Γέν
Ἔξ
Λευ
Ἀρι
Δευτ
Ἰησ
Κριτ
Ῥούθ
ΒασΓʹ
ΒασΒʹ
ΒασΓ
ΒασΔʹ
ΠαραΑʹ
ΠαραΒʹ
ἜσδΑʹ
ἜσδΒʹ
Τωβ
Ἰουδ
Ἐσθήρ
Ἰώβ
Ψαλ
Παρ
Ἐκκλ
Ἆσμα
Σαλ
Σει
Ἠσα
Ἱερ
Θρῆ
Βαρ
Ἰεζ
Δαν
Ὡσηέ
Ἰωήλ
Ἀμώς
Ὀβδ
Ἰων
Μιχ
Ναο
Ἀμβ
Zeph
Ἀγγ
Zech
Μαλ
ΜακΑ
ΜακΒʹ
Ο συντηρων νομον πλεοναζει προσφορας θυσιαζων σωτηριου ο προσεχων εντολαις 2 ανταποδιδους χαριν προσφερων σεμιδαλιν και ο ποιων ελεημοσυνην θυσιαζων αινεσεως


3 ευδοκια κυριου αποστηναι απο πονηριας και εξιλασμος αποστηναι απο αδικιας 4 μη οφθης εν προσωπω κυριου κενος παντα γαρ ταυτα χαριν εντολης 5 προσφορα δικαιου λιπαινει θυσιαστηριον και η ευωδια αυτης εναντι υψιστου


6 θυσια ανδρος δικαιου δεκτη και το μνημοσυνον αυτης ουκ επιλησθησεται


7 εν αγαθω οφθαλμω δοξασον τον κυριον και μη σμικρυνης απαρχην χειρων σου 8 εν παση δοσει ιλαρωσον το προσωπον σου και εν ευφροσυνη αγιασον δεκατην 9 δος υψιστω κατα την δοσιν αυτου και εν αγαθω οφθαλμω καθ' ευρεμα χειρος 10 οτι κυριος ανταποδιδους εστιν και επταπλασια ανταποδωσει σοι 11 μη δωροκοπει ου γαρ προσδεξεται και μη επεχε θυσια αδικω


12 οτι κυριος κριτης εστιν και ουκ εστιν παρ' αυτω δοξα προσωπου


13 ου λημψεται προσωπον επι πτωχου και δεησιν ηδικημενου εισακουσεται 14 ου μη υπεριδη ικετειαν ορφανου και χηραν εαν εκχεη λαλιαν


15 ουχι δακρυα χηρας επι σιαγονα καταβαινει και η καταβοησις επι τω καταγαγοντι αυτα


16 θεραπευων εν ευδοκια δεχθησεται και η δεησις αυτου εως νεφελων συναψει


17 προσευχη ταπεινου νεφελας διηλθεν και εως συνεγγιση ου μη παρακληθη 18 και ου μη αποστη εως επισκεψηται ο υψιστος και κρινει δικαιοις και ποιησει κρισιν 19 και ο κυριος ου μη βραδυνη ουδε μη μακροθυμηση επ' αυτοις 20 εως αν συντριψη οσφυν ανελεημονων και τοις εθνεσιν ανταποδωσει εκδικησιν 21 εως εξαρη πληθος υβριστων και σκηπτρα αδικων συντριψει 22 εως ανταποδω ανθρωπω κατα τας πραξεις αυτου και τα εργα των ανθρωπων κατα τα ενθυμηματα αυτων 23 εως κρινη την κρισιν του λαου αυτου και ευφρανει αυτους εν τω ελεει αυτου 24 ωραιον ελεος εν καιρω θλιψεως αυτου ως νεφελαι υετου εν καιρω αβροχιας

Ματ

Μάρ

Λου

Ίωά

Άποσ

Ρωμ

ΚορΑʹ

ΚορΒʹ

Γαλ

Έφε

Φιλ

Κολ

ΘεσσΑʹ

ΘεσσΒʹ

ΤιμΑʹ

ΤιμBʹ

Τίτ

Φιλήμ

Έβρ

Ίακ

ΠετΑʹ

ΠετBʹ

ΊωάΑʹ

ΊωάBʹ

ΊωάΓʹ

Ίού

Άποκ

 

Πατήρ
Υιός
Άγιο Πνεύμα
Άγγελοι
Σατανάς
Σχόλια
Παραπομπή
Έργα τέχνης
Άτλας