Αγία Γραφή (LXX, Textus Receptus)

Ἔσδρας Βʹ Κεφάλαιο 13

ΚΑΙ ανεστη ελισουβ ο ιερευς ο μεγας και οι αδελφοι αυτου οι ιερεις και ωκοδομησαν την πυλην την προβατικην αυτοι ηγιασαν αυτην και εστησαν θυρας αυτης και εως πυργου των εκατον ηγιασαν εως πυργου ανανεηλ

2 και επι χειρας υιων ανδρων ιεριχω και επι χειρας υιων ζακχουρ υιου αμαρι 3 και την πυλην την ιχθυηραν ωκοδομησαν υιοι ασανα αυτοι εστεγασαν αυτην και εστησαν θυρας αυτης και κλειθρα αυτης και μοχλους αυτης 4 και επι χειρα αυτων κατεσχεν απο ραμωθ υιος ουρια υιου ακως και επι χειρα αυτων κατεσχεν μοσολλαμ υιος βαραχιου υιου μασεζεβηλ και επι χειρα αυτων κατεσχεν σαδωκ υιος βαανα 5 και επι χειρα αυτων κατεσχοσαν οι θεκωιν και αδωρηεμ ουκ εισηνεγκαν τραχηλον αυτων εις δουλειαν αυτων 6 και την πυλην του ισανα εκρατησαν ιοιδα υιος φασεκ και μεσουλαμ υιος βασωδια αυτοι εστεγασαν αυτην και εστησαν θυρας αυτης και κλειθρα αυτης και μοχλους αυτης 8 και επι χειρα αυτων εκρατησεν ανανιας υιος του ρωκειμ και κατελιπον ιερουσαλημ εως του τειχους του πλατεος 9 και επι χειρα αυτων εκρατησεν ραφαια αρχων ημισους περιχωρου ιερουσαλημ 10 και επι χειρα αυτων εκρατησεν ιεδαια υιος ερωμαφ και κατεναντι οικιας αυτου και επι χειρα αυτου εκρατησεν ατους υιος ασβανια 11 και δευτερος εκρατησεν μελχιας υιος ηραμ και ασουβ υιος φααθμωαβ και εως πυργου των θαννουριμ 12 και επι χειρα αυτου εκρατησεν σαλουμ υιος αλλωης αρχων ημισους περιχωρου ιερουσαλημ αυτος και αι θυγατερες αυτου 13 την πυλην της φαραγγος εκρατησαν ανουν και οι κατοικουντες ζανω αυτοι ωκοδομησαν αυτην και εστησαν θυρας αυτης και κλειθρα αυτης και μοχλους αυτης και χιλιους πηχεις εν τω τειχει εως πυλης της κοπριας

14 και την πυλην της κοπριας εκρατησεν μελχια υιος ρηχαβ αρχων περιχωρου βηθαχαρμ αυτος και οι υιοι αυτου και εσκεπασαν αυτην και εστησαν θυρας αυτης και κλειθρα αυτης και μοχλους αυτης 15 και το τειχος κολυμβηθρας των κωδιων τη κουρα του βασιλεως και εως των κλιμακων των καταβαινουσων απο πολεως δαυιδ 16 οπισω αυτου εκρατησεν νεεμιας υιος αζαβουχ αρχων ημισους περιχωρου βηθσουρ εως κηπου ταφου δαυιδ και εως της κολυμβηθρας της γεγονυιας και εως βηθαγγαβαριμ 17 οπισω αυτου εκρατησαν οι λευιται ραουμ υιος βανι επι χειρα αυτου εκρατησεν ασαβια αρχων ημισους περιχωρου κειλα τω περιχωρω αυτου 18 μετ' αυτον εκρατησαν αδελφοι αυτων βενι υιος ηναδαδ αρχων ημισους περιχωρου κειλα 19 και εκρατησεν επι χειρα αυτου αζουρ υιος ιησου αρχων του μασφε μετρον δευτερον πυργου αναβασεως της συναπτουσης της γωνιας 20 μετ' αυτον εκρατησεν βαρουχ υιος ζαβου μετρον δευτερον απο της γωνιας εως θυρας βηθελισουβ του ιερεως του μεγαλου 21 μετ' αυτον εκρατησεν μεραμωθ υιος ουρια υιου ακως μετρον δευτερον απο θυρας βηθελισουβ εως εκλειψεως βηθελισουβ 22 και μετ' αυτον εκρατησαν οι ιερεις ανδρες αχεχαρ 23 και μετ' αυτον εκρατησεν βενιαμιν και ασουβ κατεναντι οικου αυτων μετ' αυτον εκρατησεν αζαρια υιος μαασηα υιου ανανια εχομενα οικου αυτου 24 μετ' αυτον εκρατησεν βανι υιος ηναδαδ μετρον δευτερον απο βηθαζαρια εως της γωνιας και εως της καμπης 25 φαλαλ υιου ευζαι εξ εναντιας της γωνιας και ο πυργος ο εξεχων εκ του οικου του βασιλεως ο ανωτερος ο της αυλης της φυλακης και μετ' αυτον φαδαια υιος φορος

26 και οι ναθινιμ ησαν οικουντες εν τω ωφαλ εως κηπου πυλης του υδατος εις ανατολας και ο πυργος ο εξεχων

27 μετ' αυτον εκρατησαν οι θεκωιν μετρον δευτερον εξ εναντιας του πυργου του μεγαλου του εξεχοντος και εως του τειχους του οφλα 28 ανωτερον πυλης των ιππων εκρατησαν οι ιερεις ανηρ εξ εναντιας οικου αυτου 29 μετ' αυτον εκρατησεν σαδδουκ υιος εμμηρ εξ εναντιας οικου αυτου και μετ' αυτον εκρατησεν σαμαια υιος σεχενια φυλαξ της πυλης της ανατολης 30 μετ' αυτον εκρατησεν ανανια υιος σελεμια και ανουμ υιος σελεφ ο εκτος μετρον δευτερον μετ' αυτον εκρατησεν μεσουλαμ υιος βαρχια εξ εναντιας γαζοφυλακιου αυτου 31 μετ' αυτον εκρατησεν μελχια υιος του σαραφι εως βηθαναθινιμ και οι ροποπωλαι απεναντι πυλης του μαφεκαδ και εως αναβασεως της καμπης 32 και ανα μεσον αναβασεως της πυλης της προβατικης εκρατησαν οι χαλκεις και οι ροποπωλαι 33 και εγενετο ηνικα ηκουσεν σαναβαλλατ οτι ημεις οικοδομουμεν το τειχος και πονηρον ην αυτω και ωργισθη επι πολυ και εξεγελα επι τοις ιουδαιοις 34 και ειπεν ενωπιον των αδελφων αυτου αυτη η δυναμις σομορων οτι οι ιουδαιοι ουτοι οικοδομουσιν την εαυτων πολιν 35 και τωβιας ο αμμανιτης εχομενα αυτου ηλθεν και ειπαν προς εαυτους μη θυσιασουσιν η φαγονται επι του τοπου αυτων ουχι αναβησεται αλωπηξ και καθελει το τειχος λιθων αυτων 36 ακουσον ο θεος ημων οτι εγενηθημεν εις μυκτηρισμον και επιστρεψον ονειδισμον αυτων εις κεφαλην αυτων και δος αυτους εις μυκτηρισμον εν γη αιχμαλωσιας 37 και μη καλυψης επι ανομιαν

Πατήρ
Υιός
Άγιο Πνεύμα
Άγγελοι
Σατανάς
Σχόλια
Παραπομπή
Έργα τέχνης
Άτλας