Γέν
Ἔξ
Λευ
Ἀρι
Δευτ
Ἰησ
Κριτ
Ῥούθ
ΒασΓʹ
ΒασΒʹ
ΒασΓ
ΒασΔʹ
ΠαραΑʹ
ΠαραΒʹ
ἜσδΑʹ
ἜσδΒʹ
Τωβ
Ἰουδ
Ἐσθήρ
Ἰώβ
Ψαλ
Παρ
Ἐκκλ
Ἆσμα
Σαλ
Σει
Ἠσα
Ἱερ
Θρῆ
Βαρ
Ἰεζ
Δαν
Ὡσηέ
Ἰωήλ
Ἀμώς
Ὀβδ
Ἰων
Μιχ
Ναο
Ἀμβ
Zeph
Ἀγγ
Zech
Μαλ
ΜακΑ
ΜακΒʹ
ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ αινειτε παιδες κυριον αινειτε το ονομα κυριου 2 ειη το ονομα κυριου ευλογημενον απο του νυν και εως του αιωνος 3 απο ανατολων ηλιου μεχρι δυσμων αινειτε το ονομα κυριου


4 υψηλος επι παντα τα εθνη ο κυριος επι τους ουρανους η δοξα αυτου 5 τις ως κυριος ο θεος ημων ο εν υψηλοις κατοικων 6 και τα ταπεινα εφορων εν τω ουρανω και εν τη γη 7 ο εγειρων απο γης πτωχον και απο κοπριας ανυψων πενητα 8 του καθισαι αυτον μετα αρχοντων μετα αρχοντων λαου αυτου 9 ο κατοικιζων στειραν εν οικω μητερα τεκνων ευφραινομενην

Ματ

Μάρ

Λου

Ίωά

Άποσ

Ρωμ

ΚορΑʹ

ΚορΒʹ

Γαλ

Έφε

Φιλ

Κολ

ΘεσσΑʹ

ΘεσσΒʹ

ΤιμΑʹ

ΤιμBʹ

Τίτ

Φιλήμ

Έβρ

Ίακ

ΠετΑʹ

ΠετBʹ

ΊωάΑʹ

ΊωάBʹ

ΊωάΓʹ

Ίού

Άποκ

 

Πατήρ
Υιός
Άγιο Πνεύμα
Άγγελοι
Σατανάς
Σχόλια
Παραπομπή
Έργα τέχνης
Άτλας