Οκτώβριος
Εξαιρετική μορφή | Συνήθης μορφή
1
Π
Feria

Εορτασμός του Αγίου Ρεμιγίου
(Επ, Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 25:14-23

Επιστολή
Σει 44:16-27
Σει 45:3-20

 
Κατηγορία IV
2
Α

Άγιοι Φύλακες Άγγελοι

Ευαγγέλιο
Ματ 18:1-10

Επιστολή
Ἔξ 23:20-23

 
Κατηγορία III
3
Α

Αγίας Θηρεσίας του Βρέφους Ιησού
(Πρ)

Ευαγγέλιο
Ματ 18:1-4

Επιστολή
Ἠσα 66:12-14

 
Κατηγορία III
4
Α

Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης
(Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 11:25-30

Επιστολή
Γαλ 6:14-18

 
Κατηγορία III
5
Π
Feria

Εορτασμός του Αγίου Πλακίδου και της Συνοδείας αυτού
(Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 12:1-8

Επιστολή
Έβρ 10:32-38

 
Κατηγορία IV
6
Π

Δέκατη έβδομη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Αγίου Μπρούνο
(Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 22:34-46

Επιστολή
Έφε 4:1-6

Κατηγορία II
7
Α

Παναγία του Ροδαρίου

Ευαγγέλιο
Λου 1:26-38

Επιστολή
Παρ 8:22-24,32-35

 
Κατηγορία II
8
Α

Αγίας Μπρίτζετ
(Χ)

Ευαγγέλιο
Ματ 13:44-52

Επιστολή
ΤιμΑʹ 5:3-10

 
Κατηγορία III
9
Α

Αγίου Ιωάννου Λεονάρδου
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 10:1-9

Επιστολή
ΚορΒʹ 4:1-6,15-18

 
Κατηγορία III
10
Α

Αγίου Φραγκίσκου Βοργία
(Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 19:27-29

Επιστολή
Σει 45:1-6

 
Κατηγορία III
11
Α

Η μητρότητα της Παρθένου Μαρίας

Ευαγγέλιο
Λου 2:43-51

Επιστολή
Σει 24:23-31

 
Κατηγορία II
12
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
13
Π

Δέκατη όγδοη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Αγίου Εδουάρδου Βασιλέως
(Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 9:1-8

Επιστολή
ΚορΑʹ 1:4-8

Κατηγορία II
14
Κ

Αγίου Καλλίστου I
(Π, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 16:13-19

Επιστολή
ΠετΑʹ 5:1-4,10-11

 
Κατηγορία III
15
Α

Αγίας Θηρεσίας της Αβίλα
(Πρ)

Ευαγγέλιο
Ματ 25:1-13

Επιστολή
ΚορΒʹ 10:17-18
ΚορΒʹ 11:1-2

 
Κατηγορία III
16
Α

Αγίας Χέντγουιγκ
(Χ)

Ευαγγέλιο
Ματ 13:44-52

Επιστολή
Παρ 31:10-31

 
Κατηγορία III
17
Α

Αγίας Μαργαρίτας Μαρίας Αλακόκ
(Πρ)

Ευαγγέλιο
Ματ 11:25-30

Επιστολή
Έφε 3:8-9,14-19

 
Κατηγορία III
18
Κ

Αγίου Λουκά
(Ε)

Ευαγγέλιο
Λου 10:1-9

Επιστολή
ΚορΒʹ 8:16-24

 
Κατηγορία II
19
Α

Αγίου Πέτρου της Αλκαντάρα
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:32-34

Επιστολή
ΚορΑʹ 4:9-14

 
Κατηγορία III
20
Π

Δέκατη ένατη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Αγίου Ιωάννου της Κάντια
(Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 22:1-14

Επιστολή
Έφε 4:23-28

Κατηγορία II
21
Π
Feria

Εορτασμός του Αγίου Ιλαρίωνος
(Η)

Ευαγγέλιο
Ματ 19:27-29

Επιστολή
Σει 45:1-6

 
Κατηγορία III
22
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
23
Α

Αγίου Αντωνίου-Μαρία Κλαρέτ
(Επ, Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 24:42-47

Επιστολή
Έβρ 7:23-27

 
Κατηγορία III
24
Α

Αρχαγγέλου Ραφαήλ

Ευαγγέλιο
Ίωά 5:1-4

Επιστολή
Τωβ 12:7-15

 
Κατηγορία III
25
Π
Feria

Εορτασμός των Αγίων Χρυσάνθου και Δαρείας
(Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 11:47-51

Επιστολή
ΚορΒʹ 6:4-10

 
Κατηγορία IV
26
Π
Feria

Εορτασμός του Αγίου Ευαρίστου
(Π, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 16:13-19

Επιστολή
ΠετΑʹ 5:1-4,10-11

 
Κατηγορία IV
27
Α

Η βασιλεία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού

Εικοστή Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Ευαγγέλιο
Ίωά 18:33-37

Επιστολή
Κολ 1:12-20

Κατηγορία I
28
Κ

Αγίων Σίμωνος και Ιούδα
(Απ)

Ευαγγέλιο
Ίωά 15:17-25

Επιστολή
Έφε 4:7-13

 
Κατηγορία II
29
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
30
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
31
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
Οκτώβριος
Εξαιρετική μορφή | Συνήθης μορφή
Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
1
Π
Feria

Εορτασμός του Αγίου Ρεμιγίου
(Επ, Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 25:14-23

