- +
defensurus defer deferant deferat deferbuerat deferebant deferebantur deferebat deferebatur deferenda deferens deferent deferentes deferes deferet deferetur deferre deferrent deferrentur deferretur deferte deferunt deficere deficerent deficeret deficiam deficiamus deficiant Deficiant deficias deficiat deficiatis deficiebant deficiebat deficiemus deficiendo deficiens deficiensque deficient Deficient Deficiente deficiente deficientem deficientes deficientibus deficiet Deficiet Deficimus deficimus deficit