- +
Mallotas malo Maloch Malogranata malogranata malogranato malogranatorum malogranatum malorum Malorum Malos malos maluimus maluisses malum Malum malumque malus Malus malæ Mambre Mambres mamilla mamillas mammam mammarum mammona mammonæ mammæ Mamuchan mamzer man Man manabant manabat Manahat Manahath Manahem Manahen Manaim manantem mananti Manasse Manassen Manasses manat mancipari mancipia mancipiorum manda