Οκτώβριος
Εξαιρετική μορφή | Συνήθης μορφή
1
Π
Feria

Εορτασμός του Αγίου Ρεμιγίου
(Επ, Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 25:14-23

Επιστολή
Σει 44:16-27
Σει 45:3-20

 
Κατηγορία IV
2
Α

Άγιοι Φύλακες Άγγελοι

Ευαγγέλιο
Ματ 18:1-10

Επιστολή
Ἔξ 23:20-23

 
Κατηγορία III
3
Α

Αγίας Θηρεσίας του Βρέφους Ιησού
(Πρ)

Ευαγγέλιο
Ματ 18:1-4

Επιστολή
Ἠσα 66:12-14

 
Κατηγορία III
4
Π

Δέκατη όγδοη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης
(Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 9:1-8

Επιστολή
ΚορΑʹ 1:4-8

Κατηγορία II
5
Π
Feria

Εορτασμός του Αγίου Πλακίδου και της Συνοδείας αυτού
(Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 12:1-8

Επιστολή
Έβρ 10:32-38

 
Κατηγορία IV
6
Α

Αγίου Μπρούνο
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:35-40

Επιστολή
Σει 31:8-11

 
Κατηγορία III
7
Α

Παναγία του Ροδαρίου

Ευαγγέλιο
Λου 1:26-38

Επιστολή
Παρ 8:22-24,32-35

 
Κατηγορία II
8
Α

Αγίας Μπρίτζετ
(Χ)

Ευαγγέλιο
Ματ 13:44-52

Επιστολή
ΤιμΑʹ 5:3-10

 
Κατηγορία III
9
Α

Αγίου Ιωάννου Λεονάρδου
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 10:1-9

Επιστολή
ΚορΒʹ 4:1-6,15-18

 
Κατηγορία III
10
Α

Αγίου Φραγκίσκου Βοργία
(Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 19:27-29

Επιστολή
Σει 45:1-6

 
Κατηγορία III
11
Π

Δέκατη ένατη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Η μητρότητα της Παρθένου Μαρίας

Ευαγγέλιο
Ματ 22:1-14

Επιστολή
Έφε 4:23-28

Κατηγορία II
12
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
13
Α

Αγίου Εδουάρδου Βασιλέως
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:35-40

Επιστολή
Σει 31:8-11

 
Κατηγορία III
14
Κ

Αγίου Καλλίστου I
(Π, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 16:13-19

Επιστολή
ΠετΑʹ 5:1-4,10-11

 
Κατηγορία III
15
Α

Αγίας Θηρεσίας της Αβίλα
(Πρ)

Ευαγγέλιο
Ματ 25:1-13

Επιστολή
ΚορΒʹ 10:17-18
ΚορΒʹ 11:1-2

 
Κατηγορία III
16
Α

Αγίας Χέντγουιγκ
(Χ)

Ευαγγέλιο
Ματ 13:44-52

Επιστολή
Παρ 31:10-31

 
Κατηγορία III
17
Α

Αγίας Μαργαρίτας Μαρίας Αλακόκ
(Πρ)

Ευαγγέλιο
Ματ 11:25-30

Επιστολή
Έφε 3:8-9,14-19

 
Κατηγορία III
18
Κ

Εικοστή Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Αγίου Λουκά
(Ε)

Ευαγγέλιο
Ίωά 4:46-53

Επιστολή
Έφε 5:15-21

Κατηγορία II
19
Α

Αγίου Πέτρου της Αλκαντάρα
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:32-34

Επιστολή
ΚορΑʹ 4:9-14

 
Κατηγορία III
20
Α

Αγίου Ιωάννου της Κάντια
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:35-40

Επιστολή
Ίακ 2:12-17

 
Κατηγορία III
21
Π
Feria

Εορτασμός του Αγίου Ιλαρίωνος
(Η)

Ευαγγέλιο
Ματ 19:27-29

Επιστολή
Σει 45:1-6

 
Κατηγορία III
22
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
23
Α

Αγίου Αντωνίου-Μαρία Κλαρέτ
(Επ, Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 24:42-47

Επιστολή
Έβρ 7:23-27

 
Κατηγορία III
24
Α

Αρχαγγέλου Ραφαήλ

Ευαγγέλιο
Ίωά 5:1-4

Επιστολή
Τωβ 12:7-15

 
Κατηγορία III
25
Α

Η βασιλεία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού

Εικοστή πρώτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Ευαγγέλιο
Ίωά 18:33-37

Επιστολή
Κολ 1:12-20

Κατηγορία I
26
Π
Feria

Εορτασμός του Αγίου Ευαρίστου
(Π, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 16:13-19

Επιστολή
ΠετΑʹ 5:1-4,10-11

 
Κατηγορία IV
27
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
28
Κ

Αγίων Σίμωνος και Ιούδα
(Απ)

Ευαγγέλιο
Ίωά 15:17-25

Επιστολή
Έφε 4:7-13

 
Κατηγορία II
29
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
30
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
31
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
Οκτώβριος
Εξαιρετική μορφή | Συνήθης μορφή
Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
1
Π
Feria

Εορτασμός του Αγίου Ρεμιγίου
(Επ, Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 25:14-23

Επιστολή
Σει 44:16-27
Σει 45:3-20

 
Κατηγορία IV
2
Α

Άγιοι Φύλακες Άγγελοι

Ευαγγέλιο
Ματ 18:1-10

Επιστολή
Ἔξ 23:20-23

 
Κατηγορία III
3
Α

Αγίας Θηρεσίας του Βρέφους Ιησού
(Πρ)

