Απρίλιος
Εξαιρετική μορφή | Συνήθης μορφή
1
Β
Feria

Τετάρτη της Εβδομάδας των Παθών

Ευαγγέλιο
Ίωά 10:22-38

Επιστολή
Λευ 19:1,2,11-19

 
Κατηγορία III
2
Β

Πέμπτη της Εβδομάδας των Παθών

Αγίου Φραγκίσκου της Πάουλα
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 7:36-50

Επιστολή
Δαν 3:25,34-45

 
Κατηγορία III
3
Β
Feria

Παρασκευή Εβδομάδας των Παθών

Ευαγγέλιο
Ίωά 11:47-54

Επιστολή
Ἱερ 17:13-18

 
Κατηγορία III
4
Β

Σάββατο Εβδομάδας των Παθών

Αγίου Ισιδώρου
(Επ, Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Ίωά 12:10-36

Επιστολή
Ἱερ 18:18-23

 
Κατηγορία III
5
Κ/Β

Κυριακή των Βαΐων

Αγίου Βικεντίου Φερέρ
(Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 26:36-75
Ματ 27:1-60

Επιστολή
Φιλ 2:5-11

Κατηγορία I
6
Β
Feria

Δευτέρα της Μεγάλης Εβδομάδας

Ευαγγέλιο
Ίωά 12:1-9

Επιστολή
Ἠσα 50:5-10

 
Κατηγορία I
7
Β
Feria

Τρίτη της Μεγάλης Εβδομάδας

Ευαγγέλιο
Μάρ 14:32-72
Μάρ 15:1-46

Επιστολή
Ἱερ 11:18-20

 
Κατηγορία I
8
Β
Feria

Τετάρτη της Μεγάλης Εβδομάδας

Ευαγγέλιο
Λου 22:39-71
Λου 23:1-53

Επιστολή
Ἠσα 53:1-12

 
Κατηγορία I
9
Α/Β
Feria

Μεγάλη Πέμπτη

Ευαγγέλιο
Ίωά 13:1-15

Επιστολή
ΚορΑʹ 11:20-32

 
Κατηγορία I
10
Μ/Β
Feria

Μεγάλη Παρασκευή

 
Κατηγορία I
11
Β/Α
Feria

Μεγάλο Σάββατο

Αγίου Λέοντα Ι
(Π, Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Ματ 28:1-7

Επιστολή
Κολ 3:1-4

 
Κατηγορία I
12
Α

Κυριακή του Πάσχα

Ευαγγέλιο
Μάρ 16:1-7

Επιστολή
ΚορΑʹ 5:7-8

Κατηγορία I
13
Α

Δευτέρα του Πάσχα

Αγίου Ερμένεγκιλντ
(Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 24:13-35

Επιστολή
Άποσ 10:37-43

 
Κατηγορία I
14
Α

Τρίτη του Πάσχα

Αγίου Ιουστίνου
(Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 24:36-47

Επιστολή
Άποσ 13:16,26-33

 
Κατηγορία I
15
Α

Τετάρτη του Πάσχα

Ευαγγέλιο
Ίωά 21:1-14

Επιστολή
Άποσ 3:13-15,17-19

 
Κατηγορία I
16
Α

Πέμπτη του Πάσχα

Ευαγγέλιο
Ίωά 20:11-18

Επιστολή
Άποσ 8:26-40

 
Κατηγορία I
17
Α

Παρασκευή του Πάσχα

Εορτασμός του Αγίου Ανικήτου
(Π, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 28:16-20

Επιστολή
ΠετΑʹ 3:18-22

 
Κατηγορία I
18
Α

Σάββατο Διακαινησίμου

Ευαγγέλιο
Ίωά 20:1-9

Επιστολή
ΠετΑʹ 2:1-10

 
Κατηγορία I
19
Α

Κυριακή του Θωμά
όγδοη ημέρα του Πάσχα

Ευαγγέλιο
Ίωά 20:19-31

Επιστολή
ΊωάΑʹ 5:4-10

Κατηγορία I
20
Α
Feria
 
Κατηγορία IV
20
Α
Feria
 
Κατηγορία IV
21
Α

Αγίου Ανσέλμου
(Επ, Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Ματ 5:13-19

Επιστολή
ΤιμBʹ 4:1-8

 
Κατηγορία III
22
Κ

Αγίων Σωτηρίου και Γαΐου
(Π, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 16:13-19

