Feria

Ευαγγέλιο
Λου 2:21

Επιστολή
Τίτ 2:11-15

 
Κατηγορία IV
4
Α
Feria

Ευαγγέλιο
Λου 2:21

Επιστολή
Τίτ 2:11-15

 
Κατηγορία IV
5
Α
Feria

Εορτασμός του Αγίου Τελεσφόρου
(Π, Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 2:21

Επιστολή
Τίτ 2:11-15

 
Κατηγορία IV
6
Α

Θεοφάνεια του Κυρίου μας

Ευαγγέλιο
Ματ 2:1-12

Επιστολή
Ἠσα 60:1-6

 
Κατηγορία I
7
Α
Feria

Ευαγγέλιο
Λου 2:42-52

Επιστολή
Ρωμ 12:1-5

 
Κατηγορία IV
8
Α
Feria

Ευαγγέλιο
Λου 2:42-52

Επιστολή
Ρωμ 12:1-5

 
Κατηγορία IV
9
Α

Αγίας Οικογενείας

Πρώτη Κυριακή μετά τα Θεοφάνεια

Ευαγγέλιο
Λου 2:42-52

Επιστολή
Κολ 3:12-17

Κατηγορία II
10
Α
Feria

Ευαγγέλιο
Λου 2:42-52

Επιστολή
Ρωμ 12:1-5

 
Κατηγορία IV
11
Α
Feria

Εορτασμός του Αγίου Υγίνου
(Π, Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 2:42-52

Επιστολή
Ρωμ 12:1-5

 
Κατηγορία IV
12
Α
Feria

Ευαγγέλιο
Λου 2:42-52

Επιστολή
Ρωμ 12:1-5

 
Κατηγορία IV
13
Π
Feria

Εορτασμός της Βάπτισης του Κυρίου μας

Ευαγγέλιο
Ίωά 1:29-34

Επιστολή
Ἠσα 60:1-6

 
Κατηγορία II
14
Α

Αγίου Ιλαρίου
(Επ, Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Ματ 5:13-19

Επιστολή
ΤιμBʹ 4:1-8

 
Κατηγορία III
15
Α

Αγίου Παύλου του πρώτου Ασκητού
(Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 11:25-30

Επιστολή
Φιλ 3:7-12

 
Κατηγορία III
16
Π

Δεύτερη Κυριακή μετά τα Θεοφάνεια

Αγίου Μαρκέλλου I
(Π, Μ)

Ευαγγέλιο
Ίωά 2:1-11

Επιστολή
Ρωμ 12:6-16

Κατηγορία II
17
Α

Αγίου Αντωνίου
(Η)

Ευαγγέλιο
Λου 12:35-40

Επιστολή
Σει 45:1-6

 
Κατηγορία III
18
Π
Feria

Εορτασμός του Αγίας Πρίσκας
(Πρ, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 16:13-19

Επιστολή
ΠετΑʹ 1:1-7

 
Κατηγορία IV
19
Π
Feria

Εορτασμός των Αγίων Μάριου,
Μάρθας, Αουδιφάξ και Αββακούμ
(Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 24:3-13

Επιστολή
Έβρ 10:32-38

 
Κατηγορία IV
20
Κ

Αγίων Φαβιανού Πάπα & Σεβαστιανού
(Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 6:17-23

Επιστολή
Έβρ 11:33-39

 
Κατηγορία III
21
Κ

Αγίας Αγνής
(Πρ, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 25:1-13

Επιστολή
Σει 51:1-8,12

 
Κατηγορία III
22
Κ

Αγίων Βικεντίου και Αναστασίου
(Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 21:9-19

Επιστολή
Σαλ 3:1-8

 
Κατηγορία III
23
Π

Τρίτη Κυριακή μετά τα Θεοφάνεια

Αγίου Ραϋμόνδου του Πενιαφόρτ
(Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 8:1-13

Επιστολή
Ρωμ 12:16-21

Κατηγορία II
24
Κ

Αγίου Τιμοθέου
(Επ, Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 14:26-33

