Νοέμβριος
Εξαιρετική μορφή | Συνήθης μορφή
1
Α

Εορτή των Αγίων Πάντων

Ευαγγέλιο
Ματ 5:1-12

Επιστολή
Άποκ 7:2-12

Κατηγορία I
2
Μ
 
Κατηγορία I
3
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
4
Α

Αγίου Καρόλου Μπορομέο
(Επ, Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 16:24-27

Επιστολή
Έβρ 10:32-38

 
Κατηγορία III
5
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
6
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
7
Π

Είκοσι Δεύτερη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Πέμπτη Κυριακή μετά τα Θεοφάνεια

Ευαγγέλιο
Ματ 13:24-30

Επιστολή
Κολ 3:12-17

Κατηγορία II
8
Π
Feria

Εορτασμός των Αγίων Τεσσάρων Εστεμμένων Μαρτύρων

Ευαγγέλιο
Ματ 5:1-12

Επιστολή
Έβρ 11:33-39

 
Κατηγορία IV
9
Α

Αφιέρωση της Αρχιβασιλικής του Σωτήρος μας

Ευαγγέλιο
Λου 19:1-10

Επιστολή
Άποκ 21:2-5

 
Κατηγορία II
10
Α

Αγίου Ανδρέα Αβελίνο
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:1-8

Επιστολή
Ρωμ 8:18-23

 
Κατηγορία III
11
Α

Αγίου Μαρτίνου της Τουρ
(Επ, C)

Ευαγγέλιο
Λου 11:33-36

Επιστολή
Σει 44:16-27

 
Κατηγορία III
12
Κ

Αγίου Μαρτίνου I
(Π, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 16:13-19

Επιστολή
ΠετΑʹ 5:1-4,10-11

 
Κατηγορία III
13
Α

Αγίου Διδάκου
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:32-34

Επιστολή
ΚορΑʹ 4:9-14

 
Κατηγορία III
14
Π

Είκοσι Δεύτερη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Έκτη Κυριακή μετά τα Θεοφάνεια

Ευαγγέλιο
Ματ 13:31-35

Επιστολή
ΘεσσΑʹ 1:2-10

Κατηγορία II
15
Α

Αγίου Αλβέρτου του Μέγα
(Επ, Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Ματ 5:13-19

Επιστολή
ΤιμBʹ 4:1-8

 
Κατηγορία III
16
Α

Αγίας Γερτρούδης
(Πρ)

Ευαγγέλιο
Ματ 25:1-13

Επιστολή
ΚορΒʹ 10:17-18
ΚορΒʹ 11:1-2

 
Κατηγορία III
17
Α

Αγίου Γρηγορίου τιυ Θαυματουργού
(Επ, Ο)

Ευαγγέλιο
Μάρ 11:22-24

Επιστολή
Σει 44:16-27
Σει 45:3-20

 
Κατηγορία III
18
Α

Αφιέρωση της Βασιλικής των Αγίων Πέτρου και Παύλου

Ευαγγέλιο
Λου 19:1-10

Επιστολή
Άποκ 21:2-5

 
Κατηγορία III
19
Α

Αγίας Ελισάβετ της Ουγγαρίας
(Χ)

Ευαγγέλιο
Λου 19:1-10

Επιστολή
Άποκ 21:2-5

 
Κατηγορία III
20
Α

Αγίου Φήλιξ του Βαλουά
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:32-34

Επιστολή
ΚορΑʹ 4:9-14

 
Κατηγορία III
21
Π

Τελευταία Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Τα Εισόδια της Παρθένου Μαρίας

Ευαγγέλιο
Ματ 24:13-25

Επιστολή
Κολ 1:9-14

Κατηγορία II
22
Κ

Αγίας Καικιλίας
(Πρ, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 25:1-13

Επιστολή
Σει 51:13-17

 
Κατηγορία III
23
Κ

Αγίου Κλημεντίου I
(Π, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 16:13-19

Επιστολή
Φιλ 3:17-21
Φιλ 4:1-3

 
Κατηγορία III
24
Α

Αγίου Ιωάννου του Σταυρού
(Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Ματ 5:13-19

Επιστολή
ΤιμBʹ 4:1-8

 
Κατηγορία III
25
Κ

Αγίας Αικατερίνης της Αλεξανδρείας
(Πρ, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 25:1-13

Επιστολή
Σει 51:1-8,12

 
Κατηγορία III
26
Α

Αγίου Συλβέστρου
(Η)

Ευαγγέλιο
Ματ 19:27-29

Επιστολή
Σει 45:1-6

 
Κατηγορία III
27
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
28
Β

1η Κυριακή της μικρής Σαρακοστής

Ευαγγέλιο
Λου 21:25-33

Επιστολή
Ρωμ 13:11-14

Κατηγορία I
29
Β
Feria

Εορτασμός του Αγίου Σατουρνίνου
(Επ, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 16:24-27

Επιστολή
ΚορΒʹ 1:3-7

 
Κατηγορία III
30
Κ

Αγίου Ανδρέα
(Απ)

Ευαγγέλιο
Ματ 4:18-22

Επιστολή
Ρωμ 10:10-18

 
Κατηγορία II
Νοέμβριος
Εξαιρετική μορφή | Συνήθης μορφή
Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
1
Α

Εορτή των Αγίων Πάντων

Ευαγγέλιο
Ματ 5:1-12

Επιστολή
Άποκ 7:2-12

Κατηγορία I
2
Μ
 
Κατηγορία I
3
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
4
Α

Αγίου Καρόλου Μπορομέο
(Επ, Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 16:24-27

