- +
commonefaciet commonens commonentes commonere Commonere commonerentur commonitione commonitionem commorabitur commorante commorantem commorantes commorantium commorantur commorari Commorari commorata commorati Commorati commoratio commoratique commoratur commoratus commoratæ commoremur commori commoriatur commoriendum commortui commota Commota Commotaque commoti commotio commotione commotionem commotionis commotis commotum commotus commotæ commoveantur commovear commoveat commoveatur Commoveatur commovebantur commoveberis commovebit commovebitur