Γέν
Ἔξ
Λευ
Ἀρι
Δευτ
Ἰησ
Κριτ
Ῥούθ
ΒασΓʹ
ΒασΒʹ
ΒασΓ
ΒασΔʹ
ΠαραΑʹ
ΠαραΒʹ
ἜσδΑʹ
ἜσδΒʹ
Τωβ
Ἰουδ
Ἐσθήρ
Ἰώβ
Ψαλ
Παρ
Ἐκκλ
Ἆσμα
Σαλ
Σει
Ἠσα
Ἱερ
Θρῆ
Βαρ
Ἰεζ
Δαν
Ὡσηέ
Ἰωήλ
Ἀμώς
Ὀβδ
Ἰων
Μιχ
Ναο
Ἀμβ
Zeph
Ἀγγ
Zech
Μαλ
ΜακΑ
ΜακΒʹ
ΚΡΑΤΑΙΟς εν πολεμω ιησους ναυη και διαδοχος μωυση εν προφητειαις ος εγενετο κατα το ονομα αυτου μεγας επι σωτηρια εκλεκτων αυτου εκδικησαι επεγειρομενους εχθρους οπως κατακληρονομηση τον ισραηλ 2 ως εδοξασθη εν τω επαραι χειρας αυτου και εν τω εκτειναι ρομφαιαν επι πολεις 3 τις προτερος αυτου ουτως εστη τους γαρ πολεμους κυριου αυτος επηγαγεν 4 ουχι εν χειρι αυτου ενεποδισθη ο ηλιος και μια ημερα εγενηθη προς δυο 5 επεκαλεσατο τον υψιστον δυναστην εν τω θλιψαι αυτον εχθρους κυκλοθεν και επηκουσεν αυτου μεγας κυριος εν λιθοις χαλαζης δυναμεως κραταιας


6 κατερραξεν επ' εθνος πολεμον και εν καταβασει απωλεσεν ανθεστηκοτας ινα γνωσιν εθνη πανοπλιαν αυτου οτι εναντιον κυριου ο πολεμος αυτου 7 και γαρ επηκολουθησεν οπισω δυναστου και εν ημεραις μωυσεως εποιησεν ελεος αυτος και χαλεβ υιος ιεφοννη αντιστηναι εναντι εκκλησιας κωλυσαι λαον απο αμαρτιας και κοπασαι γογγυσμον πονηριας 8 και αυτοι δυο οντες διεσωθησαν απο εξακοσιων χιλιαδων πεζων εισαγαγειν αυτους εις κληρονομιαν εις γην ρεουσαν γαλα και μελι 9 και εδωκεν ο κυριος τω χαλεβ ισχυν και εως γηρους διεμεινεν αυτω επιβηναι αυτον επι το υψος της γης και το σπερμα αυτου κατεσχεν κληρονομιαν


10 οπως ιδωσιν παντες οι υιοι ισραηλ οτι καλον το πορευεσθαι οπισω κυριου 11 και οι κριται εκαστος τω αυτου ονοματι οσων ουκ εξεπορνευσεν η καρδια και οσοι ουκ απεστραφησαν απο κυριου ειη το μνημοσυνον αυτων εν ευλογιαις


12 τα οστα αυτων αναθαλοι εκ του τοπου αυτων και το ονομα αυτων αντικαταλλασσομενον εφ' υιοις δεδοξασμενων αυτων
13 ηγαπημενος υπο κυριου αυτου σαμουηλ προφητης κυριου κατεστησεν βασιλειαν και εχρισεν αρχοντας επι τον λαον αυτου 14 εν νομω κυριου εκρινεν συναγωγην και επεσκεψατο κυριος τον ιακωβ 15 εν πιστει αυτου ηκριβασθη προφητης και εγνωσθη εν ρημασιν αυτου πιστος ορασεως 16 και επεκαλεσατο τον κυριον δυναστην εν τω θλιψαι εχθρους αυτου κυκλοθεν εν προσφορα αρνος γαλαθηνου 17 και εβροντησεν απ' ουρανου ο κυριος και εν ηχω μεγαλω ακουστην εποιησεν την φωνην αυτου 18 και εξετριψεν ηγουμενους τυριων και παντας αρχοντας φυλιστιιμ 19 και προ καιρου κοιμησεως αιωνος επεμαρτυρατο εναντι κυριου και χριστου αυτου χρηματα και εως υποδηματων απο πασης σαρκος ουκ ειληφα και ουκ ενεκαλεσεν αυτω ανθρωπος 20 και μετα το υπνωσαι αυτον προεφητευσεν και υπεδειξεν βασιλει την τελευτην αυτου και ανυψωσεν εκ γης την φωνην αυτου εν προφητεια εξαλειψαι ανομιαν λαου

Ματ

Μάρ

Λου

Ίωά

Άποσ

Ρωμ

ΚορΑʹ

ΚορΒʹ

Γαλ

Έφε

Φιλ

Κολ

ΘεσσΑʹ

ΘεσσΒʹ

ΤιμΑʹ

ΤιμBʹ

Τίτ

Φιλήμ

Έβρ

Ίακ

ΠετΑʹ

ΠετBʹ

ΊωάΑʹ

ΊωάBʹ

ΊωάΓʹ

Ίού

Άποκ

 

Πατήρ
Υιός
Άγιο Πνεύμα
Άγγελοι
Σατανάς
Σχόλια
Παραπομπή
Έργα τέχνης
Άτλας