Επιστολή
ΤιμΑʹ 6:11-16

 
Κατηγορία III
25
Α

Η μεταστροφή του Αγίου Παύλου
(Απ)

Ευαγγέλιο
Ματ 19:27-29

Επιστολή
Άποσ 9:1-22

 
Κατηγορία III
26
Κ

Αγίου Πολυκάρπου
(Επ, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 10:26-32

Επιστολή
ΊωάΑʹ 3:10-16

 
Κατηγορία III
27
Α

Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου
(Επ, Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Ματ 5:13-19

Επιστολή
ΤιμBʹ 4:1-8

 
Κατηγορία III
28
Α

Αγίου Πέτρου Νολάσκο
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:32-34

Επιστολή
ΚορΑʹ 4:9-14

 
Κατηγορία III
29
Α

Αγίου Φραγκίσκου ντε Σάλες
(Επ, Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Ματ 5:13-19

Επιστολή
ΤιμBʹ 4:1-8

 
Κατηγορία III
30
Π

Τέταρτη Κυριακή μετά τα Θεοφάνεια

Αγίας Μαρτίνας
(Πρ, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 8:23-27

Επιστολή
Ρωμ 13:8-10

Κατηγορία II
31
Α

Αγίου Ιωάννου Μπόσκο
(Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 18:1-5

Επιστολή
Φιλ 4:4-9

 
Κατηγορία III
Ιανουάριος
Εξαιρετική μορφή | Συνήθης μορφή
Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
1
Α

Όγδοη ημέρα από τη
Γέννηση του Κυρίου μας

Ευαγγέλιο
Λου 2:21

Επιστολή
Τίτ 2:11-15

Κατηγορία I
2
Α

Πανάγιο όνομα του Ιησού

Ευαγγέλιο
Λου 2:21

Επιστολή
Άποσ 4:8-12

Κατηγορία II
3
Α
Feria

Ευαγγέλιο
Λου 2:21

Επιστολή
Τίτ 2:11-15

 
Κατηγορία IV
4
Α
Feria

Ευαγγέλιο
Λου 2:21

Επιστολή
Τίτ 2:11-15

 
Κατηγορία IV
5
Α
Feria

Εορτασμός του Αγίου Τελεσφόρου
(Π, Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 2:21

Επιστολή
Τίτ 2:11-15

 
Κατηγορία IV
6
Α

Θεοφάνεια του Κυρίου μας

Ευαγγέλιο
Ματ 2:1-12

Επιστολή
Ἠσα 60:1-6

 
Κατηγορία I
7
Α
Feria

Ευαγγέλιο
Λου 2:42-52

Επιστολή
Ρωμ 12:1-5

 
Κατηγορία IV
8
Α
Feria

Ευαγγέλιο
Λου 2:42-52

Επιστολή
Ρωμ 12:1-5

 
Κατηγορία IV
9
Α

Αγίας Οικογενείας

Πρώτη Κυριακή μετά τα Θεοφάνεια

Ευαγγέλιο
Λου 2:42-52

Επιστολή
Κολ 3:12-17

Κατηγορία II
10
Α
Feria

Ευαγγέλιο
Λου 2:42-52

Επιστολή
Ρωμ 12:1-5

 
Κατηγορία IV
11
Α
Feria

Εορτασμός του Αγίου Υγίνου
(Π, Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 2:42-52

Επιστολή
Ρωμ 12:1-5

 
Κατηγορία IV
12
Α
Feria

Ευαγγέλιο
Λου 2:42-52

Επιστολή
Ρωμ 12:1-5

 
Κατηγορία IV
13
Π
Feria

Εορτασμός της Βάπτισης του Κυρίου μας

Ευαγγέλιο
Ίωά 1:29-34

Επιστολή
Ἠσα 60:1-6

 
Κατηγορία II
14
Α

Αγίου Ιλαρίου
(Επ, Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Ματ 5:13-19

Επιστολή
ΤιμBʹ 4:1-8

 
Κατηγορία III
15
Α

Αγίου Παύλου του πρώτου Ασκητού
(Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 11:25-30