Επιστολή
ΠετΑʹ 5:1-4,10-11

 
Κατηγορία III
23
Κ
Feria

Εορτασμός του Αγίου Γεωργίου
(Μ)

Ευαγγέλιο
Ίωά 15:1-7

Επιστολή
ΤιμBʹ 2:8-10
ΤιμBʹ 3:10-12

 
Κατηγορία IV
24
Κ

Αγίου Φιντέλις του Σιγκμαρίγκεν
(Μ)

Ευαγγέλιο
Ίωά 15:1-7

Επιστολή
Σαλ 5:1-5

 
Κατηγορία III
25
Κ

Αγίου Μάρκου
Μεγάλη Παράκληση
(Ε)

Ευαγγέλιο
Λου 10:1-9

Επιστολή
Ἰεζ 1:10-14

 
Κατηγορία II
26
Α

Κυριακή του Καλού Ποιμένα

Τρίτη Κυριακή μετά τα Θεοφάνεια

Ευαγγέλιο
Ίωά 10:11-16

Επιστολή
ΠετΑʹ 2:21-25

Κατηγορία II
27
Α

Αγίου Πέτρου Κανισίου
(Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Ματ 5:13-19

Επιστολή
ΤιμBʹ 4:1-8

 
Κατηγορία III
28
Α

Αγίου Παύλου του Σταυρού
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 10:1-9

Επιστολή
ΚορΑʹ 1:17-25

 
Κατηγορία III
29
Κ

Αγίου Πέτρου της Βερόνα
(Μ)

Ευαγγέλιο
Ίωά 15:1-7

Επιστολή
ΤιμBʹ 2:8-10
ΤιμBʹ 3:10-12

 
Κατηγορία III
Απρίλιος
Εξαιρετική μορφή | Συνήθης μορφή
Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
1
Β
Feria

Τετάρτη της Εβδομάδας των Παθών

Ευαγγέλιο
Ίωά 10:22-38

Επιστολή
Λευ 19:1,2,11-19

 
Κατηγορία III
2
Β

Πέμπτη της Εβδομάδας των Παθών

Αγίου Φραγκίσκου της Πάουλα
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 7:36-50

Επιστολή
Δαν 3:25,34-45

 
Κατηγορία III
3
Β
Feria

Παρασκευή Εβδομάδας των Παθών

Ευαγγέλιο
Ίωά 11:47-54

Επιστολή
Ἱερ 17:13-18

 
Κατηγορία III
4
Β

Σάββατο Εβδομάδας των Παθών

Αγίου Ισιδώρου
(Επ, Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Ίωά 12:10-36

Επιστολή
Ἱερ 18:18-23

 
Κατηγορία III
5
Κ/Β

Κυριακή των Βαΐων

Αγίου Βικεντίου Φερέρ
(Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 26:36-75
Ματ 27:1-60

Επιστολή
Φιλ 2:5-11

Κατηγορία I
6
Β
Feria

Δευτέρα της Μεγάλης Εβδομάδας

Ευαγγέλιο
Ίωά 12:1-9

Επιστολή
Ἠσα 50:5-10

 
Κατηγορία I
7
Β
Feria

Τρίτη της Μεγάλης Εβδομάδας

Ευαγγέλιο
Μάρ 14:32-72
Μάρ 15:1-46

Επιστολή
Ἱερ 11:18-20

 
Κατηγορία I
8
Β
Feria

Τετάρτη της Μεγάλης Εβδομάδας

Ευαγγέλιο
Λου 22:39-71
Λου 23:1-53

Επιστολή
Ἠσα 53:1-12

 
Κατηγορία I
9
Α/Β
Feria

Μεγάλη Πέμπτη

Ευαγγέλιο
Ίωά 13:1-15

Επιστολή
ΚορΑʹ 11:20-32

 
Κατηγορία I
10
Μ/Β
Feria

Μεγάλη Παρασκευή

 
Κατηγορία I
11
Β/Α
Feria

Μεγάλο Σάββατο

Αγίου Λέοντα Ι
(Π, Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Ματ 28:1-7

