- +
angustiabit angustiabitur angustiam angustiamini angustiamur angustianti angustiaretur angustias angustiati angustiatus angustiaverunt angustiis angustiorem angustiæ Angustiæ angusto angustum angustus Angustus Ani ani Ania Aniam aniles Anim Anima anima animabus animadverte Animadvertet animadverti animadvertis animadvertit animadvertite Animadvertite Animadverto animadvertunt animal Animal animale animales animalia Animalia animalibus animalis Animalis animalium animam Animam animantia