Γέν
Ἔξ
Λευ
Ἀρι
Δευτ
Ἰησ
Κριτ
Ῥούθ
ΒασΓʹ
ΒασΒʹ
ΒασΓ
ΒασΔʹ
ΠαραΑʹ
ΠαραΒʹ
ἜσδΑʹ
ἜσδΒʹ
Τωβ
Ἰουδ
Ἐσθήρ
Ἰώβ
Ψαλ
Παρ
Ἐκκλ
Ἆσμα
Σαλ
Σει
Ἠσα
Ἱερ
Θρῆ
Βαρ
Ἰεζ
Δαν
Ὡσηέ
Ἰωήλ
Ἀμώς
Ὀβδ
Ἰων
Μιχ
Ναο
Ἀμβ
Zeph
Ἀγγ
Zech
Μαλ
ΜακΑ
ΜακΒʹ
ΚΑΙ ουτοι οι υιοι της χωρας οι αναβαινοντες απο της αιχμαλωσιας της αποικιας ης απωκισεν ναβουχοδονοσορ βασιλευς βαβυλωνος εις βαβυλωνα και επεστρεψαν εις ιερουσαλημ και ιουδα ανηρ εις πολιν αυτου 2 οι ηλθον μετα ζοροβαβελ ιησους νεεμιας σαραιας ρεελιας μαρδοχαιος βαλασαν μασφαρ βαγουι ρεουμ βαανα ανδρων αριθμος λαου ισραηλ 3 υιοι φορος δισχιλιοι εκατον εβδομηκοντα δυο 4 υιοι σαφατια τριακοσιοι εβδομηκοντα δυο 5 υιοι ηρα επτακοσιοι εβδομηκοντα πεντε 6 υιοι φααθμωαβ τοις υιοις ιησουε ιωαβ δισχιλιοι οκτακοσιοι δεκα δυο 7 υιοι αιλαμ χιλιοι διακοσιοι πεντηκοντα τεσσαρες 8 υιοι ζαθουα εννακοσιοι τεσσαρακοντα πεντε 9 υιοι ζακχου επτακοσιοι εξηκοντα 10 υιοι βανουι εξακοσιοι τεσσαρακοντα δυο 11 υιοι βαβι εξακοσιοι εικοσι τρεις 12 υιοι ασγαδ τρισχιλιοι διακοσιοι εικοσι δυο
13 υιοι αδωνικαμ εξακοσιοι εξηκοντα εξ


