- +
ααλαφ ααρ ααρα ααρων αβαδδων αβαδια αβαδιας αβαδων αβαιαν αβαισαν αβακ αβαμα αβανα αβαρ αβαραν αβαρη αβαριμ αβαριν αβαρκηνιν αβασιλευτον αβαταζα αβατοις αβατον αβατος αβατους αβατω αβατωθη αββα αβδεδομ αβδεμελεχ αβδεναγω αβδησελμα αβδι αβδια αβδιαν αβδιας αβδιηλ αβδιου αβδων αβεδ αβεδδαρα αβεδδαραμ αβεδηριν αβελ αβελβαιθαμααχα αβελμαα αβελμαιν αβελμαουλα αβενεζερ αβεννεζερ