Γέν
Ἔξ
Λευ
Ἀρι
Δευτ
Ἰησ
Κριτ
Ῥούθ
ΒασΓʹ
ΒασΒʹ
ΒασΓ
ΒασΔʹ
ΠαραΑʹ
ΠαραΒʹ
ἜσδΑʹ
ἜσδΒʹ
Τωβ
Ἰουδ
Ἐσθήρ
Ἰώβ
Ψαλ
Παρ
Ἐκκλ
Ἆσμα
Σαλ
Σει
Ἠσα
Ἱερ
Θρῆ
Βαρ
Ἰεζ
Δαν
Ὡσηέ
Ἰωήλ
Ἀμώς
Ὀβδ
Ἰων
Μιχ
Ναο
Ἀμβ
Zeph
Ἀγγ
Zech
Μαλ
ΜακΑ
ΜακΒʹ
ΚΑΙ εδειξεν μοι ιησουν τον ιερεα τον μεγαν εστωτα προ προσωπου αγγελου κυριου και ο διαβολος ειστηκει εκ δεξιων αυτου του αντικεισθαι αυτω


2 και ειπεν κυριος προς τον διαβολον επιτιμησαι κυριος εν σοι διαβολε και επιτιμησαι κυριος εν σοι ο εκλεξαμενος την ιερουσαλημ ουκ ιδου τουτο ως δαλος εξεσπασμενος εκ πυρος


3 και ιησους ην ενδεδυμενος ιματια ρυπαρα και ειστηκει προ προσωπου του αγγελου 4 και απεκριθη και ειπεν προς τους εστηκοτας προ προσωπου αυτου λεγων αφελετε τα ιματια τα ρυπαρα απ' αυτου και ειπεν προς αυτον ιδου αφηρηκα τας ανομιας σου και ενδυσατε αυτον ποδηρη 5 και επιθετε κιδαριν καθαραν επι την κεφαλην αυτου και περιεβαλον αυτον ιματια και επεθηκαν κιδαριν καθαραν επι την κεφαλην αυτου και ο αγγελος κυριου ειστηκει 6 και διεμαρτυρατο ο αγγελος κυριου προς ιησουν λεγων 7 ταδε λεγει κυριος παντοκρατωρ εαν εν ταις οδοις μου πορευη και εαν τα προσταγματα μου φυλαξης και συ διακρινεις τον οικον μου και εαν διαφυλαξης και γε την αυλην μου και δωσω σοι αναστρεφομενους εν μεσω των εστηκοτων τουτων 8 ακουε δη ιησου ο ιερευς ο μεγας συ και οι πλησιον σου οι καθημενοι προ προσωπου σου διοτι ανδρες τερατοσκοποι εισι διοτι ιδου εγω αγω τον δουλον μου ανατολην


9 διοτι ο λιθος ον εδωκα προ προσωπου ιησου επι τον λιθον τον ενα επτα οφθαλμοι εισιν ιδου εγω ορυσσω βοθρον λεγει κυριος παντοκρατωρ και ψηλαφησω πασαν την αδικιαν της γης εκεινης εν ημερα μια 10 εν τη ημερα εκεινη λεγει κυριος παντοκρατωρ συγκαλεσετε εκαστος τον πλησιον αυτου υποκατω αμπελου και υποκατω συκης

Ματ

Μάρ

Λου

Ίωά

Άποσ

Ρωμ

ΚορΑʹ

ΚορΒʹ

Γαλ

Έφε

Φιλ

Κολ

ΘεσσΑʹ

ΘεσσΒʹ

ΤιμΑʹ

ΤιμBʹ

Τίτ

Φιλήμ

Έβρ

Ίακ

ΠετΑʹ

ΠετBʹ

ΊωάΑʹ

ΊωάBʹ

ΊωάΓʹ

Ίού

Άποκ

 

Πατήρ
Υιός
Άγιο Πνεύμα
Άγγελοι
Σατανάς
Σχόλια
Παραπομπή
Έργα τέχνης
Άτλας