Ιούνιος
Εξαιρετική μορφή | Συνήθης μορφή
1
Κ

Δευτέρα της Πεντηκοστής

Αγίας Άγγελας Μερίτσι
(Πρ)

Ευαγγέλιο
Ίωά 3:16-21

Επιστολή
Άποσ 10:34,42-48

 
Κατηγορία I
2
Κ

Τρίτη της Πεντηκοστής

Εορτασμός των Αγίων Μαρκελλίνου και Πέτρου
(Μ)
Οσίου Εράσμου
(Επ, Μ)

Ευαγγέλιο
Ίωά 10:1-10

Επιστολή
Άποσ 8:14-17

 
Κατηγορία I
3
Κ

Τετάρτη νηστείας μετά την Πεντηκοστή

Ευαγγέλιο
Ίωά 6:44-52

Επιστολή
Άποσ 2:14-21

 
Κατηγορία I
4
Κ

Πέμπτη της Πεντηκοστής

Αγίου Φραγκίσκου Καρατσιόλο
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 9:1-6

Επιστολή
Άποσ 8:5-8

 
Κατηγορία I
5
Κ

Παρασκευή νηστείας μετά την Πεντηκοστή

Αγίου Βονιφατίου
(Επ, Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 5:17-26

Επιστολή
Ἰωήλ 2:23-24,26-27

 
Κατηγορία I
6
Κ

Σάββατο νηστείας μετά την Πεντηκοστή

Αγίου Νόρμπερτ
(Επ, Ο)

Ευαγγέλιο
Ίωά 6:56-59

Επιστολή
ΚορΑʹ 11:23-29

 
Κατηγορία I
7
Α

Αγίας Τριάδας

Ευαγγέλιο
Ματ 28:18-20

Επιστολή
Ρωμ 11:33-36

Κατηγορία I
8
Π
Feria

Καθημερινή ημέρα μετά της Αγίος Τριάδος

Ευαγγέλιο
Λου 6:36-42

Επιστολή
ΊωάΑʹ 4:8-21

 
Κατηγορία II
9
Π
Feria

Καθημερινή ημέρα μετά της Αγίος Τριάδος

Εορτασμός των Αγίων Πρίμου και Φελισιανού
(Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 6:36-42

Επιστολή
ΊωάΑʹ 4:8-21

 
Κατηγορία II
10
Α

Αγίας Μαργαρίτας
(Βασ, Χ)

Ευαγγέλιο
Ματ 13:44-52

Επιστολή
Παρ 31:10-31

 
Κατηγορία III
11
Α

Εορτή της Αγίας Δωρεάς (Corpus Christi)

Ευαγγέλιο
Ίωά 14:23-31

Επιστολή
Άποσ 2:1-11

 
Κατηγορία I
12
Α

Αγίου Ιωάννου του Σαν Φακούντο
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:35-40

Επιστολή
Σει 31:8-11

 
Κατηγορία III
13
Α

Αγίου Αντωνίου της Πάδοβα
(Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Ματ 5:13-19

Επιστολή
ΤιμBʹ 4:1-8

 
Κατηγορία III
14
Π

Δεύτερη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου
(Επ, Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Λου 14:16-24

Επιστολή
ΊωάΑʹ 3:13-18

Κατηγορία II
15
Π
Feria

Εορτασμός των Αγίων Βίτου, Μοδέστου και Κρεσέντια
(Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 10:16-20

Επιστολή
Σαλ 3:1-8

 
Κατηγορία IV
16
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
17
Α

Αγίου Γρηγορίου Μπαρμπαρίγκο
(Επ, Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 25:14-23

Επιστολή
Σει 44:16-27
Σει 45:3-20

 
Κατηγορία III
18
Α

Αγίου Εφραίμ του Σύρου
(Δν, Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Λου 14:26-33

Επιστολή
ΤιμBʹ 4:1-8

 
Κατηγορία III
19
Α

Ιερά Καρδία του Ιησού

Αγίας Ιουλιανής Φαλκονιέρι
(Πρ)

Ευαγγέλιο
Ίωά 19:31-37

Επιστολή
Έφε 3:8-12,14-19

 
Κατηγορία I
20
Π
Feria

Εορτασμός του Αγίου Σιλβερίου
(Π, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 16:13-19

