Μάιος
Εξαιρετική μορφή | Συνήθης μορφή
1
Α

Αγίου Ιωσήφ του Εργάτου
Συζύγου της Παρθένου Μαρίας
(Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 13:54-58

Επιστολή
Κολ 3:14-15,17,23-24

 
Κατηγορία I
2
Α

Τέταρτη Κυριακή μετά το Πάσχα

Αγίου Αθανασίου
(Επ, Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Ίωά 16:5-14

Επιστολή
Ίακ 1:17-21

Κατηγορία II
3
Κ
Feria

Εορτασμός του Αγίου Αλεξάνδρου και της Συνοδείας αυτού

Ευαγγέλιο
Ίωά 15:5-11

Επιστολή
ΠετΑʹ 1:3-7

 
Κατηγορία IV
4
Α

Αγίας Μόνικας
(Χ)

Ευαγγέλιο
Λου 7:11-16

Επιστολή
ΤιμΑʹ 5:3-10

 
Κατηγορία III
5
Α

Αγίου Πίου V
(Π, Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 16:13-19

Επιστολή
ΠετΑʹ 5:1-4,10-11

 
Κατηγορία III
6
Α
Feria
 
Κατηγορία IV
7
Κ

Αγίου Στάνισλας
(Επ, Μ)

Ευαγγέλιο
Ίωά 15:1-7

Επιστολή
Σαλ 5:1-5

 
Κατηγορία III
8
Α
Feria
 
Κατηγορία IV
9
Α

Πέμπτη Κυριακή μετά το Πάσχα

Αγίου Γρηγορίου Ναζιανζηνού
(Επ, Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Ίωά 16:23-30

Επιστολή
Ίακ 1:22-27

Κατηγορία II
10
Α

Δευτέρα από τις Ημέρες των Παρακλήσεων

Αγίου Αντωνίνου
(Επ, Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 11:5-13

Επιστολή
Ίακ 5:16-20

 
Κατηγορία II
11
Κ

Τρίτη από τις ημέρες των Παρακλήσεων

Αγίων Φιλίππου και Ιακώβου
(Απ)

Ευαγγέλιο
Λου 11:5-13

Επιστολή
Ίακ 5:16-20

 
Κατηγορία II
12
Α

Αγρυπνία της Αναλήψεως
Τετάρτη από τις ημέρες των Παρακλήσεων

Αγίων Νηρέως, Αχιλλείου, Δομιτίλλας και Παγκρατίου
(Μ)

Ευαγγέλιο
Ίωά 17:1-11

Επιστολή
Έφε 4:7-13

 
Κατηγορία II
13
Α

Η Ανάληψη του Κυρίου μας

Ευαγγέλιο
Μάρ 16:14-20

Επιστολή
Άποσ 1:1-11

Κατηγορία I
14
Κ
Feria

Εορτασμός του Αγίου Βονιφατίου
(Μ)

Ευαγγέλιο
Ίωά 15:1-7

Επιστολή
Σαλ 5:1-5

 
Κατηγορία IV
15
Α

Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστή Δελασάλ
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:35-40

Επιστολή
Σει 31:8-11

 
Κατηγορία III
16
Α

Κυριακή μετά την Ανάληψη

Αγίου Ουβάλδου
(Επ, Ο)

Ευαγγέλιο
Ίωά 15:26,27
Ίωά 16:1-4

Επιστολή
ΠετΑʹ 4:7-11

Κατηγορία II
17
Α

Αγίου Πασκάλ Μπελόν
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:35-40

Επιστολή
Σει 31:8-11

 
Κατηγορία III
18
Κ

Αγίου Βεναντίου
(Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 11:25-30

Επιστολή
ΠετΑʹ 1:3-7

 
Κατηγορία III
19
Α

Αγίου Πέτρου Σελεστίνου
(Π, Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 16:13-19

Επιστολή
ΠετΑʹ 5:1-4,10-11

 
Κατηγορία III
20
Α

Αγίου Βερνανδίνου της Σιένα
(Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 19:27-29

Επιστολή
Σει 31:8-11

 
Κατηγορία III
21
Α
Feria
 
Κατηγορία IV
22
Α/Κ

Αγρυπνία της Πεντηκοστής

Ευαγγέλιο
Ίωά 14:15-21

Επιστολή
Άποσ 19:1-8

 
Κατηγορία I
23
Κ

Πεντηκοστή
(Κυριακή της Πεντηκοστής)