Επιστολή
Έβρ 10:32-38

 
Κατηγορία III
5
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
6
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
7
Π

Είκοσι Δεύτερη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Πέμπτη Κυριακή μετά τα Θεοφάνεια

Ευαγγέλιο
Ματ 13:24-30

Επιστολή
Κολ 3:12-17

Κατηγορία II
8
Π
Feria

Εορτασμός των Αγίων Τεσσάρων Εστεμμένων Μαρτύρων

Ευαγγέλιο
Ματ 5:1-12

Επιστολή
Έβρ 11:33-39

 
Κατηγορία IV
9
Α

Αφιέρωση της Αρχιβασιλικής του Σωτήρος μας

Ευαγγέλιο
Λου 19:1-10

Επιστολή
Άποκ 21:2-5

 
Κατηγορία II
10
Α

Αγίου Ανδρέα Αβελίνο
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:1-8

Επιστολή
Ρωμ 8:18-23

 
Κατηγορία III
11
Α

Αγίου Μαρτίνου της Τουρ
(Επ, C)

Ευαγγέλιο
Λου 11:33-36

Επιστολή
Σει 44:16-27

 
Κατηγορία III
12
Κ

Αγίου Μαρτίνου I
(Π, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 16:13-19

Επιστολή
ΠετΑʹ 5:1-4,10-11

 
Κατηγορία III
13
Α

Αγίου Διδάκου
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:32-34

Επιστολή
ΚορΑʹ 4:9-14

 
Κατηγορία III
14
Π

Είκοσι Δεύτερη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Έκτη Κυριακή μετά τα Θεοφάνεια

Ευαγγέλιο
Ματ 13:31-35

Επιστολή
ΘεσσΑʹ 1:2-10

Κατηγορία II
15
Α

Αγίου Αλβέρτου του Μέγα
(Επ, Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Ματ 5:13-19

Επιστολή
ΤιμBʹ 4:1-8

 
Κατηγορία III
16
Α

Αγίας Γερτρούδης
(Πρ)

Ευαγγέλιο
Ματ 25:1-13

Επιστολή
ΚορΒʹ 10:17-18
ΚορΒʹ 11:1-2

 
Κατηγορία III
17
Α

Αγίου Γρηγορίου τιυ Θαυματουργού
(Επ, Ο)

Ευαγγέλιο
Μάρ 11:22-24

Επιστολή
Σει 44:16-27
Σει 45:3-20

 
Κατηγορία III
18
Α

Αφιέρωση της Βασιλικής των Αγίων Πέτρου και Παύλου

Ευαγγέλιο
Λου 19:1-10

Επιστολή
Άποκ 21:2-5

 
Κατηγορία III
19
Α

Αγίας Ελισάβετ της Ουγγαρίας
(Χ)

Ευαγγέλιο
Λου 19:1-10

Επιστολή
Άποκ 21:2-5

 
Κατηγορία III
20
Α

Αγίου Φήλιξ του Βαλουά
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:32-34

Επιστολή
ΚορΑʹ 4:9-14

 
Κατηγορία III
21
Π

Τελευταία Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Τα Εισόδια της Παρθένου Μαρίας

Ευαγγέλιο
Ματ 24:13-25

Επιστολή
Κολ 1:9-14

Κατηγορία II
22
Κ

Αγίας Καικιλίας
(Πρ, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 25:1-13

Επιστολή
Σει 51:13-17

 
Κατηγορία III
23
Κ

Αγίου Κλημεντίου I
(Π, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 16:13-19

Επιστολή
Φιλ 3:17-21
Φιλ 4:1-3

 
Κατηγορία III
24
Α

Αγίου Ιωάννου του Σταυρού
(Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Ματ 5:13-19

Επιστολή
ΤιμBʹ 4:1-8

 
Κατηγορία III
25
Κ

Αγίας Αικατερίνης της Αλεξανδρείας
(Πρ, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 25:1-13

Επιστολή
Σει 51:1-8,12

 
Κατηγορία III
26
Α

Αγίου Συλβέστρου
(Η)

Ευαγγέλιο
Ματ 19:27-29

Επιστολή
Σει 45:1-6

 
Κατηγορία III
27
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
28
Β

1η Κυριακή της μικρής Σαρακοστής

Ευαγγέλιο
Λου 21:25-33

Επιστολή
Ρωμ 13:11-14

Κατηγορία I
29
Β
Feria

Εορτασμός του Αγίου Σατουρνίνου
(Επ, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 16:24-27

Επιστολή
ΚορΒʹ 1:3-7

 
Κατηγορία III
30
Κ

Αγίου Ανδρέα
(Απ)

Ευαγγέλιο
Ματ 4:18-22

Επιστολή
Ρωμ 10:10-18

 
Κατηγορία II
 
ΜΜαύρο
ΑΆσπρο
ΒΒιολετί
ΠΠράσινο
ΚΚόκκινο
ΡΡοζ
 
Ημέρα Νηστείας
Ημέρα Αποχής
Ημέρα μερικής αποχής
Κυριακές και Εορτές
 
ΕΕυαγγελιστής
ΑπΑπόστολος
ΠΠάπας
ΕπΕπίσκοπος
ΔΔιδάσκαλος
ΗΗγούμενος
 
ΜΜάρτυρας
ΔνΔιάκονος
ΟΟμολογητής
ΠρΠαρθένος
ΑΑυτοκράτωρ
ΒΒασιλεύς
ΒασΒασίλισσα
ΧΧήρα