Γέν
Ἔξ
Λευ
Ἀρι
Δευτ
Ἰησ
Κριτ
Ῥούθ
ΒασΓʹ
ΒασΒʹ
ΒασΓ
ΒασΔʹ
ΠαραΑʹ
ΠαραΒʹ
ἜσδΑʹ
ἜσδΒʹ
Τωβ
Ἰουδ
Ἐσθήρ
Ἰώβ
Ψαλ
Παρ
Ἐκκλ
Ἆσμα
Σαλ
Σει
Ἠσα
Ἱερ
Θρῆ
Βαρ
Ἰεζ
Δαν
Ὡσηέ
Ἰωήλ
Ἀμώς
Ὀβδ
Ἰων
Μιχ
Ναο
Ἀμβ
Zeph
Ἀγγ
Zech
Μαλ
ΜακΑ
ΜακΒʹ
ΓΥΝΑΙΚΟς αγαθης μακαριος ο ανηρ και αριθμος των ημερων αυτου διπλασιος


2 γυνη ανδρεια ευφραινει τον ανδρα αυτης και τα ετη αυτου πληρωσει εν ειρηνη 3 γυνη αγαθη μερις αγαθη εν μεριδι φοβουμενων κυριον δοθησεται 4 πλουσιου δε και πτωχου καρδια αγαθη εν παντι καιρω προσωπον ιλαρον 5 απο τριων ευλαβηθη η καρδια μου και επι τω τεταρτω προσωπω εδεηθην διαβολην πολεως και εκκλησιαν οχλου και καταψευσμον υπερ θανατον παντα μοχθηρα 6 αλγος καρδιας και πενθος γυνη αντιζηλος επι γυναικι και μαστιξ γλωσσης πασιν επικοινωνουσα 7 βοοζυγιον σαλευομενον γυνη πονηρα ο κρατων αυτης ως ο δρασσομενος σκορπιου 8 οργη μεγαλη γυνη μεθυσος και ασχημοσυνην αυτης ου συγκαλυψει 9 πορνεια γυναικος εν μετεωρισμοις οφθαλμων και εν τοις βλεφαροις αυτης γνωσθησεται 10 επι θυγατρι αδιατρεπτω στερεωσον φυλακην ινα μη ευρουσα ανεσιν εαυτη χρησηται 11 οπισω αναιδους οφθαλμου φυλαξαι και μη θαυμασης εαν εις σε πλημμεληση 12 ως διψων οδοιπορος το στομα ανοιξει και απο παντος υδατος του συνεγγυς πιεται κατεναντι παντος πασσαλου καθησεται και εναντι βελους ανοιξει φαρετραν
13 χαρις γυναικος τερψει τον ανδρα αυτης και τα οστα αυτου πιανει η επιστημη αυτης


14 δοσις κυριου γυνη σιγηρα και ουκ εστιν ανταλλαγμα πεπαιδευμενης ψυχης 15 χαρις επι χαριτι γυνη αισχυντηρα και ουκ εστιν σταθμος πας αξιος εγκρατους ψυχης 16 ηλιος ανατελλων εν υψιστοις κυριου και καλλος αγαθης γυναικος εν κοσμω οικιας αυτης 17 λυχνος εκλαμπων επι λυχνιας αγιας και καλλος προσωπου επι ηλικια στασιμη 18 στυλοι χρυσεοι επι βασεως αργυρας και ποδες ωραιοι επι στερνοις ευσταθους 28 επι δυσι λελυπηται η καρδια μου και επι τω τριτω θυμος μοι επηλθεν ανηρ πολεμιστης υστερων δι' ενδειαν και ανδρες συνετοι εαν σκυβαλισθωσιν επαναγων απο δικαιοσυνης επι αμαρτιαν ο κυριος ετοιμασει εις ρομφαιαν αυτον 29 μολις εξελειται εμπορος απο πλημμελειας και ου δικαιωθησεται καπηλος απο αμαρτιας

Ματ

Μάρ

Λου

Ίωά

Άποσ

Ρωμ

ΚορΑʹ

ΚορΒʹ

Γαλ

Έφε

Φιλ

Κολ

ΘεσσΑʹ

ΘεσσΒʹ

ΤιμΑʹ

ΤιμBʹ

Τίτ

Φιλήμ

Έβρ

Ίακ

ΠετΑʹ

ΠετBʹ

ΊωάΑʹ

ΊωάBʹ

ΊωάΓʹ

Ίού

Άποκ

 

Πατήρ
Υιός
Άγιο Πνεύμα
Άγγελοι
Σατανάς
Σχόλια
Παραπομπή
Έργα τέχνης
Άτλας