Ευαγγέλιο
Ματ 18:1-4

Επιστολή
Ἠσα 66:12-14

 
Κατηγορία III
4
Π

Δέκατη όγδοη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης
(Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 9:1-8

Επιστολή
ΚορΑʹ 1:4-8

Κατηγορία II
5
Π
Feria

Εορτασμός του Αγίου Πλακίδου και της Συνοδείας αυτού
(Μ)

Ευαγγέλιο
Λου 12:1-8

Επιστολή
Έβρ 10:32-38

 
Κατηγορία IV
6
Α

Αγίου Μπρούνο
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:35-40

Επιστολή
Σει 31:8-11

 
Κατηγορία III
7
Α

Παναγία του Ροδαρίου

Ευαγγέλιο
Λου 1:26-38

Επιστολή
Παρ 8:22-24,32-35

 
Κατηγορία II
8
Α

Αγίας Μπρίτζετ
(Χ)

Ευαγγέλιο
Ματ 13:44-52

Επιστολή
ΤιμΑʹ 5:3-10

 
Κατηγορία III
9
Α

Αγίου Ιωάννου Λεονάρδου
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 10:1-9

Επιστολή
ΚορΒʹ 4:1-6,15-18

 
Κατηγορία III
10
Α

Αγίου Φραγκίσκου Βοργία
(Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 19:27-29

Επιστολή
Σει 45:1-6

 
Κατηγορία III
11
Π

Δέκατη ένατη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Η μητρότητα της Παρθένου Μαρίας

Ευαγγέλιο
Ματ 22:1-14

Επιστολή
Έφε 4:23-28

Κατηγορία II
12
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
13
Α

Αγίου Εδουάρδου Βασιλέως
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:35-40

Επιστολή
Σει 31:8-11

 
Κατηγορία III
14
Κ

Αγίου Καλλίστου I
(Π, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 16:13-19

Επιστολή
ΠετΑʹ 5:1-4,10-11

 
Κατηγορία III
15
Α

Αγίας Θηρεσίας της Αβίλα
(Πρ)

Ευαγγέλιο
Ματ 25:1-13

Επιστολή
ΚορΒʹ 10:17-18
ΚορΒʹ 11:1-2

 
Κατηγορία III
16
Α

Αγίας Χέντγουιγκ
(Χ)

Ευαγγέλιο
Ματ 13:44-52

Επιστολή
Παρ 31:10-31

 
Κατηγορία III
17
Α

Αγίας Μαργαρίτας Μαρίας Αλακόκ
(Πρ)

Ευαγγέλιο
Ματ 11:25-30

Επιστολή
Έφε 3:8-9,14-19

 
Κατηγορία III
18
Κ

Εικοστή Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Αγίου Λουκά
(Ε)

Ευαγγέλιο
Ίωά 4:46-53

Επιστολή
Έφε 5:15-21

Κατηγορία II
19
Α

Αγίου Πέτρου της Αλκαντάρα
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:32-34

Επιστολή
ΚορΑʹ 4:9-14

 
Κατηγορία III
20
Α

Αγίου Ιωάννου της Κάντια
(Ο)

Ευαγγέλιο
Λου 12:35-40

Επιστολή
Ίακ 2:12-17

 
Κατηγορία III
21
Π
Feria

Εορτασμός του Αγίου Ιλαρίωνος
(Η)

Ευαγγέλιο
Ματ 19:27-29

Επιστολή
Σει 45:1-6

 
Κατηγορία III
22
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
23
Α

Αγίου Αντωνίου-Μαρία Κλαρέτ
(Επ, Ο)

Ευαγγέλιο
Ματ 24:42-47

Επιστολή
Έβρ 7:23-27

 
Κατηγορία III
24
Α

Αρχαγγέλου Ραφαήλ

Ευαγγέλιο
Ίωά 5:1-4

Επιστολή
Τωβ 12:7-15

 
Κατηγορία III
25
Α

Η βασιλεία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού

Εικοστή πρώτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Ευαγγέλιο
Ίωά 18:33-37

Επιστολή
Κολ 1:12-20

Κατηγορία I
26
Π
Feria

Εορτασμός του Αγίου Ευαρίστου
(Π, Μ)

Ευαγγέλιο
Ματ 16:13-19

Επιστολή
ΠετΑʹ 5:1-4,10-11

 
Κατηγορία IV
27
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
28
Κ

Αγίων Σίμωνος και Ιούδα
(Απ)

Ευαγγέλιο
Ίωά 15:17-25

Επιστολή
Έφε 4:7-13

 
Κατηγορία II
29
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
30
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
31
Π
Feria
 
Κατηγορία IV
 
ΜΜαύρο
ΑΆσπρο
ΒΒιολετί
ΠΠράσινο
ΚΚόκκινο
ΡΡοζ
 
Ημέρα Νηστείας
Ημέρα Αποχής
Ημέρα μερικής αποχής
Κυριακές και Εορτές
 
ΕΕυαγγελιστής
ΑπΑπόστολος
ΠΠάπας
ΕπΕπίσκοπος
ΔΔιδάσκαλος
ΗΗγούμενος
 
ΜΜάρτυρας
ΔνΔιάκονος
ΟΟμολογητής
ΠρΠαρθένος
ΑΑυτοκράτωρ
ΒΒασιλεύς
ΒασΒασίλισσα
ΧΧήρα