Baal Baal Pharisim Baala Baalam Baalath Baalath Beer Ramath Baalhasor Baalmaon Baalmeon Baalsalisa Baalthamar Babel Babylon Babylonia Bahurim Bala Balaath Baloth Bamoth Barach Barad Basan Bascath Bathuel Baziothia Beelphegor Beelsephon Beer Benejaacan Beon Bera Berea Beroth Berotha Bersabee Besor Bessur Bete Beten Bethacharam Bethanath Bethania Bethanoth Beth-Araba Betharan Bethaven Bethazmoth Bethbera Bethberai Bethchar Bethdagon Bethel Bethemec Bethgamul Beth-Hagla Beth-Horon Beth-Horon the Upper Bethlebaoth Bethlehem Bethmaacha Bethmaon Bethmarchaboth Bethnemra Bethphage Bethphelet Bethpheses Bethsaida Bethsames Bethsan Bethsimoth Beththaphua Bethul Betonim Bezec Bithynia Boses Bosor Bosra Breach of Oza Buz Bythynia

 

CityCity
PersonPerson
RegionRegion
LandmarkLandmark
RiverRiver
EventEvent