Επιστολή
Φιλ 3:7-12

 
Κατηγορία III
16
Π

Δεύτερη Κυριακή μετά τα Θεοφάνεια

Αγίου Μαρκέλλου I
(Π, Μ)

Ευαγγέλιο
Ίωά 2:1-11

Επιστολή
Ρωμ 12:6-16

Κατηγορία II
17
Α

Αγίου Αντωνίου
(Η)

Ευαγγέλιο
Λου 12:35-40

Επιστολή
Σει 45:1-6

 
Κατηγορία III
18
Π
Feria

Εορτασμός του Αγίας Πρίσκας
(Πρ, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 16:13-19

Επιστολή
ΠετΑʹ 1:1-7

 
Κατηγορία IV
19
Π
Feria

Εορτασμός των Αγίων Μάριου,
Μάρθας, Αουδιφάξ και Αββακούμ
(Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 24:3-13

Επιστολή
Έβρ 10:32-38

 
Κατηγορία IV
20
Κ

Αγίων Φαβιανού Πάπα & Σεβαστιανού
(Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 6:17-23

Επιστολή
Έβρ 11:33-39

 
Κατηγορία III
21
Κ

Αγίας Αγνής
(Πρ, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 25:1-13

Επιστολή
Σει 51:1-8,12

 
Κατηγορία III
22
Κ

Αγίων Βικεντίου και Αναστασίου
(Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 21:9-19

Επιστολή
Σαλ 3:1-8

 
Κατηγορία III
23
Π

Τρίτη Κυριακή μετά τα Θεοφάνεια

Αγίου Ραϋμόνδου του Πενιαφόρτ
(Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 8:1-13

Επιστολή
Ρωμ 12:16-21

Κατηγορία II
24
Κ

Αγίου Τιμοθέου
(Επ, Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 14:26-33

Επιστολή
ΤιμΑʹ 6:11-16

 
Κατηγορία III
25
Α

Η μεταστροφή του Αγίου Παύλου
(Απ)

Ευαγγέλιο
Ματ 19:27-29

Επιστολή
Άποσ 9:1-22

 
Κατηγορία III
26
Κ

Αγίου Πολυκάρπου
(Επ, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 10:26-32

Επιστολή
ΊωάΑʹ 3:10-16

 
Κατηγορία III
27
Α

Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου
(Επ, Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Ματ 5:13-19

Επιστολή
ΤιμBʹ 4:1-8

 
Κατηγορία III
28
Α

Αγίου Πέτρου Νολάσκο
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:32-34

Επιστολή
ΚορΑʹ 4:9-14

 
Κατηγορία III
29
Α

Αγίου Φραγκίσκου ντε Σάλες
(Επ, Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Ματ 5:13-19

Επιστολή
ΤιμBʹ 4:1-8

 
Κατηγορία III
30
Π

Τέταρτη Κυριακή μετά τα Θεοφάνεια

Αγίας Μαρτίνας
(Πρ, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 8:23-27

Επιστολή
Ρωμ 13:8-10

Κατηγορία II
31
Α

Αγίου Ιωάννου Μπόσκο
(Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 18:1-5

Επιστολή
Φιλ 4:4-9

 
Κατηγορία III
 
ΜΜαύρο
ΑΆσπρο
ΒΒιολετί
ΠΠράσινο
ΚΚόκκινο
ΡΡοζ
 
Ημέρα Νηστείας
Ημέρα Αποχής
Ημέρα μερικής αποχής
Κυριακές και Εορτές
 
ΕΕυαγγελιστής
ΑπΑπόστολος
ΠΠάπας
ΕπΕπίσκοπος
ΔΔιδάσκαλος
ΗΗγούμενος
 
ΜΜάρτυρας
ΔνΔιάκονος
ΟΟμολογητής
ΠρΠαρθένος
ΑΑυτοκράτωρ
ΒΒασιλεύς
ΒασΒασίλισσα
ΧΧήρα