Γέν
Ἔξ
Λευ
Ἀρι
Δευτ
Ἰησ
Κριτ
Ῥούθ
ΒασΓʹ
ΒασΒʹ
ΒασΓ
ΒασΔʹ
ΠαραΑʹ
ΠαραΒʹ
ἜσδΑʹ
ἜσδΒʹ
Τωβ
Ἰουδ
Ἐσθήρ
Ἰώβ
Ψαλ
Παρ
Ἐκκλ
Ἆσμα
Σαλ
Σει
Ἠσα
Ἱερ
Θρῆ
Βαρ
Ἰεζ
Δαν
Ὡσηέ
Ἰωήλ
Ἀμώς
Ὀβδ
Ἰων
Μιχ
Ναο
Ἀμβ
Zeph
Ἀγγ
Zech
Μαλ
ΜακΑ
ΜακΒʹ
ΚΑΙ ην ο βασιλευς σαλωμων βασιλευων επι ισραηλ 2 και ουτοι οι αρχοντες οι ησαν αυτου αζαριου υιος σαδωκ 3 και ελιαρεφ και αχια υιος σαβα γραμματεις και ιωσαφατ υιος αχιλιδ υπομιμνησκων 4 και σαδουχ και αβιαθαρ ιερεις 5 και ορνια υιος ναθαν επι των καθεσταμενων και ζαβουθ υιος ναθαν εταιρος του βασιλεως 6 και αχιηλ οικονομος και ελιαβ υιος σαφ επι της πατριας και αδωνιραμ υιος εφρα επι των φορων 7 και τω σαλωμων δωδεκα καθεσταμενοι επι παντα ισραηλ χορηγειν τω βασιλει και τω οικω αυτου μηνα εν τω ενιαυτω εγινετο επι τον ενα χορηγειν 8 και ταυτα τα ονοματα αυτων βενωρ εν ορει εφραιμ εις 9 υιος ρηχαβ εν μαχεμας και βηθαλαμιν και βαιθσαμυς και αιλων εως βαιθαναν εις 10 υιος εσωθ βηρβηθνεμα λουσαμηνχα και ρησφαρα 11 χιναναδαβ και αναφαθι ανηρ ταβληθ θυγατηρ σαλωμων ην αυτω εις γυναικα εις 12 βακχα υιος αχιλιδ θααναχ και μεκεδω και πας ο οικος σαν ο παρα σεσαθαν υποκατω του εσραε και εκ βαισαφουδ εβελμαωλα εως μαεβερ λουκαμ εις
13 υιος γαβερ εν ρεμαθ γαλααδ τουτω σχοινισμα ερεγαβα η εν τη βασαν εξηκοντα πολεις μεγαλαι τειχηρεις και μοχλοι χαλκοι εις 14 αχιναδαβ υιος αχελ μααναιν εις 15 αχιμαας εν νεφθαλι και ουτος ελαβεν την βασεμμαθ θυγατερα σαλωμων εις γυναικα εις 16 βαανα υιος χουσι εν τη μααλαθ εις 17 σαμαα υιος ηλα εν τω βενιαμιν 18 γαβερ υιος αδαι εν τη γη γαδ γη σηων βασιλεως του εσεβων και ωγ βασιλεως του βασαν και νασιφ εις εν γη ιουδα 19 ιωσαφατ υιος φουασουδ εν ισσαχαρ

Ματ

Μάρ

Λου

Ίωά

Άποσ

Ρωμ

ΚορΑʹ

ΚορΒʹ

Γαλ

Έφε

Φιλ

Κολ

ΘεσσΑʹ

ΘεσσΒʹ

ΤιμΑʹ

ΤιμBʹ

Τίτ

Φιλήμ

Έβρ

Ίακ

ΠετΑʹ

ΠετBʹ

ΊωάΑʹ

ΊωάBʹ

ΊωάΓʹ

Ίού

Άποκ

 

Πατήρ
Υιός
Άγιο Πνεύμα
Άγγελοι
Σατανάς
Σχόλια
Παραπομπή
Έργα τέχνης
Άτλας