Ευαγγέλιο
Ίωά 14:23-31

Επιστολή
Άποσ 2:1-11

Κατηγορία I
24
Κ

Δευτέρα της Πεντηκοστής

Ευαγγέλιο
Ίωά 3:16-21

Επιστολή
Άποσ 10:34,42-48

 
Κατηγορία I
25
Κ

Τρίτη της Πεντηκοστής

Αγίου Γρηγορίου VII
(Π, Ο)

Ευαγγέλιο
Ίωά 10:1-10

Επιστολή
Άποσ 8:14-17

 
Κατηγορία I
26
Κ

Τετάρτη νηστείας μετά την Πεντηκοστή

Αγίου Φιλίππου Νέρι
(Ο)

Ευαγγέλιο
Ίωά 6:44-52

Επιστολή
Άποσ 2:14-21

 
Κατηγορία I
27
Κ

Πέμπτη της Πεντηκοστής

Αγίου Βέδα του Σεβασμίου
(Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Λου 9:1-6

Επιστολή
Άποσ 8:5-8

 
Κατηγορία I
28
Κ

Παρασκευή νηστείας μετά την Πεντηκοστή

Αγίου Αυγουστίνου της Καντερβουρίας
(Επ, Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 5:17-26

Επιστολή
Ἰωήλ 2:23-24,26-27

 
Κατηγορία I
29
Κ

Σάββατο νηστείας μετά την Πεντηκοστή

Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής ντέι Πάτσι
(Πρ)

Ευαγγέλιο
Ίωά 6:56-59

Επιστολή
ΚορΑʹ 11:23-29

 
Κατηγορία I
30
Α

Αγίας Τριάδας

Εορτασμός του Αγίου Φήλιξ I
(Π, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 28:18-20

Επιστολή
Ρωμ 11:33-36

Κατηγορία I
31
Α

Βασιλεία της Παναγίας

Ευαγγέλιο
Λου 1:26-33

Επιστολή
Σει 24:5,7,9-11,30-31

 
Κατηγορία II
Μάιος
Εξαιρετική μορφή | Συνήθης μορφή
Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
1
Α

Αγίου Ιωσήφ του Εργάτου
Συζύγου της Παρθένου Μαρίας
(Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 13:54-58

Επιστολή
Κολ 3:14-15,17,23-24

 
Κατηγορία I
2
Α

Τέταρτη Κυριακή μετά το Πάσχα

Αγίου Αθανασίου
(Επ, Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Ίωά 16:5-14

Επιστολή
Ίακ 1:17-21

Κατηγορία II
3
Κ
Feria

Εορτασμός του Αγίου Αλεξάνδρου και της Συνοδείας αυτού

Ευαγγέλιο
Ίωά 15:5-11

Επιστολή
ΠετΑʹ 1:3-7

 
Κατηγορία IV
4
Α

Αγίας Μόνικας
(Χ)

Ευαγγέλιο
Λου 7:11-16

Επιστολή
ΤιμΑʹ 5:3-10

 
Κατηγορία III
5
Α

Αγίου Πίου V
(Π, Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 16:13-19

Επιστολή
ΠετΑʹ 5:1-4,10-11

 
Κατηγορία III
6
Α
Feria
 
Κατηγορία IV
7
Κ

Αγίου Στάνισλας
(Επ, Μ)

Ευαγγέλιο
Ίωά 15:1-7

Επιστολή
Σαλ 5:1-5

 
Κατηγορία III
8
Α
Feria
 
Κατηγορία IV
9
Α

Πέμπτη Κυριακή μετά το Πάσχα

Αγίου Γρηγορίου Ναζιανζηνού
(Επ, Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Ίωά 16:23-30

Επιστολή
Ίακ 1:22-27

Κατηγορία II
10
Α

Δευτέρα από τις Ημέρες των Παρακλήσεων

Αγίου Αντωνίνου
(Επ, Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 11:5-13

Επιστολή
Ίακ 5:16-20

 
Κατηγορία II
11
Κ

Τρίτη από τις ημέρες των Παρακλήσεων

Αγίων Φιλίππου και Ιακώβου
(Απ)

Ευαγγέλιο
Λου 11:5-13

Επιστολή
Ίακ 5:16-20

 
Κατηγορία II
12
Α

Αγρυπνία της Αναλήψεως
Τετάρτη από τις ημέρες των Παρακλήσεων

Αγίων Νηρέως, Αχιλλείου, Δομιτίλλας και Παγκρατίου
(Μ)

