- +
dimittensque dimittent dimittentes dimittentur dimittere dimitteremus dimitterentur dimitteres dimitteret dimitteretur dimittes dimittesque dimittet dimittetis dimittetur dimitteturque dimitti Dimitti dimittimus dimittis dimittit dimittite Dimittite dimittitis dimittitur dimittunt dimittuntur Dimittuntur Dimona Dina Dinam Dinumerabo dinumerare dinumerari dinumerasti Dinumerasti dinumerat dinumerationem dinumeratus dinumeraverunt dinumeravit Dinæ Dinæi Dionysius dioryx Dioscori Diotrephes diploide dipondio dipsas