Abela

Holy Bible (Douay Rheims)

2 Sam 20:14 2 Sam 20:15 2 Sam 20:18