Επιστολή
ΠετΑʹ 5:1-4,10-11

 
Κατηγορία IV
21
Π

Τρίτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Αγίου Αλοϊσίου Γκοζάγκα
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 15:1-10

Επιστολή
ΠετΑʹ 5:6-11

Κατηγορία II
22
Α

Αγίου Παυλίνου
(Επ, Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:32-34

Επιστολή
ΚορΒʹ 8:9-15

 
Κατηγορία III
23
Β

Αγρυπνία Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού

Ευαγγέλιο
Λου 1:5-17

Επιστολή
Ἱερ 1:4-10

 
Κατηγορία II
24
Α

Γέννηση του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου

Ευαγγέλιο
Λου 1:57-68

Επιστολή
Ἠσα 49:1-3,5-7

 
Κατηγορία I
25
Α

Αγίου Γουλιέλμου
(Η)

Ευαγγέλιο
Ματ 19:27-29

Επιστολή
Σει 45:1-6

 
Κατηγορία III
26
Κ

Αγίων Ιωάννη και Παύλου
(Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 12:1-8

Επιστολή
Σει 44:10-15

 
Κατηγορία III
27
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
28
Π

Τέταρτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Αγρυπνία των Αποστόλων
Αγίων Πέτρου και Παύλου

Ευαγγέλιο
Λου 5:1-11

Επιστολή
Ρωμ 8:18-23

Κατηγορία II
29
Κ

Αγίων Πέτρου και Παύλου
(Απ)

Ευαγγέλιο
Ματ 16:13-19

Επιστολή
Άποσ 12:1-11

 
Κατηγορία I
30
Κ

Εορτασμός του Αγίου Παύλου
(Απ)

Ευαγγέλιο
Ματ 10:16-22

Επιστολή
Γαλ 1:11-20

 
Κατηγορία III
Ιούνιος
Εξαιρετική μορφή | Συνήθης μορφή
Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
1
Κ

Δευτέρα της Πεντηκοστής

Αγίας Άγγελας Μερίτσι
(Πρ)

Ευαγγέλιο
Ίωά 3:16-21

Επιστολή
Άποσ 10:34,42-48

 
Κατηγορία I
2
Κ

Τρίτη της Πεντηκοστής

Εορτασμός των Αγίων Μαρκελλίνου και Πέτρου
(Μ)
Οσίου Εράσμου
(Επ, Μ)

Ευαγγέλιο
Ίωά 10:1-10

Επιστολή
Άποσ 8:14-17

 
Κατηγορία I
3
Κ

Τετάρτη νηστείας μετά την Πεντηκοστή

Ευαγγέλιο
Ίωά 6:44-52

Επιστολή
Άποσ 2:14-21

 
Κατηγορία I
4
Κ

Πέμπτη της Πεντηκοστής

Αγίου Φραγκίσκου Καρατσιόλο
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 9:1-6

Επιστολή
Άποσ 8:5-8

 
Κατηγορία I
5
Κ

Παρασκευή νηστείας μετά την Πεντηκοστή

Αγίου Βονιφατίου
(Επ, Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 5:17-26

Επιστολή
Ἰωήλ 2:23-24,26-27

 
Κατηγορία I
6
Κ

Σάββατο νηστείας μετά την Πεντηκοστή

Αγίου Νόρμπερτ
(Επ, Ο)

Ευαγγέλιο
Ίωά 6:56-59

Επιστολή
ΚορΑʹ 11:23-29

 
Κατηγορία I
7
Α

Αγίας Τριάδας

Ευαγγέλιο
Ματ 28:18-20

Επιστολή
Ρωμ 11:33-36

Κατηγορία I
8
Π
Feria

Καθημερινή ημέρα μετά της Αγίος Τριάδος

Ευαγγέλιο
Λου 6:36-42

Επιστολή
ΊωάΑʹ 4:8-21

 
Κατηγορία II
9
Π
Feria

Καθημερινή ημέρα μετά της Αγίος Τριάδος

Εορτασμός των Αγίων Πρίμου και Φελισιανού
(Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 6:36-42

Επιστολή
ΊωάΑʹ 4:8-21

 
Κατηγορία II
10
Α

Αγίας Μαργαρίτας
(Βασ, Χ)

Ευαγγέλιο
Ματ 13:44-52

Επιστολή
Παρ 31:10-31

 
Κατηγορία III
11
Α

Εορτή της Αγίας Δωρεάς (Corpus Christi)

