Γέν
Ἔξ
Λευ
Ἀρι
Δευτ
Ἰησ
Κριτ
Ῥούθ
ΒασΓʹ
ΒασΒʹ
ΒασΓ
ΒασΔʹ
ΠαραΑʹ
ΠαραΒʹ
ἜσδΑʹ
ἜσδΒʹ
Τωβ
Ἰουδ
Ἐσθήρ
Ἰώβ
Ψαλ
Παρ
Ἐκκλ
Ἆσμα
Σαλ
Σει
Ἠσα
Ἱερ
Θρῆ
Βαρ
Ἰεζ
Δαν
Ὡσηέ
Ἰωήλ
Ἀμώς
Ὀβδ
Ἰων
Μιχ
Ναο
Ἀμβ
Zeph
Ἀγγ
Zech
Μαλ
ΜακΑ
ΜακΒʹ
ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ αινειτε το ονομα κυριου αινειτε δουλοι κυριον 2 οι εστωτες εν οικω κυριου εν αυλαις οικου θεου ημων 3 αινειτε τον κυριον οτι αγαθος κυριος ψαλατε τω ονοματι αυτου οτι καλον 4 οτι τον ιακωβ εξελεξατο εαυτω ο κυριος ισραηλ εις περιουσιασμον αυτου 5 οτι εγω εγνων οτι μεγας κυριος και ο κυριος ημων παρα παντας τους θεους 6 παντα οσα ηθελησεν ο κυριος εποιησεν εν τω ουρανω και εν τη γη εν ταις θαλασσαις και εν πασαις ταις αβυσσοις 7 αναγων νεφελας εξ εσχατου της γης αστραπας εις υετον εποιησεν ο εξαγων ανεμους εκ θησαυρων αυτου


8 ος επαταξεν τα πρωτοτοκα αιγυπτου απο ανθρωπου εως κτηνους


9 εξαπεστειλεν σημεια και τερατα εν μεσω σου αιγυπτε εν φαραω και εν πασι τοις δουλοις αυτου 10 ος επαταξεν εθνη πολλα και απεκτεινεν βασιλεις κραταιους


11 τον σηων βασιλεα των αμορραιων και τον ωγ βασιλεα της βασαν και πασας τας βασιλειας χανααν


12 και εδωκεν την γην αυτων κληρονομιαν κληρονομιαν ισραηλ λαω αυτου
13 κυριε το ονομα σου εις τον αιωνα κυριε το μνημοσυνον σου εις γενεαν και γενεαν 14 οτι κρινει κυριος τον λαον αυτου και επι τοις δουλοις αυτου παρακληθησεται 15 τα ειδωλα των εθνων αργυριον και χρυσιον εργα χειρων ανθρωπων


16 στομα εχουσιν και ου λαλησουσιν οφθαλμους εχουσιν και ουκ οψονται


17 ωτα εχουσιν και ουκ ενωτισθησονται ρινας εχουσιν και ουκ οσφρανθησονται χειρας εχουσιν και ου ψηλαφησουσιν ποδας εχουσιν και ου περιπατησουσιν ου φωνησουσιν εν τω λαρυγγι αυτων ουδε γαρ εστιν πνευμα εν τω στοματι αυτων 18 ομοιοι αυτοις γενοιντο οι ποιουντες αυτα και παντες οι πεποιθοτες επ' αυτοις 19 οικος ισραηλ ευλογησατε τον κυριον οικος ααρων ευλογησατε τον κυριον 20 οικος λευι ευλογησατε τον κυριον οι φοβουμενοι τον κυριον ευλογησατε τον κυριον 21 ευλογητος κυριος εκ σιων ο κατοικων ιερουσαλημ

Ματ

Μάρ

Λου

Ίωά

Άποσ

Ρωμ

ΚορΑʹ

ΚορΒʹ

Γαλ

Έφε

Φιλ

Κολ

ΘεσσΑʹ

ΘεσσΒʹ

ΤιμΑʹ

ΤιμBʹ

Τίτ

Φιλήμ

Έβρ

Ίακ

ΠετΑʹ

ΠετBʹ

ΊωάΑʹ

ΊωάBʹ

ΊωάΓʹ

Ίού

Άποκ

 

Πατήρ
Υιός
Άγιο Πνεύμα
Άγγελοι
Σατανάς
Σχόλια
Παραπομπή
Έργα τέχνης
Άτλας