Αγία Γραφή (LXX, Textus Receptus)

Ἰώβ Κεφάλαιο 25

ΥΠΟΛΑΒΩΝ δε βαλδαδ ο σαυχιτης λεγει 2 τι γαρ προοιμιον η φοβος παρ' αυτου ο ποιων την συμπασαν εν υψιστω 3 μη γαρ τις υπολαβοι οτι εστιν παρελκυσις πειραταις επι τινας δε ουκ επελευσεται ενεδρα παρ' αυτου 4 πως γαρ εσται δικαιος βροτος εναντι κυριου η τις αν αποκαθαρισαι εαυτον γεννητος γυναικος

5 ει σεληνη συντασσει και ουκ επιφαυσκει αστρα δε ου καθαρα εναντιον αυτου 6 εα δε ανθρωπος σαπρια και υιος ανθρωπου σκωληξ
Πατήρ
Υιός
Άγιο Πνεύμα
Άγγελοι
Σατανάς
Σχόλια
Παραπομπή
Έργα τέχνης
Άτλας