Γέν
Ἔξ
Λευ
Ἀρι
Δευτ
Ἰησ
Κριτ
Ῥούθ
ΒασΓʹ
ΒασΒʹ
ΒασΓ
ΒασΔʹ
ΠαραΑʹ
ΠαραΒʹ
ἜσδΑʹ
ἜσδΒʹ
Τωβ
Ἰουδ
Ἐσθήρ
Ἰώβ
Ψαλ
Παρ
Ἐκκλ
Ἆσμα
Σαλ
Σει
Ἠσα
Ἱερ
Θρῆ
Βαρ
Ἰεζ
Δαν
Ὡσηέ
Ἰωήλ
Ἀμώς
Ὀβδ
Ἰων
Μιχ
Ναο
Ἀμβ
Zeph
Ἀγγ
Zech
Μαλ
ΜακΑ
ΜακΒʹ
ΑΓΑΠΗΣΑΤΕ δικαιοσυνην οι κρινοντες την γην φρονησατε περι του κυριου εν αγαθοτητι και εν απλοτητι καρδιας ζητησατε αυτον


2 οτι ευρισκεται τοις μη πειραζουσιν αυτον εμφανιζεται δε τοις μη απιστουσιν αυτω


3 σκολιοι γαρ λογισμοι χωριζουσιν απο θεου δοκιμαζομενη τε η δυναμις ελεγχει τους αφρονας


4 οτι εις κακοτεχνον ψυχην ουκ εισελευσεται σοφια ουδε κατοικησει εν σωματι καταχρεω αμαρτιας 5 αγιον γαρ πνευμα παιδειας φευξεται δολον και απαναστησεται απο λογισμων ασυνετων και ελεγχθησεται επελθουσης αδικιας


6 φιλανθρωπον γαρ πνευμα σοφια και ουκ αθωωσει βλασφημον απο χειλεων αυτου οτι των νεφρων αυτου μαρτυς ο θεος και της καρδιας αυτου επισκοπος αληθης και της γλωσσης ακουστης


7 οτι πνευμα κυριου πεπληρωκεν την οικουμενην και το συνεχον τα παντα γνωσιν εχει φωνης


8 δια τουτο φθεγγομενος αδικα ουδεις μη λαθη ουδε μη παροδευση αυτον ελεγχουσα η δικη 9 εν γαρ διαβουλιοις ασεβους εξετασις εσται λογων δε αυτου ακοη προς κυριον ηξει εις ελεγχον ανομηματων αυτου 10 οτι ους ζηλωσεως ακροαται τα παντα και θρους γογγυσμων ουκ αποκρυπτεται 11 φυλαξασθε τοινυν γογγυσμον ανωφελη και απο καταλαλιας φεισασθε γλωσσης οτι φθεγμα λαθραιον κενον ου πορευσεται στομα δε καταψευδομενον αναιρει ψυχην 12 μη ζηλουτε θανατον εν πλανη ζωης υμων μηδε επισπασθε ολεθρον εν εργοις χειρων υμων
13 οτι ο θεος θανατον ουκ εποιησεν ουδε τερπεται επ' απωλεια ζωντων


14 εκτισεν γαρ εις το ειναι τα παντα και σωτηριοι αι γενεσεις του κοσμου και ουκ εστιν εν αυταις φαρμακον ολεθρου ουτε αδου βασιλειον επι γης 15 δικαιοσυνη γαρ αθανατος εστιν 16 ασεβεις δε ταις χερσιν και τοις λογοις προσεκαλεσαντο αυτον φιλον ηγησαμενοι αυτον ετακησαν και συνθηκην εθεντο προς αυτον οτι αξιοι εισιν της εκεινου μεριδος ειναι


Ματ

Μάρ

Λου

Ίωά

Άποσ

Ρωμ

ΚορΑʹ

ΚορΒʹ

Γαλ

Έφε

Φιλ

Κολ

ΘεσσΑʹ

ΘεσσΒʹ

ΤιμΑʹ

ΤιμBʹ

Τίτ

Φιλήμ

Έβρ

Ίακ

ΠετΑʹ

ΠετBʹ

ΊωάΑʹ

ΊωάBʹ

ΊωάΓʹ

Ίού

Άποκ

 

Πατήρ
Υιός
Άγιο Πνεύμα
Άγγελοι
Σατανάς
Σχόλια
Παραπομπή
Έργα τέχνης
Άτλας