Σεπτέμβριος
Εξαιρετική μορφή | Συνήθης μορφή
1
Π
Feria

Εορτασμός του Αγίου Γίλη
(Η)

Ευαγγέλιο
Ματ 19:27-29

Επιστολή
Σει 45:1-6

 
Κατηγορία IV
2
Α

Αγίου Στεφάνου
(Β, Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 19:12-26

Επιστολή
Σει 31:8-11

 
Κατηγορία III
3
Α

Αγίου Πίου Χ
(Π, Ο)

Ευαγγέλιο
Ίωά 21:15-17

Επιστολή
ΘεσσΑʹ 2:2-8

 
Κατηγορία III
4
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
5
Α

Αγίου Λαυρεντίου Ιουστινιανού
(Επ, Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 25:14-23

Επιστολή
Σει 44:16-27
Σει 45:3-20

 
Κατηγορία III
6
Π

Δέκατη τέταρτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Ευαγγέλιο
Ματ 6:24-33

Επιστολή
Γαλ 5:16-24

Κατηγορία II
7
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
8
Α

Γέννηση της Παρθένου Μαρίας

Ευαγγέλιο
Ματ 1:1-16

Επιστολή
Παρ 8:22-35

 
Κατηγορία II
9
Π
Feria

Εορτασμός του Αγίου Γοργονίου

Ευαγγέλιο
Ματ 10:26-32

Επιστολή
ΤιμBʹ 2:8-10
ΤιμBʹ 3:10-12

 
Κατηγορία IV
10
Α

Αγίου Νικολάου του Τολεντίνο
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:32-34

Επιστολή
ΚορΑʹ 4:9-14

 
Κατηγορία III
11
Π
Feria

Εορτασμός των Αγίων Πρώτου και Υακίνθου
(Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 12:1-8

Επιστολή
Έβρ 10:32-38

 
Κατηγορία IV
12
Α

Αγίου Ονόματος της Μαρίας

Ευαγγέλιο
Λου 1:26-38

Επιστολή
Σει 24:23-31

 
Κατηγορία III
13
Π

Δέκατη πέμπτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Ευαγγέλιο
Λου 7:11-16

Επιστολή
Γαλ 5:25-26
Γαλ 6:1-10

Κατηγορία II
14
Κ

Ύψωση του Τιμίου Σταυρού

Ευαγγέλιο
Ίωά 12:31-36

Επιστολή
Φιλ 2:5-11

 
Κατηγορία II
15
Α

Επτά Θλίψεων της Παναγίας

Ευαγγέλιο
Ίωά 19:25-27

Επιστολή
Ἰουδ 13:22,23-25

 
Κατηγορία II
16
Κ

Αγίου Κορνηλίου
(Π, Μ)
Αγίου Κυπριανού
(Επ, Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 21:9-19

Επιστολή
Σαλ 3:1-8

 
Κατηγορία III
17
Π
Feria

Εορτασμός των Στιγμάτων του Αγίου Φραγκίσκου
(Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 16:24-27

Επιστολή
Γαλ 6:14-18

 
Κατηγορία IV
18
Α

Αγίου Ιωσήφ του Κουπερτίνο
(Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 22:1-14

Επιστολή
ΚορΑʹ 13:1-8

 
Κατηγορία III
19
Κ

Αγίου Ιανουαρίου
(Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 24:3-13

Επιστολή
Έβρ 10:32-38

 
Κατηγορία III
20
Π

Δέκατη έκτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Εορτασμός του Αγίου Ευσταθίου και της Συνοδείας αυτού
(Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 14:1-11

Επιστολή
Έφε 3:13-21

Κατηγορία II
21
Κ

Αγίου Ματθαίου
(Απ, Ε)

Ευαγγέλιο
Ματ 9:9-13

Επιστολή
Ἰεζ 1:10-14

 
Κατηγορία II
22
Α

Αγίου Θωμά του Βιλανόβα
(Επ, Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 25:14-23

Επιστολή
Σει 44:16-27
Σει 45:3-20

 
Κατηγορία III
23
Β
Feria

Τετάρτη νηστείας

Αγίου Λίνου
(Ο, Μ)

