- +
Haba Habacuc Habe habe habeam habeamini habeamus habeant habeantur habearis habeas Habeat habeat habeatis Habebant habebant habebas Habebat habebat habebatque habebimus Habebis habebis habebit Habebitis habebitis habebitque habebitur Habebo habebo Habebunt habebunt Habebuntque habebuntur Habemus habemus habenas habendum habens Habent habent habente habentem Habentes habentes habenti habentia habentibus habentis habentium