Επιστολή
Κολ 3:1-4

 
Κατηγορία I
12
Α

Κυριακή του Πάσχα

Ευαγγέλιο
Μάρ 16:1-7

Επιστολή
ΚορΑʹ 5:7-8

Κατηγορία I
13
Α

Δευτέρα του Πάσχα

Αγίου Ερμένεγκιλντ
(Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 24:13-35

Επιστολή
Άποσ 10:37-43

 
Κατηγορία I
14
Α

Τρίτη του Πάσχα

Αγίου Ιουστίνου
(Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 24:36-47

Επιστολή
Άποσ 13:16,26-33

 
Κατηγορία I
15
Α

Τετάρτη του Πάσχα

Ευαγγέλιο
Ίωά 21:1-14

Επιστολή
Άποσ 3:13-15,17-19

 
Κατηγορία I
16
Α

Πέμπτη του Πάσχα

Ευαγγέλιο
Ίωά 20:11-18

Επιστολή
Άποσ 8:26-40

 
Κατηγορία I
17
Α

Παρασκευή του Πάσχα

Εορτασμός του Αγίου Ανικήτου
(Π, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 28:16-20

Επιστολή
ΠετΑʹ 3:18-22

 
Κατηγορία I
18
Α

Σάββατο Διακαινησίμου

Ευαγγέλιο
Ίωά 20:1-9

Επιστολή
ΠετΑʹ 2:1-10

 
Κατηγορία I
19
Α

Κυριακή του Θωμά
όγδοη ημέρα του Πάσχα

Ευαγγέλιο
Ίωά 20:19-31

Επιστολή
ΊωάΑʹ 5:4-10

Κατηγορία I
20
Α
Feria
 
Κατηγορία IV
20
Α
Feria
 
Κατηγορία IV
21
Α

Αγίου Ανσέλμου
(Επ, Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Ματ 5:13-19

Επιστολή
ΤιμBʹ 4:1-8

 
Κατηγορία III
22
Κ

Αγίων Σωτηρίου και Γαΐου
(Π, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 16:13-19

Επιστολή
ΠετΑʹ 5:1-4,10-11

 
Κατηγορία III
23
Κ
Feria

Εορτασμός του Αγίου Γεωργίου
(Μ)

Ευαγγέλιο
Ίωά 15:1-7

Επιστολή
ΤιμBʹ 2:8-10
ΤιμBʹ 3:10-12

 
Κατηγορία IV
24
Κ

Αγίου Φιντέλις του Σιγκμαρίγκεν
(Μ)

Ευαγγέλιο
Ίωά 15:1-7

Επιστολή
Σαλ 5:1-5

 
Κατηγορία III
25
Κ

Αγίου Μάρκου
Μεγάλη Παράκληση
(Ε)

Ευαγγέλιο
Λου 10:1-9

Επιστολή
Ἰεζ 1:10-14

 
Κατηγορία II
26
Α

Κυριακή του Καλού Ποιμένα

Τρίτη Κυριακή μετά τα Θεοφάνεια

Ευαγγέλιο
Ίωά 10:11-16

Επιστολή
ΠετΑʹ 2:21-25

Κατηγορία II
27
Α

Αγίου Πέτρου Κανισίου
(Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Ματ 5:13-19

Επιστολή
ΤιμBʹ 4:1-8

 
Κατηγορία III
28
Α

Αγίου Παύλου του Σταυρού
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 10:1-9

Επιστολή
ΚορΑʹ 1:17-25

 
Κατηγορία III
29
Κ

Αγίου Πέτρου της Βερόνα
(Μ)

Ευαγγέλιο
Ίωά 15:1-7

Επιστολή
ΤιμBʹ 2:8-10
ΤιμBʹ 3:10-12

 
Κατηγορία III
 
ΜΜαύρο
ΑΆσπρο
ΒΒιολετί
ΠΠράσινο
ΚΚόκκινο
ΡΡοζ
 
Ημέρα Νηστείας
Ημέρα Αποχής
Ημέρα μερικής αποχής
Κυριακές και Εορτές
 
ΕΕυαγγελιστής
ΑπΑπόστολος
ΠΠάπας
ΕπΕπίσκοπος
ΔΔιδάσκαλος
ΗΗγούμενος
 
ΜΜάρτυρας
ΔνΔιάκονος
ΟΟμολογητής
ΠρΠαρθένος
ΑΑυτοκράτωρ
ΒΒασιλεύς
ΒασΒασίλισσα
ΧΧήρα