Ευαγγέλιο
Μάρ 9:16-28

Επιστολή
ἜσδΒʹ 8:1-10

 
Κατηγορία II
24
Π
Feria

Εορτασμός της Παναγίας της Λύτρωσης

Ευαγγέλιο
Λου 1:28,42

Επιστολή
Σει 24:14-16

 
Κατηγορία IV
25
Β
Feria

Παρασκευή νηστείας

Ευαγγέλιο
Λου 7:36-50

Επιστολή
Ὡσηέ 14:2-10

 
Κατηγορία II
26
Β
Feria

Σάββατο νηστείας

Εορτασμός του Αγίου Κυπριανού (Μ)
Αγίας Ιουστίνης (Πρ, Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 13:6-17

Επιστολή
Έβρ 9:2-12

 
Κατηγορία II
27
Π

Δέκατη έβδομη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Αγίων Κοσμά και Δαμιανού
(Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 22:34-46

Επιστολή
Έφε 4:1-6

Κατηγορία II
28
Κ

Αγίου Βενσεσλάβου Δούκα
(Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 10:34-42

Επιστολή
Σαλ 10:10-14

 
Κατηγορία III
29
Α

Αφιέρωση του Αγίου Αρχαγγέλου Μιχαήλ

Ευαγγέλιο
Ματ 18:1-10

Επιστολή
Άποκ 1:1-5

 
Κατηγορία I
30
Α

Αγίου Ιερωνύμου
(Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Ματ 5:13-19

Επιστολή
ΤιμBʹ 4:1-8

 
Κατηγορία III
Σεπτέμβριος
Εξαιρετική μορφή | Συνήθης μορφή
Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
1
Π
Feria

Εορτασμός του Αγίου Γίλη
(Η)

Ευαγγέλιο
Ματ 19:27-29

Επιστολή
Σει 45:1-6

 
Κατηγορία IV
2
Α

Αγίου Στεφάνου
(Β, Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 19:12-26

Επιστολή
Σει 31:8-11

 
Κατηγορία III
3
Α

Αγίου Πίου Χ
(Π, Ο)

Ευαγγέλιο
Ίωά 21:15-17

Επιστολή
ΘεσσΑʹ 2:2-8

 
Κατηγορία III
4
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
5
Α

Αγίου Λαυρεντίου Ιουστινιανού
(Επ, Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 25:14-23

Επιστολή
Σει 44:16-27
Σει 45:3-20

 
Κατηγορία III
6
Π

Δέκατη τέταρτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Ευαγγέλιο
Ματ 6:24-33

Επιστολή
Γαλ 5:16-24

Κατηγορία II
7
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
8
Α

Γέννηση της Παρθένου Μαρίας

Ευαγγέλιο
Ματ 1:1-16

Επιστολή
Παρ 8:22-35

 
Κατηγορία II
9
Π
Feria

Εορτασμός του Αγίου Γοργονίου

Ευαγγέλιο
Ματ 10:26-32

Επιστολή
ΤιμBʹ 2:8-10
ΤιμBʹ 3:10-12

 
Κατηγορία IV
10
Α

Αγίου Νικολάου του Τολεντίνο
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:32-34

Επιστολή
ΚορΑʹ 4:9-14

 
Κατηγορία III
11
Π
Feria

Εορτασμός των Αγίων Πρώτου και Υακίνθου
(Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 12:1-8

Επιστολή
Έβρ 10:32-38

 
Κατηγορία IV
12
Α

Αγίου Ονόματος της Μαρίας

Ευαγγέλιο
Λου 1:26-38

Επιστολή
Σει 24:23-31

 
Κατηγορία III
13
Π

Δέκατη πέμπτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Ευαγγέλιο
Λου 7:11-16

