- +
volaret volatile volatili volatilia Volatilia volatilibus volatilis volatilium volatum volavit volebam Volebam volebamus volebant volebas volebat volens Volens Volensque volensque volente volentes Volentes volenti volentibus volentis volet volitabat volitans volo Volo volubiles volucre volucrem volucres volucri volucribus volucris volucrum volueram voluerat voluerim voluerimus voluerint volueris voluerisque voluerit volueritis volueritque voluero