- +
Gentium genu genua Genua Genubath genueram genuerat genuerim genuerint genuerintque genueris genuerit genueritis genuerunt genui genuisset genuisti genuit Genuit Genuitque genuitque genus Genus Genæ genæ Gera gerant Gerara Geraram Geraris Geraræ Gerasenorum gerebat gerens gerentibus gerere Gergesæi Gergesæos Gergesæum Gergezæum Gergezæus gerimus gerit geritur germanam germane germanitatem germanus germen germinabit