Επιστολή
Γαλ 5:25-26
Γαλ 6:1-10

Κατηγορία II
14
Κ

Ύψωση του Τιμίου Σταυρού

Ευαγγέλιο
Ίωά 12:31-36

Επιστολή
Φιλ 2:5-11

 
Κατηγορία II
15
Α

Επτά Θλίψεων της Παναγίας

Ευαγγέλιο
Ίωά 19:25-27

Επιστολή
Ἰουδ 13:22,23-25

 
Κατηγορία II
16
Κ

Αγίου Κορνηλίου
(Π, Μ)
Αγίου Κυπριανού
(Επ, Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 21:9-19

Επιστολή
Σαλ 3:1-8

 
Κατηγορία III
17
Π
Feria

Εορτασμός των Στιγμάτων του Αγίου Φραγκίσκου
(Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 16:24-27

Επιστολή
Γαλ 6:14-18

 
Κατηγορία IV
18
Α

Αγίου Ιωσήφ του Κουπερτίνο
(Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 22:1-14

Επιστολή
ΚορΑʹ 13:1-8

 
Κατηγορία III
19
Κ

Αγίου Ιανουαρίου
(Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 24:3-13

Επιστολή
Έβρ 10:32-38

 
Κατηγορία III
20
Π

Δέκατη έκτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Εορτασμός του Αγίου Ευσταθίου και της Συνοδείας αυτού
(Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 14:1-11

Επιστολή
Έφε 3:13-21

Κατηγορία II
21
Κ

Αγίου Ματθαίου
(Απ, Ε)

Ευαγγέλιο
Ματ 9:9-13

Επιστολή
Ἰεζ 1:10-14

 
Κατηγορία II
22
Α

Αγίου Θωμά του Βιλανόβα
(Επ, Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 25:14-23

Επιστολή
Σει 44:16-27
Σει 45:3-20

 
Κατηγορία III
23
Β
Feria

Τετάρτη νηστείας

Αγίου Λίνου
(Ο, Μ)

Ευαγγέλιο
Μάρ 9:16-28

Επιστολή
ἜσδΒʹ 8:1-10

 
Κατηγορία II
24
Π
Feria

Εορτασμός της Παναγίας της Λύτρωσης

Ευαγγέλιο
Λου 1:28,42

Επιστολή
Σει 24:14-16

 
Κατηγορία IV
25
Β
Feria

Παρασκευή νηστείας

Ευαγγέλιο
Λου 7:36-50

Επιστολή
Ὡσηέ 14:2-10

 
Κατηγορία II
26
Β
Feria

Σάββατο νηστείας

Εορτασμός του Αγίου Κυπριανού (Μ)
Αγίας Ιουστίνης (Πρ, Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 13:6-17

Επιστολή
Έβρ 9:2-12

 
Κατηγορία II
27
Π

Δέκατη έβδομη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Αγίων Κοσμά και Δαμιανού
(Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 22:34-46

Επιστολή
Έφε 4:1-6

Κατηγορία II
28
Κ

Αγίου Βενσεσλάβου Δούκα
(Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 10:34-42

Επιστολή
Σαλ 10:10-14

 
Κατηγορία III
29
Α

Αφιέρωση του Αγίου Αρχαγγέλου Μιχαήλ

Ευαγγέλιο
Ματ 18:1-10

Επιστολή
Άποκ 1:1-5

 
Κατηγορία I
30
Α

Αγίου Ιερωνύμου
(Ο, Δ)

Ευαγγέλιο
Ματ 5:13-19

Επιστολή
ΤιμBʹ 4:1-8

 
Κατηγορία III
 
ΜΜαύρο
ΑΆσπρο
ΒΒιολετί
ΠΠράσινο
ΚΚόκκινο
ΡΡοζ
 
Ημέρα Νηστείας
Ημέρα Αποχής
Ημέρα μερικής αποχής
Κυριακές και Εορτές
 
ΕΕυαγγελιστής
ΑπΑπόστολος
ΠΠάπας
ΕπΕπίσκοπος
ΔΔιδάσκαλος
ΗΗγούμενος
 
ΜΜάρτυρας
ΔνΔιάκονος
ΟΟμολογητής
ΠρΠαρθένος
ΑΑυτοκράτωρ
ΒΒασιλεύς
ΒασΒασίλισσα
ΧΧήρα