Ευαγγέλιο
Ίωά 14:23-31

Επιστολή
Άποσ 2:1-11

 
Κατηγορία I
12
Α

Αγίου Ιωάννου του Σαν Φακούντο
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:35-40

Επιστολή
Σει 31:8-11

 
Κατηγορία III
13
Α

Αγίου Αντωνίου της Πάδοβα
(Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Ματ 5:13-19

Επιστολή
ΤιμBʹ 4:1-8

 
Κατηγορία III
14
Π

Δεύτερη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου
(Επ, Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Λου 14:16-24

Επιστολή
ΊωάΑʹ 3:13-18

Κατηγορία II
15
Π
Feria

Εορτασμός των Αγίων Βίτου, Μοδέστου και Κρεσέντια
(Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 10:16-20

Επιστολή
Σαλ 3:1-8

 
Κατηγορία IV
16
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
17
Α

Αγίου Γρηγορίου Μπαρμπαρίγκο
(Επ, Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 25:14-23

Επιστολή
Σει 44:16-27
Σει 45:3-20

 
Κατηγορία III
18
Α

Αγίου Εφραίμ του Σύρου
(Δν, Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Λου 14:26-33

Επιστολή
ΤιμBʹ 4:1-8

 
Κατηγορία III
19
Α

Ιερά Καρδία του Ιησού

Αγίας Ιουλιανής Φαλκονιέρι
(Πρ)

Ευαγγέλιο
Ίωά 19:31-37

Επιστολή
Έφε 3:8-12,14-19

 
Κατηγορία I
20
Π
Feria

Εορτασμός του Αγίου Σιλβερίου
(Π, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 16:13-19

Επιστολή
ΠετΑʹ 5:1-4,10-11

 
Κατηγορία IV
21
Π

Τρίτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Αγίου Αλοϊσίου Γκοζάγκα
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 15:1-10

Επιστολή
ΠετΑʹ 5:6-11

Κατηγορία II
22
Α

Αγίου Παυλίνου
(Επ, Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:32-34

Επιστολή
ΚορΒʹ 8:9-15

 
Κατηγορία III
23
Β

Αγρυπνία Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού

Ευαγγέλιο
Λου 1:5-17

Επιστολή
Ἱερ 1:4-10

 
Κατηγορία II
24
Α

Γέννηση του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου

Ευαγγέλιο
Λου 1:57-68

Επιστολή
Ἠσα 49:1-3,5-7

 
Κατηγορία I
25
Α

Αγίου Γουλιέλμου
(Η)

Ευαγγέλιο
Ματ 19:27-29

Επιστολή
Σει 45:1-6

 
Κατηγορία III
26
Κ

Αγίων Ιωάννη και Παύλου
(Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 12:1-8

Επιστολή
Σει 44:10-15

 
Κατηγορία III
27
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
28
Π

Τέταρτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Αγρυπνία των Αποστόλων
Αγίων Πέτρου και Παύλου

Ευαγγέλιο
Λου 5:1-11

Επιστολή
Ρωμ 8:18-23

Κατηγορία II
29
Κ

Αγίων Πέτρου και Παύλου
(Απ)

Ευαγγέλιο
Ματ 16:13-19

Επιστολή
Άποσ 12:1-11

 
Κατηγορία I
30
Κ

Εορτασμός του Αγίου Παύλου
(Απ)

Ευαγγέλιο
Ματ 10:16-22

Επιστολή
Γαλ 1:11-20

 
Κατηγορία III
 
ΜΜαύρο
ΑΆσπρο
ΒΒιολετί
ΠΠράσινο
ΚΚόκκινο
ΡΡοζ
 
Ημέρα Νηστείας
Ημέρα Αποχής
Ημέρα μερικής αποχής
Κυριακές και Εορτές
 
ΕΕυαγγελιστής
ΑπΑπόστολος
ΠΠάπας
ΕπΕπίσκοπος
ΔΔιδάσκαλος
ΗΗγούμενος
 
ΜΜάρτυρας
ΔνΔιάκονος
ΟΟμολογητής
ΠρΠαρθένος
ΑΑυτοκράτωρ
ΒΒασιλεύς
ΒασΒασίλισσα
ΧΧήρα