Γέν
Ἔξ
Λευ
Ἀρι
Δευτ
Ἰησ
Κριτ
Ῥούθ
ΒασΓʹ
ΒασΒʹ
ΒασΓ
ΒασΔʹ
ΠαραΑʹ
ΠαραΒʹ
ἜσδΑʹ
ἜσδΒʹ
Τωβ
Ἰουδ
Ἐσθήρ
Ἰώβ
Ψαλ
Παρ
Ἐκκλ
Ἆσμα
Σαλ
Σει
Ἠσα
Ἱερ
Θρῆ
Βαρ
Ἰεζ
Δαν
Ὡσηέ
Ἰωήλ
Ἀμώς
Ὀβδ
Ἰων
Μιχ
Ναο
Ἀμβ
Zeph
Ἀγγ
Zech
Μαλ
ΜακΑ
ΜακΒʹ
ΩΔΗ ψαλμου τω ασαφ 2 ο θεος τις ομοιωθησεται σοι μη σιγησης μηδε καταπραυνης ο θεος 3 οτι ιδου οι εχθροι σου ηχησαν και οι μισουντες σε ηραν κεφαλην 4 επι τον λαον σου κατεπανουργευσαντο γνωμην και εβουλευσαντο κατα των αγιων σου 5 ειπαν δευτε και εξολεθρευσωμεν αυτους εξ εθνους και ου μη μνησθη το ονομα ισραηλ ετι 6 οτι εβουλευσαντο εν ομονοια επι το αυτο κατα σου διαθηκην διεθεντο 7 τα σκηνωματα των ιδουμαιων και οι ισμαηλιται μωαβ και οι αγαρηνοι 8 γεβαλ και αμμων και αμαληκ και αλλοφυλοι μετα των κατοικουντων τυρον 9 και γαρ και ασσουρ συμπαρεγενετο μετ' αυτων εγενηθησαν εις αντιλημψιν τοις υιοις λωτ διαψαλμα 10 ποιησον αυτοις ως τη μαδιαμ και τω σισαρα ως ο ιαβιν εν τω χειμαρρω κισων


11 εξωλεθρευθησαν εν αενδωρ εγενηθησαν ωσει κοπρος τη γη 12 θου τους αρχοντας αυτων ως τον ωρηβ και ζηβ και ζεβεε και σαλμανα παντας τους αρχοντας αυτων


13 οιτινες ειπαν κληρονομησωμεν εαυτοις το αγιαστηριον του θεου 14 ο θεος μου θου αυτους ως τροχον ως καλαμην κατα προσωπον ανεμου 15 ωσει πυρ ο διαφλεξει δρυμον ως ει φλοξ κατακαυσαι ορη 16 ουτως καταδιωξεις αυτους εν τη καταιγιδι σου και εν τη οργη σου ταραξεις αυτους 17 πληρωσον τα προσωπα αυτων ατιμιας και ζητησουσιν το ονομα σου κυριε 18 αισχυνθητωσαν και ταραχθητωσαν εις τον αιωνα του αιωνος και εντραπητωσαν και απολεσθωσαν 19 και γνωτωσαν οτι ονομα σοι κυριος συ μονος υψιστος επι πασαν την γην

Ματ

Μάρ

Λου

Ίωά

Άποσ

Ρωμ

ΚορΑʹ

ΚορΒʹ

Γαλ

Έφε

Φιλ

Κολ

ΘεσσΑʹ

ΘεσσΒʹ

ΤιμΑʹ

ΤιμBʹ

Τίτ

Φιλήμ

Έβρ

Ίακ

ΠετΑʹ

ΠετBʹ

ΊωάΑʹ

ΊωάBʹ

ΊωάΓʹ

Ίού

Άποκ

 

Πατήρ
Υιός
Άγιο Πνεύμα
Άγγελοι
Σατανάς
Σχόλια
Παραπομπή
Έργα τέχνης
Άτλας