- +
rectissimum recto rector rectorem Rectorem rectores rectorum rectos rectum recturus rectus Rectus rectæ recubitus recubuisset recubuit recumbe recumbebant recumbebat recumbens recumbent recumbentem recumbentibus recumbentis recumberent recumberet recumbit Recupera recuperabit recuperarent recuperatione recuperatores recurrat recurrens recurrit recusabat recusantes recusetis recuso redacta redacti redactus Redactus redactæ redargui redarguite redarguti redargutionem redargutiones reddam