Ευαγγέλιο
Ίωά 17:1-11

Επιστολή
Έφε 4:7-13

 
Κατηγορία II
13
Α

Η Ανάληψη του Κυρίου μας

Ευαγγέλιο
Μάρ 16:14-20

Επιστολή
Άποσ 1:1-11

Κατηγορία I
14
Κ
Feria

Εορτασμός του Αγίου Βονιφατίου
(Μ)

Ευαγγέλιο
Ίωά 15:1-7

Επιστολή
Σαλ 5:1-5

 
Κατηγορία IV
15
Α

Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστή Δελασάλ
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:35-40

Επιστολή
Σει 31:8-11

 
Κατηγορία III
16
Α

Κυριακή μετά την Ανάληψη

Αγίου Ουβάλδου
(Επ, Ο)

Ευαγγέλιο
Ίωά 15:26,27
Ίωά 16:1-4

Επιστολή
ΠετΑʹ 4:7-11

Κατηγορία II
17
Α

Αγίου Πασκάλ Μπελόν
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:35-40

Επιστολή
Σει 31:8-11

 
Κατηγορία III
18
Κ

Αγίου Βεναντίου
(Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 11:25-30

Επιστολή
ΠετΑʹ 1:3-7

 
Κατηγορία III
19
Α

Αγίου Πέτρου Σελεστίνου
(Π, Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 16:13-19

Επιστολή
ΠετΑʹ 5:1-4,10-11

 
Κατηγορία III
20
Α

Αγίου Βερνανδίνου της Σιένα
(Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 19:27-29

Επιστολή
Σει 31:8-11

 
Κατηγορία III
21
Α
Feria
 
Κατηγορία IV
22
Α/Κ

Αγρυπνία της Πεντηκοστής

Ευαγγέλιο
Ίωά 14:15-21

Επιστολή
Άποσ 19:1-8

 
Κατηγορία I
23
Κ

Πεντηκοστή
(Κυριακή της Πεντηκοστής)

Ευαγγέλιο
Ίωά 14:23-31

Επιστολή
Άποσ 2:1-11

Κατηγορία I
24
Κ

Δευτέρα της Πεντηκοστής

Ευαγγέλιο
Ίωά 3:16-21

Επιστολή
Άποσ 10:34,42-48

 
Κατηγορία I
25
Κ

Τρίτη της Πεντηκοστής

Αγίου Γρηγορίου VII
(Π, Ο)

Ευαγγέλιο
Ίωά 10:1-10

Επιστολή
Άποσ 8:14-17

 
Κατηγορία I
26
Κ

Τετάρτη νηστείας μετά την Πεντηκοστή

Αγίου Φιλίππου Νέρι
(Ο)

Ευαγγέλιο
Ίωά 6:44-52

Επιστολή
Άποσ 2:14-21

 
Κατηγορία I
27
Κ

Πέμπτη της Πεντηκοστής

Αγίου Βέδα του Σεβασμίου
(Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Λου 9:1-6

Επιστολή
Άποσ 8:5-8

 
Κατηγορία I
28
Κ

Παρασκευή νηστείας μετά την Πεντηκοστή

Αγίου Αυγουστίνου της Καντερβουρίας
(Επ, Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 5:17-26

Επιστολή
Ἰωήλ 2:23-24,26-27

 
Κατηγορία I
29
Κ

Σάββατο νηστείας μετά την Πεντηκοστή

Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής ντέι Πάτσι
(Πρ)

Ευαγγέλιο
Ίωά 6:56-59

Επιστολή
ΚορΑʹ 11:23-29

 
Κατηγορία I
30
Α

Αγίας Τριάδας

Εορτασμός του Αγίου Φήλιξ I
(Π, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 28:18-20

Επιστολή
Ρωμ 11:33-36

Κατηγορία I
31
Α

Βασιλεία της Παναγίας

Ευαγγέλιο
Λου 1:26-33

Επιστολή
Σει 24:5,7,9-11,30-31

 
Κατηγορία II
 
ΜΜαύρο
ΑΆσπρο
ΒΒιολετί
ΠΠράσινο
ΚΚόκκινο
ΡΡοζ
 
Ημέρα Νηστείας
Ημέρα Αποχής
Ημέρα μερικής αποχής
Κυριακές και Εορτές
 
ΕΕυαγγελιστής
ΑπΑπόστολος
ΠΠάπας
ΕπΕπίσκοπος
ΔΔιδάσκαλος
ΗΗγούμενος
 
ΜΜάρτυρας
ΔνΔιάκονος
ΟΟμολογητής
ΠρΠαρθένος
ΑΑυτοκράτωρ
ΒΒασιλεύς
ΒασΒασίλισσα
ΧΧήρα