- +
petissent petisses petisti petistis petit petite Petite Petitio petitio petitionem Petitionem petitiones petitioni petitis Petitis Petitoque petivi petivit petivitque peto Peto petra petram Petram petrarum petras Petre Petri petris Petro petrosa petrum Petrum Petrus petræ petunt Phacee Phaceia Phadaia Phadaiam Phadaiæ Phadassur Phadon Phahath Phahathmoab Phalaia phalangas Phalea Phaleg Phalel