Αγία Γραφή (LXX, Textus Receptus)

Κριταί Κεφάλαιο 12

ΚΑΙ εβοησεν ανηρ εφραιμ και παρηλθαν εις βορραν και ειπαν προς ιεφθαε δια τι παρηλθες παραταξασθαι εν υιοις αμμων και ημας ου κεκληκας πορευθηναι μετα σου τον οικον σου εμπρησομεν επι σε εν πυρι 2 και ειπεν ιεφθαε προς αυτους ανηρ μαχητης ημην εγω και ο λαος μου και οι υιοι αμμων σφοδρα και εβοησα υμας και ουκ εσωσατε με εκ χειρος αυτων 3 και ειδον οτι ουκ ει σωτηρ και εθηκα την ψυχην μου εν χειρι μου και παρηλθον προς υιους αμμων και εδωκεν αυτους κυριος εν χειρι μου και εις τι ανεβητε επ' εμε εν τη ημερα ταυτη παραταξασθαι εν εμοι 4 και συνεστρεψεν ιεφθαε τους παντας ανδρας γαλααδ και παρεταξατο τω εφραιμ και επαταξαν ανδρες γαλααδ τον εφραιμ οτι ειπαν οι διασωζομενοι του εφραιμ υμεις γαλααδ εν μεσω του εφραιμ και εν μεσω του μανασση 5 και προκατελαβετο γαλααδ τας διαβασεις του ιορδανου του εφραιμ και ειπαν αυτοις οι διασωζομενοι εφραιμ διαβωμεν και ειπαν αυτοις οι ανδρες γαλααδ μη εφραθιτης ει και ειπεν ου 6 και ειπαν αυτω ειπον δη σταχυς και ου κατευθυνεν του λαλησαι ουτως και επελαβοντο αυτου και εθυσαν αυτον προς τας διαβασεις του ιορδανου και επεσαν εν τω καιρω εκεινω απο εφραιμ τεσσαρακοντα δυο χιλιαδες 7 και εκρινεν ιεφθαε τον ισραηλ εξηκοντα ετη και απεθανεν ιεφθαε ο γαλααδιτης και εταφη εν πολει αυτου εν γαλααδ 8 και εκρινεν μετ' αυτον τον ισραηλ αβαισαν απο βαιθλεεμ 9 και ησαν αυτω τριακοντα υιοι και τριακοντα θυγατερες ας εξαπεστειλεν εξω και τριακοντα θυγατερας εισηνεγκεν τοις υιοις αυτου εξωθεν και εκρινεν τον ισραηλ επτα ετη 10 και απεθανεν αβαισαν και εταφη εν βαιθλεεμ 11 και εκρινεν μετ' αυτον τον ισραηλ αιλωμ ο ζαβουλωνιτης δεκα ετη 12 και απεθανεν αιλωμ ο ζαβουλωνιτης και εταφη εν αιλωμ εν γη ζαβουλων

13 και εκρινεν μετ' αυτον τον ισραηλ αβδων υιος ελληλ ο φαραθωνιτης 14 και ησαν αυτω τεσσαρακοντα υιοι και τριακοντα υιων υιοι επιβαινοντες επι εβδομηκοντα πωλους και εκρινεν τον ισραηλ οκτω ετη 15 και απεθανεν αβδων υιος ελληλ ο φαραθωνιτης και εταφη εν φαραθωμ εν γη εφραιμ εν ορει του αμαληκ
Πατήρ
Υιός
Άγιο Πνεύμα
Άγγελοι
Σατανάς
Σχόλια
Παραπομπή
Έργα τέχνης
Άτλας