Abdias

Holy Bible (Douay Rheims)

1 Ki 18:3 1 Ki 18:3 1 Ki 18:5 1 Ki 18:6 1 Ki 18:7 1 Ki 18:16 2 Chron 17:7 2 Chron 34:12 Obad 1:1