Επιστολή
Σει 44:16-27
Σει 45:3-20

 
Κατηγορία IV
2
Α

Άγιοι Φύλακες Άγγελοι

Ευαγγέλιο
Ματ 18:1-10

Επιστολή
Ἔξ 23:20-23

 
Κατηγορία III
3
Α

Αγίας Θηρεσίας του Βρέφους Ιησού
(Πρ)

Ευαγγέλιο
Ματ 18:1-4

Επιστολή
Ἠσα 66:12-14

 
Κατηγορία III
4
Α

Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης
(Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 11:25-30

Επιστολή
Γαλ 6:14-18

 
Κατηγορία III
5
Π
Feria

Εορτασμός του Αγίου Πλακίδου και της Συνοδείας αυτού
(Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 12:1-8

Επιστολή
Έβρ 10:32-38

 
Κατηγορία IV
6
Π

Δέκατη έβδομη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Αγίου Μπρούνο
(Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 22:34-46

Επιστολή
Έφε 4:1-6

Κατηγορία II
7
Α

Παναγία του Ροδαρίου

Ευαγγέλιο
Λου 1:26-38

Επιστολή
Παρ 8:22-24,32-35

 
Κατηγορία II
8
Α

Αγίας Μπρίτζετ
(Χ)

Ευαγγέλιο
Ματ 13:44-52

Επιστολή
ΤιμΑʹ 5:3-10

 
Κατηγορία III
9
Α

Αγίου Ιωάννου Λεονάρδου
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 10:1-9

Επιστολή
ΚορΒʹ 4:1-6,15-18

 
Κατηγορία III
10
Α

Αγίου Φραγκίσκου Βοργία
(Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 19:27-29

Επιστολή
Σει 45:1-6

 
Κατηγορία III
11
Α

Η μητρότητα της Παρθένου Μαρίας

Ευαγγέλιο
Λου 2:43-51

Επιστολή
Σει 24:23-31

 
Κατηγορία II
12
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
13
Π

Δέκατη όγδοη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Αγίου Εδουάρδου Βασιλέως
(Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 9:1-8

Επιστολή
ΚορΑʹ 1:4-8

Κατηγορία II
14
Κ

Αγίου Καλλίστου I
(Π, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 16:13-19

Επιστολή
ΠετΑʹ 5:1-4,10-11

 
Κατηγορία III
15
Α

Αγίας Θηρεσίας της Αβίλα
(Πρ)

Ευαγγέλιο
Ματ 25:1-13

Επιστολή
ΚορΒʹ 10:17-18
ΚορΒʹ 11:1-2

 
Κατηγορία III
16
Α

Αγίας Χέντγουιγκ
(Χ)

Ευαγγέλιο
Ματ 13:44-52

Επιστολή
Παρ 31:10-31

 
Κατηγορία III
17
Α

Αγίας Μαργαρίτας Μαρίας Αλακόκ
(Πρ)

Ευαγγέλιο
Ματ 11:25-30

Επιστολή
Έφε 3:8-9,14-19

 
Κατηγορία III
18
Κ

Αγίου Λουκά
(Ε)

Ευαγγέλιο
Λου 10:1-9

Επιστολή
ΚορΒʹ 8:16-24

 
Κατηγορία II
19
Α

Αγίου Πέτρου της Αλκαντάρα
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:32-34

Επιστολή
ΚορΑʹ 4:9-14

 
Κατηγορία III
20
Π

Δέκατη ένατη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Αγίου Ιωάννου της Κάντια
(Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 22:1-14

Επιστολή
Έφε 4:23-28

Κατηγορία II
21
Π
Feria

Εορτασμός του Αγίου Ιλαρίωνος
(Η)

Ευαγγέλιο
Ματ 19:27-29

Επιστολή
Σει 45:1-6

 
Κατηγορία III
22
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
23
Α

Αγίου Αντωνίου-Μαρία Κλαρέτ
(Επ, Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 24:42-47

Επιστολή
Έβρ 7:23-27

 
Κατηγορία III
24
Α

Αρχαγγέλου Ραφαήλ

Ευαγγέλιο
Ίωά 5:1-4

Επιστολή
Τωβ 12:7-15

 
Κατηγορία III
25
Π
Feria

Εορτασμός των Αγίων Χρυσάνθου και Δαρείας
(Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 11:47-51

Επιστολή
ΚορΒʹ 6:4-10

 
Κατηγορία IV
26
Π
Feria

Εορτασμός του Αγίου Ευαρίστου
(Π, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 16:13-19

Επιστολή
ΠετΑʹ 5:1-4,10-11

 
Κατηγορία IV
27
Α

Η βασιλεία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού

Εικοστή Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Ευαγγέλιο
Ίωά 18:33-37

Επιστολή
Κολ 1:12-20

Κατηγορία I
28
Κ

Αγίων Σίμωνος και Ιούδα
(Απ)

Ευαγγέλιο
Ίωά 15:17-25

Επιστολή
Έφε 4:7-13

 
Κατηγορία II
29
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
30
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
31
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
 
ΜΜαύρο
ΑΆσπρο
ΒΒιολετί
ΠΠράσινο
ΚΚόκκινο
ΡΡοζ
 
Ημέρα Νηστείας
Ημέρα Αποχής
Ημέρα μερικής αποχής
Κυριακές και Εορτές
 
ΕΕυαγγελιστής
ΑπΑπόστολος
ΠΠάπας
ΕπΕπίσκοπος
ΔΔιδάσκαλος
ΗΗγούμενος
 
ΜΜάρτυρας
ΔνΔιάκονος
ΟΟμολογητής
ΠρΠαρθένος
ΑΑυτοκράτωρ
ΒΒασιλεύς
ΒασΒασίλισσα
ΧΧήρα