Γέν
Ἔξ
Λευ
Ἀρι
Δευτ
Ἰησ
Κριτ
Ῥούθ
ΒασΓʹ
ΒασΒʹ
ΒασΓ
ΒασΔʹ
ΠαραΑʹ
ΠαραΒʹ
ἜσδΑʹ
ἜσδΒʹ
Τωβ
Ἰουδ
Ἐσθήρ
Ἰώβ
Ψαλ
Παρ
Ἐκκλ
Ἆσμα
Σαλ
Σει
Ἠσα
Ἱερ
Θρῆ
Βαρ
Ἰεζ
Δαν
Ὡσηέ
Ἰωήλ
Ἀμώς
Ὀβδ
Ἰων
Μιχ
Ναο
Ἀμβ
Zeph
Ἀγγ
Zech
Μαλ
ΜακΑ
ΜακΒʹ
ΥΙΟς εικοσι πεντε ετων ιωαθαμ εν τω βασιλευσαι αυτον και δεκα εξ ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαλημ και ονομα της μητρος αυτου ιερουσα θυγατηρ σαδωκ


2 και εποιησεν το ευθες ενωπιον κυριου κατα παντα οσα εποιησεν οζιας ο πατηρ αυτου αλλ' ουκ εισηλθεν εις τον ναον κυριου και ετι ο λαος κατεφθειρετο 3 αυτος ωκοδομησεν την πυλην οικου κυριου την υψηλην και εν τειχει του οφλα ωκοδομησεν πολλα 4 και πολεις ωκοδομησεν εν ορει ιουδα και εν τοις δρυμοις και οικησεις και πυργους 5 αυτος εμαχεσατο προς βασιλεα υιων αμμων και κατισχυσεν επ' αυτον και εδιδουν αυτω οι υιοι αμμων κατ' ενιαυτον εκατον ταλαντα αργυριου και δεκα χιλιαδας κορων πυρου και κριθων δεκα χιλιαδας ταυτα εφερεν αυτω βασιλευς αμμων κατ' ενιαυτον εν τω πρωτω ετει και τω δευτερω και τω τριτω 6 και κατισχυσεν ιωαθαμ οτι ητοιμασεν τας οδους αυτου εναντι κυριου θεου αυτου 7 και οι λοιποι λογοι ιωαθαμ και ο πολεμος και αι πραξεις αυτου ιδου γεγραμμενοι επι βιβλιω βασιλεων ιουδα και ισραηλ 9 και εκοιμηθη ιωαθαμ μετα των πατερων αυτου και εταφη εν πολει δαυιδ και εβασιλευσεν αχαζ υιος αυτου αντ' αυτου


Ματ

Μάρ

Λου

Ίωά

Άποσ

Ρωμ

ΚορΑʹ

ΚορΒʹ

Γαλ

Έφε

Φιλ

Κολ

ΘεσσΑʹ

ΘεσσΒʹ

ΤιμΑʹ

ΤιμBʹ

Τίτ

Φιλήμ

Έβρ

Ίακ

ΠετΑʹ

ΠετBʹ

ΊωάΑʹ

ΊωάBʹ

ΊωάΓʹ

Ίού

Άποκ

 

Πατήρ
Υιός
Άγιο Πνεύμα
Άγγελοι
Σατανάς
Σχόλια
Παραπομπή
Έργα τέχνης
Άτλας