14 υιοι βαγοι δισχιλιοι πεντηκοντα εξ 15 υιοι αδιν τετρακοσιοι πεντηκοντα τεσσαρες 16 υιοι ατηρ τω εζεκια ενενηκοντα οκτω 17 υιοι βασου τριακοσιοι εικοσι τρεις 18 υιοι ιωρα εκατον δεκα δυο 19 υιοι ασεμ διακοσιοι εικοσι τρεις 20 υιοι γαβερ ενενηκοντα πεντε 21 υιοι βαιθλεεμ εκατον εικοσι τρεις 22 υιοι νετωφα πεντηκοντα εξ 23 υιοι αναθωθ εκατον εικοσι οκτω 24 υιοι ασμωθ τεσσαρακοντα δυο
25 υιοι καριαθιαριμ καφιρα και βηρωθ επτακοσιοι τεσσαρακοντα τρεις 26 υιοι αραμα και γαβαα εξακοσιοι εικοσι εις 27 ανδρες μαχμας εκατον εικοσι δυο 28 ανδρες βαιθηλ και αια τετρακοσιοι εικοσι τρεις 29 υιοι ναβου πεντηκοντα δυο 30 υιοι μαγεβως εκατον πεντηκοντα εξ 31 υιοι ηλαμ-αρ χιλιοι διακοσιοι πεντηκοντα τεσσαρες 32 υιοι ηραμ τριακοσιοι εικοσι 33 υιοι λοδ αρωθ και ωνω επτακοσιοι εικοσι πεντε 34 υιοι ιεριχω τριακοσιοι τεσσαρακοντα πεντε 35 υιοι σαναα τρισχιλιοι εξακοσιοι τριακοντα 36 και οι ιερεις υιοι ιεδουα τω οικω ιησου εννακοσιοι εβδομηκοντα τρεις
37 υιοι εμμηρ χιλιοι πεντηκοντα δυο 38 υιοι φασσουρ χιλιοι διακοσιοι τεσσαρακοντα επτα 39 υιοι ηρεμ χιλιοι επτα 40 και οι λευιται υιοι ιησου και καδμιηλ τοις υιοις ωδουια εβδομηκοντα τεσσαρες 41 οι αδοντες υιοι ασαφ εκατον εικοσι οκτω 42 υιοι των πυλωρων υιοι σαλουμ υιοι ατηρ υιοι τελμων υιοι ακουβ υιοι ατιτα υιοι σαβαου οι παντες εκατον τριακοντα εννεα 43 οι ναθιναιοι υιοι σουια υιοι ασουφε υιοι ταβαωθ 44 υιοι κηραος υιοι σωηα υιοι φαδων 45 υιοι λαβανω υιοι αγαβα υιοι ακαβωθ 46 υιοι αγαβ υιοι σαμαλαι υιοι αναν 47 υιοι κεδελ υιοι γαερ υιοι ρεηα 48 υιοι ρασων υιοι νεκωδα υιοι γαζεμ
49 υιοι ουσα υιοι φαση υιοι βασι 50 υιοι ασενα υιοι μαωνιμ υιοι ναφισων 51 υιοι βακβουκ υιοι ακιφα υιοι αρουρ 52 υιοι βασαλωθ υιοι μαουδα υιοι αρησα 53 υιοι βαρκους υιοι σισαρα υιοι θεμα 54 υιοι νασουε υιοι ατουφα 55 υιοι αβδησελμα υιοι σατι υιοι ασεφηραθ υιοι φαδουρα 56 υιοι ιεηλα υιοι δαρκων υιοι γεδηλ 57 υιοι σαφατια υιοι ατιλ υιοι φαχεραθ-ασεβωιν υιοι ημι 58 παντες οι ναθινιν και υιοι αβδησελμα τριακοσιοι ενενηκοντα δυο 59 και ουτοι οι αναβαντες απο θελμελεθ θελαρησα χαρουβ ηδαν εμμηρ και ουκ ηδυνασθησαν του αναγγειλαι οικον πατριας αυτων και σπερμα αυτων ει εξ ισραηλ εισιν 60 υιοι δαλαια υιοι βουα υιοι τωβια υιοι νεκωδα εξακοσιοι πεντηκοντα δυο
61 και απο των υιων των ιερεων υιοι χαβια υιοι ακους υιοι βερζελλαι ος ελαβεν απο θυγατερων βερζελλαι του γαλααδιτου γυναικα και εκληθη επι τω ονοματι αυτων 62 ουτοι εζητησαν γραφην αυτων οι μεθωεσιμ και ουχ ευρεθησαν και ηγχιστευθησαν απο της ιερατειας 63 και ειπεν αθερσαθα αυτοις του μη φαγειν απο του αγιου των αγιων εως αναστη ιερευς τοις φωτιζουσιν και τοις τελειοις 64 πασα δε η εκκλησια ως εις τεσσαρες μυριαδες δισχιλιοι τριακοσιοι εξηκοντα 65 χωρις δουλων αυτων και παιδισκων αυτων ουτοι επτακισχιλιοι τριακοσιοι τριακοντα επτα και ουτοι αδοντες και αδουσαι διακοσιοι 66 ιπποι αυτων επτακοσιοι τριακοντα εξ ημιονοι αυτων διακοσιοι τεσσαρακοντα πεντε 67 καμηλοι αυτων τετρακοσιοι τριακοντα πεντε ονοι αυτων εξακισχιλιοι επτακοσιοι εικοσι 68 και απο αρχοντων πατριων εν τω ελθειν αυτους εις οικον κυριου τον εν ιερουσαλημ ηκουσιασαντο εις οικον του θεου του στησαι αυτον επι την ετοιμασιαν αυτου 69 ως η δυναμις αυτων εδωκαν εις θησαυρον του εργου χρυσιον καθαρον μναι εξ μυριαδες και χιλιαι και αργυριον μναι πεντακισχιλιαι και κοθωνοι των ιερεων εκατον 70 και εκαθισαν οι ιερεις και οι λευιται και οι απο του λαου και οι αδοντες και οι πυλωροι και οι ναθινιμ εν πολεσιν αυτων και πας ισραηλ εν πολεσιν αυτων

Ματ

Μάρ

Λου

Ίωά

Άποσ

Ρωμ

ΚορΑʹ

ΚορΒʹ

Γαλ

Έφε

Φιλ

Κολ

ΘεσσΑʹ

ΘεσσΒʹ

ΤιμΑʹ

ΤιμBʹ

Τίτ

Φιλήμ

Έβρ

Ίακ

ΠετΑʹ

ΠετBʹ

ΊωάΑʹ

ΊωάBʹ

ΊωάΓʹ

Ίού

Άποκ

 

Πατήρ
Υιός
Άγιο Πνεύμα
Άγγελοι
Σατανάς
Σχόλια
Παραπομπή
Έργα τέχνης
Άτλας