evomes

Biblia Sacra (Vulgatam Clementinam)

Prov 23:8