Γέν
Ἔξ
Λευ
Ἀρι
Δευτ
Ἰησ
Κριτ
Ῥούθ
ΒασΓʹ
ΒασΒʹ
ΒασΓ
ΒασΔʹ
ΠαραΑʹ
ΠαραΒʹ
ἜσδΑʹ
ἜσδΒʹ
Τωβ
Ἰουδ
Ἐσθήρ
Ἰώβ
Ψαλ
Παρ
Ἐκκλ
Ἆσμα
Σαλ
Σει
Ἠσα
Ἱερ
Θρῆ
Βαρ
Ἰεζ
Δαν
Ὡσηέ
Ἰωήλ
Ἀμώς
Ὀβδ
Ἰων
Μιχ
Ναο
Ἀμβ
Zeph
Ἀγγ
Zech
Μαλ
ΜακΑ
ΜακΒʹ
ΚΑΙ εστησεν δαυιδ ο βασιλευς και οι αρχοντες της δυναμεως εις τα εργα τους υιους ασαφ και αιμαν και ιδιθων τους αποφθεγγομενους εν κινυραις και εν ναβλαις και εν κυμβαλοις και εγενετο ο αριθμος αυτων κατα κεφαλην αυτων εργαζομενων εν τοις εργοις αυτων 2 υιοι ασαφ ζακχουρ και ιωσηφ και ναθανιας και εραηλ υιοι ασαφ εχομενοι ασαφ του προφητου εχομενοι του βασιλεως 3 τω ιδιθων υιοι ιδιθων γοδολια και σουρι και ισαια και σεμει και ασαβια και ματταθιας εξ μετα τον πατερα αυτων ιδιθων εν κινυρα ανακρουομενοι εξομολογησιν και αινεσιν τω κυριω 4 τω αιμανι υιοι αιμαν βουκιας και μανθανιας και αζαραηλ και σουβαηλ και ιεριμωθ και ανανιας και ανανι και ηλιαθα και γοδολλαθι και ρωμεμθι-ωδ και ιεσβακασα και μαλληθι και ωθηρι και μεαζωθ 5 παντες ουτοι υιοι τω αιμαν τω ανακρουομενω τω βασιλει εν λογοις θεου υψωσαι κερας και εδωκεν ο θεος τω αιμαν υιους δεκα τεσσαρας και θυγατερας τρεις 6 παντες ουτοι μετα του πατρος αυτων υμνωδουντες εν οικω κυριου εν κυμβαλοις και εν ναβλαις και εν κινυραις εχομενα του βασιλεως και ασαφ και ιδιθων και αιμανι 7 και εγενετο ο αριθμος αυτων μετα τους αδελφους αυτων δεδιδαγμενοι αδειν κυριω πας συνιων διακοσιοι ογδοηκοντα και οκτω 8 και εβαλον και αυτοι κληρους εφημεριων κατα τον μικρον και κατα τον μεγαν τελειων και μανθανοντων 9 και εξηλθεν ο κληρος ο πρωτος υιων αυτου και αδελφων αυτου τω ασαφ τω ιωσηφ γοδολια ο δευτερος ηνια αδελφοι αυτου και υιοι αυτου δεκα δυο 10 ο τριτος ζακχουρ υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο 11 ο τεταρτος ιεσδρι υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο 12 ο πεμπτος ναθανιας υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο
13 ο εκτος βουκιας υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο 14 ο εβδομος ισεριηλ υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο 15 ο ογδοος ιωσια υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο 16 ο ενατος μανθανιας υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο 17 ο δεκατος σεμει υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο 18 ο ενδεκατος αζαρια υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο 19 ο δωδεκατος ασαβια υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο 20 ο τρισκαιδεκατος σουβαηλ υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο 21 ο τεσσαρεσκαιδεκατος ματταθιας υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο 22 ο πεντεκαιδεκατος ιεριμωθ υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο 23 ο εκκαιδεκατος ανανιας υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο 24 ο επτακαιδεκατος ιεσβακασα υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο
25 ο οκτωκαιδεκατος ανανι υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο 26 ο εννεακαιδεκατος μελληθι υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο 27 ο εικοστος ελιαθα υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο 28 ο εικοστος πρωτος ηθιρ υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο 29 ο εικοστος δευτερος γοδολλαθι υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο 30 ο τριτος και εικοστος μεαζωθ υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο 31 ο τεταρτος και εικοστος ρωμεμθι-ωδ υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο

Ματ

Μάρ

Λου

Ίωά

Άποσ

Ρωμ

ΚορΑʹ

ΚορΒʹ

Γαλ

Έφε

Φιλ

Κολ

ΘεσσΑʹ

ΘεσσΒʹ

ΤιμΑʹ

ΤιμBʹ

Τίτ

Φιλήμ

Έβρ

Ίακ

ΠετΑʹ

ΠετBʹ

ΊωάΑʹ

ΊωάBʹ

ΊωάΓʹ

Ίού

Άποκ

 

Πατήρ
Υιός
Άγιο Πνεύμα
Άγγελοι
Σατανάς
Σχόλια
Παραπομπή
Έργα τέχνης
Άτλας